De zondeval

aa12 oktober 2019

Weten jullie nog wat er de vorige keer verteld is? Het ging toen over de schepping! We vertelden toen hoe groot God is en hoe hij de aarde en de hemel heeft gemaakt! Wat ook bijzonder was bij de schepping is dat alle mensen en dieren gewoon met elkaar konden leven. De mens hoefde toen niet bang te zijn voor beren of leeuwen, want ze leefden heel vredig. Er was geen ruzie of boosheid op aarde. God had alles goed geschapen. God had tegen Adam gezegd dat hij goed voor de aarde moest zorgen. Ook mocht Adam van alle bomen eten behalve van 1 boom. Dat was de boom van kennis van goed en kwaad. God zei als je daarvan eet, zal je zeker sterven. Gelukkig waren er héél veel bomen waarvan Adam dus wel van mocht eten.

Omdat God Adam en Eva gemaakt had, wist Hij ook wat het beste voor hen was. En het beste was dat zij goed naar God zouden luisteren. God heeft ook ons gemaakt en weet daarom ook heel goed wat goed voor ons is. Hij weet wat wij het beste wel en niet moeten doen. Welke dingen moeten wij van God doen? God lief hebben, alle anderen lief hebben, luisteren naar je ouders. En weten jullie ook wat we niet moeten doen van God? Liegen, boos doen, ruzie maken. Dit zijn Gods regels, maar niemand heeft zich aan die regels gehouden. Wij zijn daarom ongehoorzaam geweest. God noemt dat zonden. In de Bijbel staat ook dat iedereen zonden doet.

Maar hoe komt het dan dat wij zonden doen? Want bij de schepping was dat nog helemaal niet zo! Dat klopt bij de schepping leefden Adam en Eva héél dicht bij God. Er staat in de Bijbel dat ze met God praatte en wandelde. Maar er was iemand die wilde al het goede en mooie wat God gedaan had kapot maken. Dit was de duivel. Hij wilde het liefst dat de mensen niet meer met God zouden leven en dat de mensen ongehoorzaam waren aan God. De duivel bedacht een plan om de schepping van God kapot te maken.

Hij gebruikte hiervoor een slang. Op een dag wandelt Eva door de bomen en hoorde ze opeens een stem. Ze keek en zag een slang. De slang begon met Eva te praten; maar het was eigenlijk de duivel die door de slang tegen Eva zei: "Is het zo dat God gezegd heeft dat u niet zult eten van alle bomen hier in het paradijs?" Hoor je het? De duivel zegt net iets anders dan God had gezegd en Eva zegt daarom ook: "Van alle bomen mogen wij vruchten eten, maar van de boom kennis van goed en kwaad mogen wij geen vruchten eten, want anders moeten wij sterven". Maar de duivel zei: "Nee hoor je zult niet sterven als je van die boom de vruchten eet. Maar God weet, dat op de dag dat je daarvan eet, je zult weten wat goed en kwaad is zal je net als God zijn".

Eva dacht na en zag toen dat het niet erg was om van de boom te eten, ze vergat op dat moment wat God had gezegd en ze at een vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Eva luisterde naar de duivel. En ze gaf ook een stuk aan Adam en hij at het ook op. Maar opeens schrokken ze want ze voelde dat ze iets verkeerd hadden gedaan. Nu waren ze bang om God te ontmoeten, ze waren ongehoorzaam geweest. Nu waren ze zondaren. Omdat Adam en Eva naar de duivel hadden geluisterd en God ongehoorzaam waren geweest, is het zo dat wij ook allemaal zondingen.

Je kunt het een beetje vergelijken met een voetbalteam. Je bent 1 team en als iemand uit jou team scoort, dan heeft diegene gezorgd voor een punt voor het hele team. Je kunt Adam vergelijken met de leider van ons team. Doordat hij God ongehoorzaam was, ging hij tegen God in en “miste hij het doel” en dus hebben we allemaal verloren. Wij zijn allemaal ongehoorzaam en schuldig omdat Adam dat was. Door de zonde van Adam veranderde de hele wereld.

