Pinksteren

22 juli 2019

pinksterenHoi allemaal,

Op zaterdag 22 juni was het weer club en wat hebben we ervan genoten! Het was alweer de laatste keer voor de zomervakantie, maar we konden wel gezellig buiten zitten omdat het heerlijk weer was! De clubmorgen begonnen we met het zingen. Nadat er gebeden was begon de juf met het vertellen van het Bijbelverhaal. Dit keer ging het over Pinksteren. Hieronder vind je een samenvatting van het verhaal:

Hebben jullie de wind weleens gezien? Nee hè, die kun je niet zien! Vandaag gaat het ook over Iemand Die we niet kunnen zien. Dat is de Geest van God. De Heere Jezus had beloofd dat Hij zou komen als Jezus zelf naar de hemel was gegaan. De Geest zou de leerlingen van Jezus dan helpen om aan alle andere mensen op aarde over Jezus te vertellen. Dat is erg belangrijk, want iedereen moet weten dat Jezus gekomen is om ons te redden! Zonder de hulp van de Geest is het erg moeilijk om dat te doen.

De leerlingen bidden of de Geest snel mag komen. Opeens horen ze een hard geluid, net of het hard stormt. De mensen om hen heen zien dat de leerlingen een soort vlammetjes op hun hoofd hebben. Dat zijn tekenen dat de Geest gekomen is! De leerlingen zijn erg blij. Ze beginnen te vertellen aan de mensen over Jezus. Iedereen hoort hen in zijn eigen taal spreken. Dat is een wonder dat de Geest doet. Sommige mensen lachen erom en denken dat de leerlingen dronken zijn. Maar Petrus, één van de leerlingen, gaat dan aan alle mensen vertellen dat Jezus gekomen is om hen te redden van alle verkeerde dingen die ze doen. Daarvoor hebben ze straf verdiend. Het ergste wat ze gedaan hebben, is dat ze Jezus gedood hebben! De mensen beseffen nu pas hoe erg het is wat ze gedaan hebben. Ze worden erg verdrietig en vragen aan Petrus wat ze moeten doen om gered te worden. Petrus zegt: 'Geloof in Jezus, dat Hij je zonden vergeeft en luister voortaan naar wat God wil dat je doet.' Op die dag gaan 3000 mensen geloven in Jezus. Ze gaan doen wat God wil: ze zorgen voor elkaar en voor de arme mensen, ze bidden met elkaar en luisteren naar elkaar. Hierdoor gaan telkens meer mensen in God geloven. Al die mensen krijgen ook de Geest in hun hart. Hij helpt hen om over Jezus te vertellen. Als jij in Jezus gelooft, zal de Geest ook in jou komen wonen en jou helpen om andere mensen te vertellen over Jezus. Bid Hem of Hij je daarbij helpt!

Na het Bijbelverhaal hebben we gezellig wat gedronken. Daarna hebben we met z´n allen spelletjes gedaan: spingtouwen, tennissen, kegels omgooien, bellen blazen en nog veel meer. Als afsluiting van het seizoen hebben we patat met een snack gegeten. Wat hebben we lekker gegeten!

Kon je er niet bij zijn? Je bent van harte welkom op de openluchtclub op d.v. 7 september 2019! Meer informatie volgt nog, dus hou de website goed in de gaten! 

Afdrukken E-mail

Verbazingwekkend!

8 juni 2019

hemelvaartThomas hij kon zijn ogen niet geloven toen hij in eens de Heere Jezus midden in de kamer zag staan! De andere discipelen hadden het hem wel verteld, de Heer is opgestaan en we hebben hem gezien. Maar Thomas was verdrietig en ongelovig geweest en kon het verhaal van zijn vrienden niet geloven. Gelukkig maar dat hij deze avond toch wel gekomen was. De Heere Jezus heeft een speciale boodschap voor Thomas en voor jou en mij. Omdat jij Mij gezien hebt Thomas, geloof je in Mij, maar zalig (dat betekend heel gelukkig) zijn zij die Mij niet zien en toch in Mij geloven.

Dat zegt Jezus ook tegen jou, wij kunnen Hem nu niet zien, Hij is in de hemel, maar Hij ziet jou wel. En zegt je zult gelukkig worden als je in mij geloofd. Geloven wat is dat denk je? Geloven is hetzelfde als vertrouwen. Je mag vertrouwen omdat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen en daar aan het kruis gestorven is zodat hij ons hart wat vol zit met zonden (zoals liegen, pikken, plagen, schelden enz.) weer schoon kan maken. Je vertrouwen op de Heere Jezus stellen doe je door je zonden aan God te vertellen en Hem om vergeving te vragen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen Heere ik heb vandaag iemand uitgescholden, wilt U mij vergeven. Zodat ik zal doen wat U van mij vraagt.

