Wie is Jezus?

Jezus is de Zoon van God en daarom is Hij Zelf ook God. Door een wonder werd Hij – zonder menselijke vader – geboren als mens uit Zijn moeder Maria. 33 jaar heeft Hij op aarde geleefd en geleden, om uiteindelijk, vrijwillig aan het kruis te sterven. Na drie dagen stond Hij op uit de dood, om vervolgens na veertig dagen terug te gaan naar de hemel. Daar is Hij nu nog steeds, totdat Hij weer terugkomt om de wereld te oordelen.

Bron: zienengeloven.nl

Afdrukken E-mail

  • 1
  • 2