Opeens schaamde Adam en Eva zich voor God, terwijl Adam en Eva het eerst heel fijn vonden bij God. Ook schaamde Adam en Eva zich voor elkaar en gingen bladeren pakken om hun naaktheid te verbergen. Want Adam en Eva waren naakt. Ook gingen ze zich verstoppen voor God. Maar God wist precies wat er gebeurd was en waar ze waren. Hij kwam met Adam en Eva praten. "Adam waar ben je?" Adam antwoorde toen: "Ik hoorde uw stem, maar ik was bang en daarom heb ik mij verstopt". Toen zei God: "Heb jij van de vrucht van de boom gegeten, waarvan Ik jou gezegd had dat dat niet mocht?" Adam gaf antwoord, maar zei niet dat hij van de vrucht had gegeten, maar hij gaf Eva de schuld. Toen vroeg God aan Eva: "Wat heb jij gedaan?" En eva gaf de slang de schuld. Adam en Eva wilden niet toegeven dat ze van de boom gegeten hadden, maar God wist precies wat ze hadden gedaan. God ging toe spreken. Eerst tegen de slang. Hij zei tegen de slang: "Omdat je dit gedaan hebt ben je vervloekt onder alle dieren op het veld. Je zult altijd op je buik kruipen en je zult je hele leven lang stof eten". De slang die eerst zo mooi was zou niet langer een leuk dier zijn, in plaats daarvan zouden de mensen er bang voor zijn. Sinds die dag kruipen de slangen over de grond. Vanaf toen zijn er veel zonden in de wereld gekomen. Ook is er heel veel ziekte, pijn en verdriet. Dat zijn allemaal gevolgen van de zondeval. Ook werden Adam en Eva uit het paradijs gezet.

Maar God gaf nog een belofte mee. God beloofde dat Hij op een dag Iemand zou sturen die de macht van de duivel zou verbreken. Er zou iemand komen om zondaren te redden van hun zonden, en terug te brengen bij God. Jullie en ik hebben die Iemand hard nodig, toch?! God stuurde zijn eigen Zoon Jezus Christus. Jezus Christus heeft nooit verkeerde dingen gedaan. Maar Jezus Christus heeft wel voor de zondaren aan het kruis gehangen en is ook opgestaan van de dood. Daarmee liet Hij zien dat Hij de duivel heeft overwonnen. Jezus Christus is de enige die jou kan terugbrengen bij God. Hij kan je helpen om aan God te gehoorzamen. Maar je moet wel in Jezus Christus geloven dat Hij dat alleen kan doen.

Na het Bijbelverhaal hebben wij gezellig geknutseld. Iedereen heeft een slang gemaakt. Kijk maar wat wij hebben gemaakt! Kom je de volgende keer ook gezellig naar de club? De volgende keer is het op d.v. 26 oktober om 10:30 in het Lichtbaken, Maelsonstraat 6.

IMG 20191012 121110IMG 20191012 123542

Afdrukken E-mail

De schepping

schepping28 september 2019

Weten jullie wie de hemel en de aarde gemaakt heeft? Dat was God! Want eerst was de aarde donker en leeg. Er waren geen wolken, geen bomen, geen vogels, geen mensen. Er was niets, alleen God was er. God bestond al voordat de aarde er was. En God had een plan, Hij maakte de hemel en de aarde!
De schepping duurde 6 dagen.

Dag 1: Toen de hemel en de aarde geschapen was, was het overal donker. God wilde dat er licht zou komen en zei: “Er zij licht”. Toen werd het licht. Dat licht kwam niet van de zon of de maan, maar er was gewoon licht. Het licht noemde God de dag en het donker noemde Hij nacht. Bij ons is het nog steeds zo dat het dag is als het licht is en als het donker is, is het nacht. Dit was de eerste dag van Gods schepping.

Dag 2: Op de tweede dag zei God dat de wateren gescheiden moesten worden. En dat gebeurde. De hele wereld werd een grote zee met daarboven een lucht met wolken.

Dag 3: De hele aarde was vol met water. God wilde dat veranderen en zei: laat het water onder de lucht op één plaats gaan en laat er droog land tevoorschijn komen. En het gebeurde precies zoals God het gezegd had. Er kwamen droge stukken, dat werd aarde genoemd. En de plaatsen waar het water was werd zee genoemd. God wilde die dag nog meer maken! Hij zei: “Laten er planten en bomen op de aarde groeien.” En toen God dat had gezegd, gingen er planten en bomen groeien. God had ook bedacht dat alles wat groeide zaad zou hebben, zodat uit dat zaad weer nieuwe plantjes, gras en bomen zouden groeien. Als je viooltjes wil planten moet je wel zaadjes hebben voor viooltjes anders komen er geen viooltjes. Wat is God toch groot als hij uit zo’n klein zaadje een plantje laat groeien!

