Bouwen, op zand of op De Rots?

Kinderclub Voltreffer 10 9 2022 210 september 2022

De eerste club ochtend na ons Safari Feest, want dat was het! Bedankt dat jullie er allemaal waren! En ook dat we jullie weer zagen met bekende én nieuwe gezichten. 

We zongen een aantal liederen; Welkom welkom... Een wijs man bouwde zijn huis op de rots... Handpop Joepie kwam meeluisteren met het verhaal, waarbij flanelplaten waren. Het ging over de wijze en dwaze bouwer een verhaal uit de Bijbel. Hierna hebben we in een bak zand twee Duplohuisjes gezet; 1 laag en 1 hoger op een steen. De regen uit de waterkoker zorgde dat het huisje op het zand wegspoelde… Maar de ander op de rots (steen) bleef staan. We dachten met elkaar na over het aller belangrijkste in het verhaal, een stevig fundament. En dat is Jezus. Is Hij ook jouw fundament?  

Na het verhaal was het tijd voor verwerking, we gingen aan de slag met Playmaïs. Er werden huisjes gemaakt en andere mooie dingen. 

Wij vonden het een fijne ochtend, tot de volgende keer! Let op, dat is op 24 september en valt gelijk met de 'Burendag'. We hebben dan geen club maar gaan wel wat leuks en lekkers maken. Kom je kijken? De toegang is gratis, tussen 11.00 en 16.00u kan je komen wanneer je wilt. 

 

Afdrukken E-mail

Nieuw seizoen - Safari Feest!

Kinderclub Voltreffer OLC 2022 13 september 2022

Het leek wel feest! Er hingen ballonnen, slingers, er stonden tafels buiten en er liepen heel veel juffen en een meester. Het was ook wel een beetje feest. Want we hebben op zaterdag 3 september een erg leuk safarispel gedaan. Van te voren stonden er nieuwsberichten in de krant, werden er folders uitgedeeld en er hingen posters op scholen. Het was wel een beetje spannend hoeveel kinderen er zouden komen.

We hadden 40 tasjes klaargemaakt om aan de kinderen mee te geven. Dat waren tien tasjes meer dan vorig jaar en dat was maar goed ook! Er kwamen wel 37 kinderen het safarispel doen.

Bij het safarispel moesten allerlei opdrachten gedaan worden waarmee je geld kon verdienen. En met dat geld konden safaridieren gekocht worden om een mooi safaripark mee te maken. De kinderen knutselden hoeden, tekenden dieren met stoepkrijt, vertelden sprookjes over dieren, beeldden dieren uit en er waren nog veel meer opdrachten.

Ze deden leuk mee en we waren erg blij dat er zoveel extra hulp was deze dag. De oma van één van de kinderen warmde intussen wel 500 poffertjes op en na de prijsuitreiking hebben we allemaal staan smullen. Ook alle ouders die hun kind op kwamen halen, konden poffertjes krijgen en daardoor hebben we gezellig nog een tijdje met elkaar staan praten.

Volgende week zaterdag is het weer club! We hebben alle kinderen uitgenodigd om te komen om half elf in het Praethuys. We zien er naar uit!

Foto's

Kinderclub Voltreffer OLC 2022 4Kinderclub Voltreffer OLC 2022 3Kinderclub Voltreffer OLC 2022 2  

Afdrukken E-mail

Vaderdag

De verloren zoon11 juni 2022

Wat een heerlijk gezellige clubochtend hebben we de laatste keer gehad! We luisterden naar een verhaal over een vader die twee zoons heeft. De jongste zoon is niet zo netjes. Hij vraagt aan zijn vader of hij alvast het geld mag hebben wat hij krijgt als zijn vader gestorven is. En wat gaat hij doen met het geld? Feestvieren! Zijn vader kijkt hem verdrietig na als hij vertrekt. We konden allemaal wel bedenken dat dit niet heel lang goed zou gaan. Want het geld raakt op en er is ook nog een hongersnood in het land. De zoon vindt een baantje en moet de varkens voeren. O, hij zou zelf het varkensvoer wel willen opeten, zo’n honger heeft hij. Wat moet hij nu doen? Er is maar één oplossing: terug naar zijn vader! En daar gaat hij, met vieze, gescheurde kleren. Zal hij nog welkom zijn? Ja hoor, zijn vader staat al op de uitkijk. Natuurlijk mag hij terugkomen! Zo is ook God de Vader, bij Hem bij je welkom. Hoe je ook bent!

11 6 2022 111 6 2022 2

Afdrukken E-mail

Hemelvaart

Hemelvaart Roel Ottow28 mei 2022

Wat was het vandaag weer gezellig op de club! Weet je nog hoe het proefje ging dat we deden? In een glas (ons hart) zat goochelzout. Als je er levend water bijgoot, ging het heel erg bruisen, zo erg zelfs dat het over de rand ging! Maar goed dat juf Petra een bakplaat onder het glas gelegd had 🙂 Zo is het ook in ons hart als de Heere Jezus er komt wonen. Dan word je zo blij dat je er wel over móét vertellen. In het verhaal uit de Bijbel dat we daarna hoorden, ging het daar ook over. De Heere Jezus beloofde aan Zijn discipelen dat Zijn Geest zou komen als Jezus Zelf wegging. De Geest zou hen helpen om aan andere mensen over de Heere Jezus te vertellen. Want soms kan dat ook best moeilijk zijn, als andere mensen er niets van willen weten en je erom uitlachen!


