Hoe kom je aan geloof?

Geloven gaat niet zomaar. Probeer maar eens iemand te geloven, te vertrouwen, die je niet kent! Lukt dat? Zo lukt het ook niet om uit jezelf in God te gaan geloven, je vertrouwen helemaal alleen op God te stellen.

Gelukkig is geloof een geschenk van God: De Heilige Geest werkt het in je hart.
Hij deelt dit mee door gebruik te maken van de Bijbel. Hij geeft ons Zijn betrouwbare Woord in handen en laat eruit preken. Hij wil dat wij er dagelijks biddend in lezen en studeren. Op een onverklaarbare manier wordt zo, door de werking van de Heilige Geest, het geloof in je hart geboren.

Bron: zienengeloven.nl

Afdrukken E-mail

Is er leven na de dood?

Ja, God leeft eeuwig en Hij wil dat iedereen die bij Hem hoort dat ook zal doen. Bovendien: er is iemand teruggekeerd uit de dood: Jezus. Aan het kruis is Hij gestorven en daarna begraven. Maar na drie dagen is hij opgestaan. Hij belooft iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven. Zijn eigen opstanding is daarvan het bewijs.

Ook voor wie niet in God gelooft is het met de dood niet afgelopen. Maar het zou onjuist zijn om dat ‘eeuwig leven’ te noemen. Dan komt de straf op de zonde: eeuwig verdriet en pijn.

Bron: zienengeloven.nl

Afdrukken E-mail

Waar is Jezus nu?

Hij is in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. Daar regeert Hij over alles. Toch is Hij niet ver weg. Hij is altijd beschikbaar voor iedereen die tot Hem bidt. Sterker nog, Hij woont ook in de harten van de gelovigen, en doet dat soms ervaren en voelen. Hij kan dus heel dicht bij je zijn, en wil ook jouw Redder zijn!

Bron: zienengeloven.nl

Afdrukken E-mail

Wat weten we van God?

God is volmaakt: Hij is helemaal goed en zonder fouten. God is almachtig: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en door Zijn kracht onderhoudt Hij die nog steeds. God is rechtvaardig: Hij haat al het kwaad en zal het straffen. God is ook heilig: in Hem is geen enkele zonde. Ten slotte, God is liefde: Hij houdt zoveel van de mensen dat Hij hen wil redden van het kwaad waarvoor zij zelf gekozen hebben, door Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden.

Bron: zienengeloven.nl

Afdrukken E-mail

Wie is God?

God heeft zich geopenbaard als God de Vader: de Schepper van de hemel en de aarde. God heeft zich ook geopenbaard als God de Zoon: Jezus, die naar de aarde gekomen is om de straf op de zonde te dragen. God heeft zich ten slotte ook geopenbaard als God de Heilige Geest, die in mensen werkt en woont zodat de relatie met God hersteld wordt. Deze drie Personen zijn de ene en ware God.

Bron: zienengeloven.nl 

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...

  • 1
  • 2