Dag 4: God ging op de vierde dag weer spreken en Hij wilde dat de zon, maan en de sterren zouden komen. En dat gebeurde! Wij weten wel wat de zon doet, of niet? De zon geeft warmte en geeft licht. Ook kunnen we zien aan de zon waar het noorden, oosten, zuiden en westen is. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. De maan die geeft in de nacht ook licht, dat komt omdat de zon daarop schijnt! Maar als het snachts ook donker is dan zien we niet alleen de maan maar ook de sterren. Heb jij weleens gekeken naar de sterren? Wat zijn dat er veel, toch? Je kan ze lang niet allemaal tellen! Als je de sterren niet kan tellen dan moet de God die ze gemaakt heeft toch wel heel groot zijn! Want Hij weet precies de namen van de sterren.

Dag 5: God maakte op de vijfde dag alle levende dieren die in het water leven en alle vogels. God deed dit ook weer door te spreken. En er leefden toen walvissen, haaien, goudvissen en alle andere soorten vissen. Vanaf toen vlogen er ook vogels door de lucht, kan jij er een paar op noemen? Meeuwen, arenden, musjes, eksters en alle andere soorten vogels!

Dag 6: Maar naast vissen en vogels zijn er nu ook andere dieren op de wereld. God schiep op de zesde dag alle andere dieren, de olifanten, de leeuwen, de honden, de katten en nog veel meer! Maar op deze dag maakte God nog iets geweldigers, iets bijzonders, iets dat helemaal anders was dan alles wat Hij tot nu toe gemaakt had! God maakte een mens! God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest spraken met elkaar over deze bijzondere schepping. In de Bijbel lees je dat ze tegen elkaar zeiden: “Laten Wij (God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest) mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.” God heeft de mens dus zo geschapen dat de mens op Hem zou lijken. God maakte een man en een vrouw, Adam en Eva heette zij.

Dag 7: In deze zes dagen maakte God de Hemel en de Aarde. Op de zevende dag ruste God van al het werk wat Hij had gedaan. Hij ging die zevende dag genieten van wat Hij allemaal gemaakt had. God ging kijken wat Hij had gemaakt en Hij vond het goed wat Hij had gemaakt. We kunnen niet begrijpen hoe God zulke geweldige dingen kon doen, door alleen maar te spreken. Maar zo ging het. Wat is God toch groot als je kijkt wat Hij allemaal gemaakt heeft!Hij heeft alle macht.

Wat ook bijzonder was bij de schepping dat alle mensen en dieren gewoon met elkaar konden leven. De mens hoefde toen niet bang te zijn voor beren of leeuwen, want ze leefden heel vredig. Er was geen ruzie of boosheid op aarde. Alles was goed en er was niets wat verkeerd was. Maar de mens heeft gezondigd, dat betekend dat de mens verkeerde dingen heeft gedaan. Hoe dat precies is gebeurd horen jullie de volgende keer (d.v. 12 oktober). Maar wij doen nu ook nog allemaal verkeerde dingen zoals liegen, boos doen tegen elkaar en nog veel meer. Het is belangrijk dat we dat tegen God vertellen, want die kan deze boze dingen vergeven zodat wij weer bij God horen en gelukkig worden!

Wat een bijzonder verhaal, vind je niet? Na het verhaal hebben wij getekend wat God allemaal had gemaakt! Kijk eens hieronder wat een prachtige tekeningen het zijn geworden! Ook hebben wij deze keer de eerste kaartjes voor het memorie-spel uitgedeeld! Wil je niets missen van de club? Kom dan 12 oktober ook gezellig om 10:30 in het Lichtbaken, Maelsonstraat 6.IMG 20190928 121032IMG 20190928 121058

Afdrukken E-mail

Wat doe jij met de uitnodiging?!