Jezus ging met Zijn discipelen naar de Olijfberg. Nog eens zei hij tegen hen dat ze moesten wachten op de Geest. En toen gebeurde er plotseling iets heel bijzonders. De Heere Jezus ging zomaar de lucht in, steeds hoger en hoger, tot Hij achter de wolken verdween. Hij ging naar Zijn Vader in de hemel. De discipelen staarden Hem nog een poos na. Daarna gingen ze terug naar Jeruzalem. Ze baden met elkaar of de Heere Jezus Zijn belofte dat Hij de Geest zou sturen, zou uitvoeren.


En dat gebeurde! Op het Pinksterfeest hoorden ze plotseling een geluid alsof het heel hard waaide. Toen ze naar elkaar keken, zagen ze vlammetjes op elkaars hoofden. En wat nog het meest bijzondere was: ze konden opeens in heel veel verschillende talen spreken! Een geest kun je niet zien, maar zo merkten ze dat Hij gekomen was. Wat waren ze blij! Ze vertelden aan alle mensen in Jeruzalem over de Heere Jezus. In Jeruzalem waren op dat moment veel mensen uit allerlei landen om het Pinksterfeest met elkaar te vieren. Die konden allemaal in hun eigen taal horen wat de discipelen vertelden. Ze vertelden over de Heere Jezus. Hij kwam naar de aarde en is gestorven aan het kruis. Dat deed Hij, zodat Hij alle dingen die jij en ik verkeerd doen (bijv. ongehoorzaam/stout zijn, liegen, iemand pesten, ruzie maken) kan wegnemen. Als jij gelooft dat Hij ook voor jou gestorven is, neemt Hij ook jouw verkeerde dingen weg. Jezus is ook weer opgestaan nadat Hij gestorven was en nu is Hij naar de hemel gegaan. Heel veel mensen in Jeruzalem gaan geloven in de Heere Jezus en gaan ook over Hem vertellen. De Heilige Geest zal ook jou helpen om over Jezus te vertellen, als je Hem daarom vraagt!

28 5 202228 5 2022 1

Afdrukken E-mail

Jezus doet het onmogelijke!

Lazarus14 mei 2022

Het is stil in het huisje van Martha, Maria en Lazarus en niet zomaar... Lazarus is ziek, heel ziek. En zijn zussen zijn erg bezorgd. Was Jezus, hun vriend, hier nu maar, zeggen ze tegen elkaar. Hij zou Lazarus beter kunnen maken, want Hij is de Zoon van God en Hij kan alles. Ze sturen iemand naar Jezus toe om Hem te vragen of Hij wil komen. Maar het duurt nog twee dagen voordat Jezus in Bethanië is, waar de zussen en Lazarus wonen. Maar het lijkt erop dat Jezus te laat komt. Lazarus is al gestorven en zelfs al begraven. Toch zegt Martha: 'U kan alles, zelfs iemand uit de dood levend maken!' Dat klopt Jezus kan dat, alleen Hij.

En weet je, Hij kan niet alleen hele bijzondere dingen doen. Hij kwam naar deze aarde om het meest bijzondere te doen wat bestaat. Hij stierf aan het kruis terwijl Hij nooit iets verkeerds had gedaan. Helaas doen wij dat wel en daarom ook speciaal voor jou stierf Hij. Zodat jij jou zonden kan ruilen met zijn leven zonder zonden. Door te geloven in Jezus zeg je ik kan niet zonder zonden leven voor U, maar ik geloof dat U het wel kan in mij en daarom vertrouw ik mij aan U toe.

Niet alleen Martha geloofd dat Jezus alle macht heeft, ook haar zus Maria die hoewel ze heel verdrietig is toch weet dat Jezus niet zomaar een Vriend was. Nee, de Zoon van God! Maria neemt Jezus mee naar het graf waar Lazarus begraven ligt. En dan geeft Jezus een vreemde opdracht: "Haal de steen weg!" Hé dat kan toch niet?! Ja doe het maar. En dan als de steen weg is, zegt Jezus: "Lazarus kom naar buiten!" En wat gebeurt er...? De mensen horen geschuifel en even later komt Lazarus gezond en wel naar buiten. Dat is een bijzonder wonder! De mensen die bij Martha en Maria in huis waren om eerst te huilen van verdriet kunnen hun ogen niet geloven. Ze zijn zo blij en geloven echt dat Jezus alles kan. Niet alleen mensen beter maken maar ook mensen toen, en jou en mij nu voor altijd gelukkig maken.

14 5 2022 114 5 20222

Afdrukken E-mail