Te trots..

8 februari 2020

Esther Vanmorgen waren we met een gezellige club kinderen op de Bijbelclub. We hebben een nieuwe tekst geleerd uit de Bijbel en de juf vertelde een stukje van het verhaal van Esther. Uit het eerste stuk van de Bijbel.

Mag je trots zijn als je iets goed kan? Ja dat mag! Maar wat gebeurt er als je te trots wordt? Daar ging het verhaal over.
Op een dag is koningin Esther vroeg uit bed, ze trekt haar mooiste kleding aan want vandaag gaat ze naar de koning!
Was dat zo bijzonder? Nou zeker, je mocht eigenlijk niet naar de koning toegaan als hij je niet zelf gevraagd had om te komen.
Maar Esther had zo'n belangrijke vraag dat ze wel moest.
En gelukkig de koning is blij met haar komst en Esther vraagt of de koning samen met Haman, één van de belangrijkste minister, wil komen eten. Nou dat was me een eer! Samen met de koning bij de koningin eten dan moet je wel heel belangrijk zijn.
En zo voelde Haman zich ook. Zo belangrijk dat hij zichzelf veel beter vond dan andere mensen, zoals bijv. Mordechai de oom van koningin Esther.
Hij had zelfs zo'n hekel aan de man dat hij een plan bedacht om van hem af te zijn.
Dat is wat te trots met je kan doen, het maakt je onaardig, bazig en niet vriendelijk voor andere mensen en kinderen. En veel belangrijker nog, je doet de Heere er verdriet mee! Niet alleen als je trots bent maar ook als je jokt, iemand uit scheld of een lelijk woord zegt. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat wij met een donker hart geboren worden. Wij willen, denken en doen precies de dingen die God niet fijn vindt. En de Heere kan niet samen wonen met verkeerde dingen in ons hart. 
Maar weet je wat er zo bijzonder is? De Heere Jezus is speciaal uit de hemel naar de aarde gekomen, daar denken we aan als het kerstfeest is. En Hij heeft er voor gezorgd dat het weer goed kan komen door te sterven aan het kruis. En daarmee zegt Hij: Ik ben in jou plaats gestorven als je op Mij vertrouwd. Vertel daarom al je verkeerde dingen tegen Hem en vraag Hem om in je leven te komen. In de Bijbel beloofd Hij als je het Hem vraagt zal Hij die vraag beantwoorden en voor altijd bij je zijn!
Haman was te trots en te boos om aan God te denken. Hij was zo trots dat hij alleen maar aan zich zelf dacht en dat kwam hem duur te staan.
Op een ochtend komt Haman het paleis binnen, net na een nacht waarop de koning slecht geslapen heeft. En een van zijn dienaren hem voorgelezen heeft uit het geschiedenissenboek. Precies over een stuk waar staat dat Mordechai het leven van de koning heeft gered. Maar wat schrikt de koning als jij hoort dat Mordechai daar nooit voor bedankt is.
Daarom vraagt hij aan Haman: 'Wat zou jij doen als ik de koning aan iemand mijn dank wil bewijzen?' En Haman die er al helemaal vanuit gaat dat hij dat zou zijn, bedenkt een mooi plan. Waarbij iedereen uit de stad hem zou kunnen zien.Maar wat zegt de koning tot zijn verbijstering? 'Ga naar buiten en doe alles wat je gezegd hebt met Mordechai!' 
Haman schrikt verschrikkelijk, dat was niet zijn bedoeling, maar hij moet wel. En zo loopt hij even later door de stad met het paard van de koning en Mordechai in het mooiste kleed van de koning en hij roept naar iedereen, dit doet de koning met iemand waar hij zijn dank aan wil bewijzen.
Haman was erg boos nadat hij terug kwam en wat denk je? Zou hij door hebben dat God hem wat duidelijk probeerde te maken? Helaas niet. Haman wil niet naar God luisteren.
En jij? Als je je hart aan de Heere Jezus gegeven hebt, zal je merken dat je ook nog steeds soms dingen doet waarvan je weet dat God ze niet fijn vindt. Gelukkig mag je weten en er steeds weer op vertrouwen dat Jezus voor al jou verkeerde dingen gestorven is. Vraag Hem elke dag om je te helpen om niet trots en onaardig te zijn maar om andere juist te helpen en van hen te leren.
Na het Bijbelverhaal hebben nog een mooie fruitmand gemaakt, die vroeg wat geduld omdat er heel veel propjes gescheurd moesten worden. Maar het zijn mooie plaatjes geworden!
 