bruiloftDeze ochtend zijn we begonnen met zingen en een verhaal uit de Bijbel. Lees maar gauw: 
'Er wordt een groot diner gehouden! Volgende week bij mij thuis!' Bij verschillende mensen in Israel valt deze uitnodiging op de mat. Als jij zo'n uitnodiging krijgt, ben je daar vast heel blij mee! Je bereidt je voor op het feest. Bij deze mensen gebeurt dat niet. Ze hebben heel veel andere dingen te doen! Er is iemand getrouwd, mensen hebben een stuk land gekocht waar ze bij moeten gaan kijken. Als ze worden gehaald voor het feest, hebben ze dus allemaal smoesjes. Er komt niemand! De man die de uitnodiging heeft gestuurd, wordt een beetje boos. Heeft hij nu zoveel eten klaargemaakt en komt er nu niemand?! Hij stuurt zijn knechten erop uit om, alle mensen die ze tegenkomen, uit te nodigen voor het diner. Iedereen mag komen! Aan het eind zitten er heel veel mensen aan tafel. Jezus heeft dit verhaal verteld. Hij vertelde het verhaal niet zomaar! Hij nodigt iedereen uit om in Hem te geloven. Heel veel mensen doen dat niet. Maar Hij nodigt iedereen uit, ook jou! Je hoeft geen smoesjes te verzinnen om niet in Hem te geloven. Je mag komen zoals je bent! 
Na het verhaal hebben we nog een bijbeltekst met elkaar geleerd en zijn we verder gegaan met het knutselwerkje. We hebben een doosje versierd waarin we dit jaar een memorie-spel gaan sparen. Wil je ook graag memorie? Kom gezellig de volgende keer ook naar de club! Het is weer op 28 september om 10.30 uur in het Lichtbaken, Maelsonstraat 6. 

Afdrukken E-mail

Terugblik Open Lucht Bruiloft

bruiloft 2Heb je ze gezien? De rode tenten afgelopen zaterdag in Hoorn. Het nieuwe club seizoen is weer begonnen! Misschien was je erbij, dan kan je het verhaal teruglezen en de foto's bekijken. Heb je het gemist en ben je benieuwd wat we hebben gedaan, lees gauw verder:

Wat was het een feest op de Open Lucht Bruiloft! Met de mooie slingers, ballonnen, een juf verkleed in een echte trouwjurk! En met veel spelletjes, het springkussen en het knutselwerkje wat je kon maken.
's morgens op het grasveld achter de BvB School en 's middag op het grasveldje in de Vijzelmolen.

En feest was het niet alleen bij ons, maar ook in het verhaal uit de Bijbel waar over verteld werd. Een bijzonder verhaal waar het leek dat er alleen maar gewone mensen waren, maar dat was niet zo, de Heere Jezus was er ook en Hij liet zien dat Hij alles kan!

Maar eerst kwam de introductie: oei wat was dat vervelend de juf en meester zouden gaan trouwen maar de juf was haar ring verloren! Hoe kon de meester nu zeker weten dat de juf echt van hem hield? We hebben allemaal gezocht in de tent en gelukkig vonden we de ring!

Een ring is een teken van trouw. En trouw zijn betekenend: ik doe wat ik zeg. Doen wij dat altijd en overal? Nee helaas niet en daarom zijn er zo veel verdrietige dingen in de wereld. Maar er is Een Iemand die altijd doet wat Hij zegt!

Het feest op de bruiloft was in volle gang, mensen aten en dronken heerlijk met elkaar, totdat... de wijn op was! Wat erg! Zonder wijn kon het feest niet door gaan. Het feest was nog maar halverwege, hoe moest dat nou? De gasten maar naar huis sturen? Dat kan toch niet? De Heere Jezus was ook uitgenodigd op de bruiloft en Hij kan alles, Hij kon ook dit probleem oplossen. Maar zou Hij dat doen? Zijn moeder Maria probeerde het alvast te regelen en Hem een stille hint te geven.

Maar deed de Heere Jezus gelijk wat zij vroeg? Nee hij leerde haar en ons een belangrijke les: Wat moeten we doen als de Heere niet direct antwoord geeft? a) stoppen met bidden? b) blijven drammen bij de Heere omdat je het zo graag wilt? c) blijven vragen of Hij je wil helpen maar erbij bidden, Heere hoe U het wilt en wanneer U het wilt. Die laatste C is hoe de Heere het in de Bijbel zegt. Hij wil heel graag dat we Hem om alles vragen maar Hij is veel wijzer dan ons en daarom weet Hij wat het allerbeste voor ons is.

De Heere Jezus gaat later naar de bedienden toe die hadden veel kruiken staan waar water in kon. "Vul alle kruiken met water", zei de Heere Jezus, "en daarna moet je een beker bij de ceremoniemeester brengen". Een hele vreemde opdracht, niet het water was op maar de wijn! Maar de bedienden deden wat Jezus zei en... toen de ceremoniemeester het 'water' proefde was het geen water maar wijn!! De Heere Jezus had water in wijn veranderd! Hij heeft de hemel, aarde, bomen, dieren jou en mij gemaakt. Hij kan ook water in wijn veranderen!