 

Afdrukken E-mail

Daniël vraagt ander eten

daniel bij de koning25 Januari 2020

Oh, kijk eens? Wat gebeurt er nu? Er zijn soldaten die mensen gevangen nemen. De Israëlieten worden meegenomen door de soldaten naar Babel! Babel is heel ver weg! Tussen al die Israëlieten zitten ook vier jongens. Zij zijn ook door de soldaten opgepakt. Die jongens heten: Misaël, Hananja, Azarja en Daniël. Ze hoorden bij het volk Israël, ze waren joden. Ze waren in Juda geboren. God had toen tegen het volk gezegd, zolang jullie Mij gehoorzamen mogen jullie in het land Israël blijven wonen. In die tijd was er ook een goede koning, Koning Josia. Hij diende de Heere en het volk deed dat toen ook. Maar toen koning Josia gestorven was, kwamen er andere koningen aan de macht. Dat waren slechte koningen en deden niet wat God wilde. Na een paar jaar deed het grootste gedeelte dezelfde slechte dingen als deze koningen.

Het is niet moeilijk om mee te doen met slechte dingen. Wij doen dat ook weleens. Als je vriendjes of vriendinnetjes iets willen doen wat jou pappa en mamma niet goed vinden dan kunnen onze vriendjes of vriendinnen je soms weleens overhalen. Dan zeggen ze: “Nou je kan dat best doen, ze komen er vast niet achter. Je vader en moeder komen het toch nooit te weten.” Heb je het toen toch gedaan? Ook al weten je ouders het niet, God weet het wel en Hij vindt het erg. Hij wil jou helpen goede dingen te doen.

Waarom doen wij zo snel verkeerde dingen? Waarom deed Israël dat? Dat komt omdat we met een hartje geboren zijn dat verkeerd wil doen. De Bijbel noemt dat zonde. Weet jij nog dat je je eigen zin wilde doordrijven, ook al wist je dat dat niet goed was? God is heilig, dat betekend dat hij volmaakt is en geen zonde over het hoofd ziet. Daarom stuurde hij een profeet naar het volk Israël om hun te waarschuwen voor de gevolgen van hun zondige dingen.
Jeremia heette die profeet. Hij was een profeet van God. Hij zei: “Als jullie ophouden met slechte dingen doen en voor God gaan leven, dan mogen jullie van God in dit land wonen. Maar als je dat niet doet dat zal je gestraft worden!”
God waarschuwt ons nu ook! Hij zegt in de Bijbel dat het loon (dat is de straf) van de zonde de dood is! De Heere Jezus nam die straf voor ons op door aan het kruis te sterven. Als wij Jezus niet als verlosser kennen, dan zullen we voor altijd van God gescheiden zijn. Maar in de Bijbel staat dat God jou wil verlossen van al die zonden, de verkeerde dingen. Hij wil ons waarschuwen omdat hij van ons houdt!

Het volk van Israël was gewaarschuwd door Jeremia en toch deden zij nog verkeerde dingen! En nu waren de soldaten er van de koning van Babel om hun gevangen te nemen.
Misaël, Hananja, Azarja en Daniël kwamen na honderden kilometers lopen bij de stad Babel aan. Wat zou er met hen gebeuren nu ze gevangen genomen waren?
Al snel moesten de jongens bij Aspenaz komen. Aspenaz was een belangrijke man die voor de koning werkte. Aspenaz zei tegen hun: “Jullie zullen het beste voedsel krijgen, jullie eten hetzelfde als de koning. Jullie zullen een goede opleiding krijgen zodat jullie alles over dit land te weten komen! Ook krijgen jullie nieuwe namen. Daniël zou Beltsazar heten, Misaël Sadrach, Hananja Mesach en Azarja Abednego. Jullie mogen jullie andere namen vergeten”. Nu hadden de jongens namen di naar de afgoden van Babel wezen.

Al snel werden ze uitgenodigd om te komen eten. Ze dachten na over wat ze volgens de wetten van God niet mochten eten. Ze zagen het eten staan en wisten dat een deel van het eten aan de afgoden in Babel was geofferd voordat het klaargemaakt werd om opgegeten te worden. Ze zouden God niet eren door dit voedsel te eten. Daniël zei tegen de andere jongens dat hij naar Aspenaz zou gaan om te vragen naar ander eten. Wat zou Daniël misschien bang zijn geweest! Wat zou Aspenaz zeggen? God geeft Zijn kinderen sterkte om Hem te gehoorzamen. Daniël kreeg dus de kracht van God om naar Aspenaz te gaan.
Maar helaas durfde Aspenaz de jongens geen ander eten te geven, want hij was bang voor de koning, want als de jongens niet sterk genoeg zouden worden, dan kon hij gedood worden.
Maar Daniël probeerde het via een andere manier. Er was nog iemand die voor de jongens moest zorgen en daar vroeg hij aan of hij het tien dagen wilde proberen om ander voedsel te geven. Hij zei: “Geef ons tien dagen alleen maar groenten en water en vergelijk ons uiterlijk dan met degenen die wel het eten van de koning eten. Beslis dan wat het beste is voor ons.” En dit lukte! Daniël, Misaël, Hananja en Azarja kregen ander voedsel dat de anderen.
Elke dag kregen Daniel en zijn vrienden water en groenten in plaats van al het eten wat geofferd was aan de afgoden. Misschien rook dat eten wel heel lekker, maar ze wisten dat het beter was om water en groenten te nemen. En na die tien dagen? Zagen ze er slechter uit dan degene die wel eten van de koning aten? Nee ze zagen er zelfs beter uit! De proef was geslaagd!

Daniël en zijn vrienden waren bereid om nee te zeggen tegen voedsel wat geofferd was aan de afgoden. Zij kregen kracht van God om dat te doen. Als jij de Heere Jezus als jouw verlosser kent, geeft hij je kracht om nee te zeggen tegen verkeerde dingen. Vraag Hem om die kracht en geloof dat Hij jou die ook zal geven!

Na het Bijbelverhaal hebben wij gezellig met elkaar geknutseld. Het was weer een hele gezellige ochtend. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Kom dan op 8 februari gezellig langs. Tot dan!

mand

 25 1

Afdrukken E-mail

Elia en de raven

Afbeelding1 elia11 Januari 2020

Vandaag hebben we weer een gezellige clubochtend gehad. We hebben veel gezongen met elkaar en ook geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Het ging over koning Achab.

Achab was een koning die God niet diende, maar een stenen god: Baäl. God wil dat we Hem dienen en daarom strafte Hij Achab. Hij stuurde Zijn knecht Elia naar Achab. Die vertelde hem dat er geen regen en dauw meer zou zijn, totdat Elia het zou zeggen. Dat zou ongeveer drie jaar duren. Maar als het niet regent, groeit er ook geen gras, geen aardappels, geen boontjes, geen ... Helemaal niets! Er komt honger. Maar God zorgt voor Elia, want Elia luisterde wel naar Hem. Hij stuurt Elia naar een klein riviertje. Daar kan Elia water uit drinken. Iedere dag komen er twee keer een paar raven naar Elia toegevlogen, met brood en vlees in hun snavel. Zo kan Elia toch eten. Wat bijzonder dat God daarvoor raven gebruikte! Raven zorgen normaal gesproken helemaal niet goed voor andere dieren en mensen. Zelfs hun eigen jongen krijgen niet genoeg eten van hen. God zorgt ervoor dat ze het nu wel doen! God kan heel bijzondere dingen doen! Het meest bijzondere dat God doet is dat Hij al jouw verkeerde dingen kan wegdoen. Bijvoorbeeld als je boos bent geweest en ruzie hebt geweest. Vraag dan aan God of Hij dat wegdoet. Dat kan door Gods Zoon: Jezus. Jezus stierf aan het kruis om al onze verkeerde dingen weg te doen.