Maar wat nog veel belangrijker is: Hij kan jou hart wat vol zit met verkeerde dingen, schoon maken. Zoals we geboren zijn hebben we een hart met verkeerde dingen (zonden) die niet doet wat God van ons vraagt. En daarom kan je ook niet bij Hem horen. Maar de Heere Jezus kwam naar de aarde om ons leven over te doen en te sterven aan het kruis. En daarom kan jij, als je je verkeerde dingen tegen Hem verteld, weer bij Hem horen en zal je heel gelukkig worden. Gebeuren er dan geen verdrietige dingen meer? Helaas wel, maar in alle verdrietige en blijde dingen helpt Hij je.

De Heere Jezus kan alles, is 100% te vertrouwen en wil heel graag dat je Hem elke dag om hulp vraagt en je verkeerde dingen eerlijk aan Hem verteld. Hij doet wat Hij zegt en zal elke dag bij je zijn als je Hem kent.

Deze bruiloft is voorbij, maar de volgende keer club, dat is aanstaande zaterdag 14 september al. Is er weer een bruiloft! Deze keer niet buiten maar binnen op de club. Jij bent van harte uitgenodigd! Er volgt een speciale uitnodiging via de post met nog een extra kans om een prijs te winnen.

Tot de volgende keer!

IMG 20190907 WA0022IMG 20190907 WA0009

Afdrukken E-mail

Pinksteren

22 juli 2019

pinksterenHoi allemaal,

Op zaterdag 22 juni was het weer club en wat hebben we ervan genoten! Het was alweer de laatste keer voor de zomervakantie, maar we konden wel gezellig buiten zitten omdat het heerlijk weer was! De clubmorgen begonnen we met het zingen. Nadat er gebeden was begon de juf met het vertellen van het Bijbelverhaal. Dit keer ging het over Pinksteren. Hieronder vind je een samenvatting van het verhaal:

Hebben jullie de wind weleens gezien? Nee hè, die kun je niet zien! Vandaag gaat het ook over Iemand Die we niet kunnen zien. Dat is de Geest van God. De Heere Jezus had beloofd dat Hij zou komen als Jezus zelf naar de hemel was gegaan. De Geest zou de leerlingen van Jezus dan helpen om aan alle andere mensen op aarde over Jezus te vertellen. Dat is erg belangrijk, want iedereen moet weten dat Jezus gekomen is om ons te redden! Zonder de hulp van de Geest is het erg moeilijk om dat te doen.

De leerlingen bidden of de Geest snel mag komen. Opeens horen ze een hard geluid, net of het hard stormt. De mensen om hen heen zien dat de leerlingen een soort vlammetjes op hun hoofd hebben. Dat zijn tekenen dat de Geest gekomen is! De leerlingen zijn erg blij. Ze beginnen te vertellen aan de mensen over Jezus. Iedereen hoort hen in zijn eigen taal spreken. Dat is een wonder dat de Geest doet. Sommige mensen lachen erom en denken dat de leerlingen dronken zijn. Maar Petrus, één van de leerlingen, gaat dan aan alle mensen vertellen dat Jezus gekomen is om hen te redden van alle verkeerde dingen die ze doen. Daarvoor hebben ze straf verdiend. Het ergste wat ze gedaan hebben, is dat ze Jezus gedood hebben! De mensen beseffen nu pas hoe erg het is wat ze gedaan hebben. Ze worden erg verdrietig en vragen aan Petrus wat ze moeten doen om gered te worden. Petrus zegt: 'Geloof in Jezus, dat Hij je zonden vergeeft en luister voortaan naar wat God wil dat je doet.' Op die dag gaan 3000 mensen geloven in Jezus. Ze gaan doen wat God wil: ze zorgen voor elkaar en voor de arme mensen, ze bidden met elkaar en luisteren naar elkaar. Hierdoor gaan telkens meer mensen in God geloven. Al die mensen krijgen ook de Geest in hun hart. Hij helpt hen om over Jezus te vertellen. Als jij in Jezus gelooft, zal de Geest ook in jou komen wonen en jou helpen om andere mensen te vertellen over Jezus. Bid Hem of Hij je daarbij helpt!

Na het Bijbelverhaal hebben we gezellig wat gedronken. Daarna hebben we met z´n allen spelletjes gedaan: spingtouwen, tennissen, kegels omgooien, bellen blazen en nog veel meer. Als afsluiting van het seizoen hebben we patat met een snack gegeten. Wat hebben we lekker gegeten!

Kon je er niet bij zijn? Je bent van harte welkom op de openluchtclub op d.v. 7 september 2019! Meer informatie volgt nog, dus hou de website goed in de gaten! 

Afdrukken E-mail