Na een poosje is er geen water meer in het riviertje. Dan stuurt God Elia naar het stadje Zarfath. Daar zorgt een vrouw voor Elia. Ook daar doet God iets heel bijzonders. De vrouw had nog maar een klein beetje olie en een klein beetje meel, waar ze één koek van kon bakken. Maar God zorgt ervoor dat het meel en de olie niet opraken. Iedere keer weer kan de vrouw er een koek van bakken, zodat ze kunnen eten en niet sterven van de honger. Wat is God bijzonder! Hij wil ook jou helpen als iets moeilijk voor je is. Vraag Hem dan of Hij je wil helpen. Dat zal Hij doen.

Na het verhaal uit de Bijbel hebben we gezellig een spel met elkaar gedaan. Door te draaien aan een draaischijf kon je kaartjes winnen. Soms mocht je er één van een ander pakken, als je op het goede vakje kwam. Wie de meeste kaartjes had, had gewonnen!
Heb jij zin om de volgende keer ook gezellig met ons mee te doen? Kom dan gerust ook naar het 'Lichtbaken', Maelsonstraat 6 in Hoorn.
Van harte welkom op 25 januari om 10.30 uur.

Afdrukken E-mail

De Wijzen uit het Oosten..

wijzen28 december 2019

Afgelopen week is het Kerstfeest geweest. Daarom ging het op de club daar ook over. Met Kerstfeest denken we eraan dat Jezus naar de aarde is gekomen. Hij was Gods Zoon en werd als Mens geboren. Als Hij is geboren, zien enkele wijze mannen uit een heel ver land een heel bijzondere ster aan de hemel. Die hebben ze nog nooit gezien! Dan moet er wel een belangrijke Koning geboren zijn! En ze weten ook waar: in het land Israël. Dat heeft een andere wijze man uit hun land, die heel lang geleden leefde, gezegd en opgeschreven in een boek.
 
De wijze mannen willen deze Koning graag leren kennen. Ze kennen Hem nog niet, omdat ze heel veel verkeerde dingen, zonden noemen we dat, doen. Ze pakken al hun spullen in, nemen een aantal cadeaus mee voor de geboren Koning en gaan op reis. Met hun kamelen trekken ze door de woestijn heen, dag na dag en week na week. Eindelijk zien ze in de verte de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. Daar zullen ze de geboren Koning vast vinden!
Maar niets is minder waar.. In Jeruzalem kijken de mensen heel verbaasd als de wijze mannen vragen waar de geboren Koning is. Een Koning? Nee hoor, ze kennen alleen koning Herodes, maar hij is al oud. Ook koning Herodes hoort op een gegeven moment van de wijze mannen en dat er een Koning geboren is. Hij wordt boos! Wat? Iemand anders die Koning is? Dat kan niet! Hij wil alleen koning zijn! In het geheim roept Hij de wijze mannen bij zich en vraagt aan hen alles wat zij gezien hebben. Als de wijze mannen dat verteld hebben, stuurt Herodes hen naar Bethlehem, een dorpje in de buurt van Jeruzalem. Daar zal een Koning geboren worden. Dat staat in de Bijbel. 'Als jullie de Koning gevonden hebben', zegt Herodes, 'dan moeten jullie weer bij mij terugkomen. Dan ga ik ook naar Hem toe.' Maar Herodes loog. Hij wilde deze Koning niet eren, maar Hem doden. Maar dat wisten de wijze mannen niet...
 
De mannen gaan verder op reis. Opeens zien ze de ster weer! Hij beweegt voor hen uit. Zo weten ze precies waar ze heen moeten. Na een poosje blijft de ster boven een huis stilstaan. De wijze mannen gaan naar binnen en vinden daar een klein jongetje, de geboren Koning. Hij is een echte Koning, want door Hem kennen de wijze mannen nu God. Door Hem kun jij ook God leren kennen. God wil zelfs dat jij Hem leert kennen! Wil jij dat ook graag? Kom dan ook eens bij ons op de club! Dan hoor je nog veel meer over Hem.
 
Na dit verhaal uit de Bijbel, het Boek van God, hebben we gezellig met elkaar geknutseld. De tijd vloog om! Aan het eind kwam het leukste: voor iedereen waren er twee cadeautjes! Ze waren verstopt en iedereen mocht zelf zijn cadeautjes opzoeken. Dat was nog best moeilijk..
Dit jaar is er helaas geen club meer... Ben jij er volgend jaar ook (weer) bij? We beginnen op 11 januari weer. Van harte welkom!

Afdrukken E-mail

Mefiboseth

p18 20 david mephibosheth14 december 2019 

We gaan met het Bijbelverhaal een hele tijd verder. Hebben jullie weleens van Mefiboseth gehoord? Moeilijke naam, vind je niet? Vandaag gaan we het hebben over Mefiboseth.

Mefiboseth was een zoon van Jonatan. Het begin van het leven van Mefiboseth was niet zo leuk. Mefiboseth was nog maar 5 jaar. Hij hoorde op een dag heel veel lawaai, geschreeuw en gehuil. Wat is dat toch? Omdat Mefiboseth nog maar 5 jaar oud was snapte hij er niet zoveel van, maar in die tijd was het volk Israël aan het vechten tegen de Filistijnen. Mefiboseth hoorde bij het volk Israël en op die dag dat er zoveel lawaai te horen was, hadden de Filistijnen gewonnen van het leger van Israël. Nu snap je misschien wel waarom ze, in het paleis waar Mefiboseth woonde, zo verdrietig waren. Ook de vader van Mefiboseth, koning Saul en de broers van Jonatan waren gedood. Degene die nog in het paleis waren dachten: we moeten zo snel mogelijk vluchten voordat de Filistijnen hierheen komen en ons ook gaan doden! Omdat Mefiboseth nog klein was werd hij opgetild. Maar degene die Mefiboseth op tilde ging rennen en op een of andere manier viel Mefiboseth uit haar armen en viel op de grond. Mefiboseth kwam heel ongelukkig terecht en hij kon nadat hij gevallen was niet meer op staan of lopen. Hij was vanaf toen verlamd. De verzorgster van Mefiboseth tilde hem snel weer op, want ze waren in gevaar en moesten rennen voor hun leven. Wat zal Mefiboseth een pijn hebben gehad!

Uiteindelijk kwamen ze op een plek waar ze veilig waren. Er gingen maanden voorbij, maar Mefiboseth kon nog steeds niet lopen. Ondertussen was er een nieuwe koning, koning David. Maar de mensen die voor Mefiboseth zorgde vonden het nog niet veilig om terug te gaan naar het paleis. Ze waren bang dat koning David Mefiboseth zou doden. In de tijd toen Mefiboseth leefde was het zo dat als er een nieuwe koning op de troon kwam dat die koning alle familie van de vorige koning ging opzoeken en hen zou doden. Maar koning David was dat helemaal niet van plan. David en Jonatan, de vader van Mefiboseth, hadden aan elkaar beloofd dat als 1 van hun twee zou sterven dat diegene dan voor de familie zou zorgen. David wilde zich aan deze belofte houden. Mefiboseth had niets gedaan om welkom te zijn bij koning David. Maar toch wilde koning David dat Mefiboseth bij hem zou komen. Zo is het ook met ons, wij hebben helemaal niets gedaan om bij God welkom te zijn. Wij hebben alleen maar verkeerde dingen gedaan (zonden noemen we dat). Maar God bedacht een manier waarop zondaren (dat zijn wij) weer bij God horen. God gaf zijn eigen zoon, de Heere Jezus, om voor onze zonden (alle verkeerde dingen, zoals liegen, plagen en stelen) aan het kruis te sterven. Het is dan wel belangrijk dat wij dat geloven en dat wij alle verkeerde dingen tegen God zeggen en vragen om vergeving. En dan wil God een nieuw, wit hartje geven.

Koning David gaf de opdracht om naar de familie van koning Saul te zoeken. En ze vonden iemand, Ziba. Koning David vroeg hem: “ Is er iemand overgebleven van de familie van Saul?” Ziba antwoordde: “Ja, er is een man overgebleven die verlamd is.” “Waar is hij?” vroeg koning David. Ziba legde uit waar David Mefiboseth kon vinden. “Laat hem hier naar toe komen,” beval koning David.

Mefiboseth moest een hele lange reis maken naar het paleis van koning David in Jeruzalem. Misschien was Mefiboseth wel heel bang, want hij dacht waarschijnlijk dat koning David hem wilde doden. Waarom was Mefiboseth zo bang denken jullie? Hij kwam uit een vijandige familie. Hij kwam uit de familie van koning Saul. Ook was Mefiboseth verlamd en kon dus niet lopen of werken. Wat kon koning David met zo’n nutteloos persoon beginnen, zou je denken?

Weten jullie jongens en meisjes, dat Mefiboseth een beeld is van ons? Zoals wij voor God staan? Zijn wij dan echt vijanden voor God? Ja in de bijbel staat dat jij en ik een vijand van God zijn. Wij doen God verdriet met al onze verkeerde dingen (liegen, plagen, pikken enz.). Daarom zijn wij vijanden van God.
Mefiboset was ook verlamd, maar ben jij verlamd? Misschien zeg jij: ik kan gewoon lopen en rennen dan ben ik niet verlamd. Nee ik bedoel niet lichamelijk. Ik bedoel geestelijk. Dat is misschien lastig te begrijpen. Maar wij kunnen niet doe wat God van ons wil. Wij doen elke keer weer verkeerde dingen dat noemen wij vallen in zonden.
Ook was Mefiboseth arm. Wij zijn misschien niet arm en hebben wel geld en een huis. Maar wat we hier bedoelen is dat wij niets hebben om God te kunnen betalen voor al de zonden. We kunnen niet gered worden door lief te zijn of andere goede dingen te doen.

Toen Mefiboseth bij koning David kwam zei hij: “Mefiboseth wees niet bang! Ik ben van plan jou al het land terug te geven, dat van koning Saul was. En nog meer. Ik wil dat jij bij mij in het paleis bent. Ik wil dat jij bij mij aan tafel komt eten. Ik wil dat jij als een zoon voor mij bent”. Mefiboseth zou wel heel verbaasd zijn, want dit had hij niet verwacht en ook niet verdiend.

God, de Koning van deze aarde, wil jou ook zo vriendelijk behandelen. Jij en ik verdienen de liefde van God niet. Maar God wil heel graag dat wij naar Hem toe komen en voor hem op de knieën gaan en zeggen: Heere God ik doe alles verkeerd in mijn leven, maar wilt U alle verkeerde dingen vergeven? Als je tot God komt zoals je bent, beloofd Hij ook dat Hij jou zal vergeven.

Wat een bijzonder verhaal! Na het verhaal hebben we gezellig met elkaar een spel gedaan over koning David. We hadden ook nog tijd over en hebben toen een dorpje gemaakt van kapla. Wij moesten denken aan Bethlehem. Weet je wie hier is geboren? Met Kerst denken wij daar altijd over na en de volgende keer wordt er een kerstverhaal verteld! Ben jij er ook bij? Het is op 28 december weer en er is nog een verassing! Ben je benieuwd wat? Kom dan de 28e! 

Bethlehem
 

 

Afdrukken E-mail