De Heere Jezus is op nog meer plekken aan zijn discipelen verschenen nadat Hij is opgestaan. Hij was er zo in eens en dan ook zo in eens weer weg. Hij heeft zijn discipelen veel verteld over waarom Hij moest sterven en weer opstaan. En ze kregen een heel belangrijke opdracht mee. Ga de hele wereld in en vertel alle mensen over Mij. Doe jij dat al? Als je de Heere Jezus kent als je redder en Heer wil je andere mensen ook over Hem vertellen. Soms is dat best lastig maar vergeet dan niet te vragen of de Heere je helpen wil. Hij beloofd in de Bijbel Zijn Woord dat Hij naar je gebed luistert en bij je is.
En met die laatste opdracht verlaat de Heere Jezus de aarde Hij gaat terug naar de hemel, naar Zijn Vader. En op een dag, die nog moet komen, waarvan niemand precies weet wanneer, komt Hij weer terug naar de aarde.

De discipelen zien de Heere Jezus omhoog gaan, steeds verder weg totdat er een wolk voor komt en ze Hem niet meer zien. Zijn ze verdrietig omdat Jezus weg is? Nee ze krijgen een belangrijke opdracht, ga terug naar Jeruzalem en wacht daar op de Heilige Geest, wie dat is en hoe dat ging hoor je de volgende keer.

 

Afdrukken E-mail

Jezus is opgestaan, Hij leeft!

11 mei 2019

PasenJe hebt onlangs vrij gehad omdat het Pasen was. Maar wat betekend Pasen eigenlijk? Met Pasen denken we er aan terug dat de Heere Jezus meer dan 2000 jaar geleden opgestaan is uit de dood.
Weet je nog dat ze Hem aan het kruis gehangen hebben en daarna begraven?

Nu drie dagen later is het heel vroeg in de morgen. En wat gebeurt er veel op die morgen. Eerst schrikken de soldaten die bij het graf stonden zich helemaal naar als er een engel uit de hemel komt. Ze vluchten weg naar Jeruzalem.
Dan komen de vrouwen die veel met de Heere Jezus optrokken bij het graf en schrikken ook heel erg, de steen is weg en een engel vertelt hen dat de Heere Jezus is opgestaan.


Het graf is open en leeg! Weet je waarom het zo bijzonder en belangrijk is dat de Heere Jezus is opgestaan?
Stel dat dit niet gebeurt was, dan had de duivel gewonnen, die wilde immers dat Jezus zou sterven aan het kruis.
Maar Hij is niet alleen gestorven, Hij leeft ook nu nog. En omdat Jezus leeft kan Hij jou zonden vergeven. Hij heeft vergeving verdient aan het kruis voor jou als jij jou verkeerde dingen eerlijk aan Hem verteld en Hem om vergeving vraagt. Dat mag op elk moment van de dag. Want de Heere Jezus is nu in de hemel en daar wacht Hij totdat je tot Hem bid.
De vrouwen weten niet wat ze horen, ze gaan het gauw aan de discipelen vertellen. En twee van hen gaan ook kijken bij het graf, het is echt leeg.
Diezelfde avond komt de Heere Jezus zomaar door gesloten deuren bij de discipelen op bezoek om te laten zien dat Hij echt is opgestaan. De discipelen vinden het nog moeilijk om te geloven maar als de Heere Jezus wat te eten krijgt en ze de littekens in Zijn handen en voeten zien, geloven ze het echt. En ze vertellen het door aan iedereen die ze kennen.

Afdrukken E-mail

Jezus aan het kruis!

13 april 2019 

kruis van jezusEr loopt een grote stoet mensen door Jeruzalem. Ze zijn op weg naar de berg Golgotha. In de stoet lopen ook enkele misdadigers. Zij zullen vandaag gedood worden. Eén van hen is de Heere Jezus. Hij heeft een zwaar kruis op Zijn rug. Hij kan het bijna niet meer dragen. Eén van de soldaten ziet het. Hij zegt tegen Simon van Cyrene dat hij het kruis van de Heere Jezus over moet nemen. Dat doet hij.

Als de stoet bij de berg Golgotha is aangekomen, worden de misdadigers op het kruis gelegd en vastgemaakt aan het kruis. Dan wordt het kruis rechtop gezet. Een groepje soldaten gaat erbij zitten om ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat. Aan ieder kruis hangt een bordje, waarop geschreven staat wat diegene fout gedaan heeft. Bij Jezus staat er: De Koning van de Joden. Maar het is helemaal niet verkeerd om Koning te zijn! Toch wordt Jezus gedood. Dat wilde Hij, om zo de straf die wij verdienen voor alle verkeerde dingen die we doen, te betalen. Dat betekent dat wij niet meer gestraft zullen worden als wij in Jezus geloven. Geloof in Hem, dan mag je altijd bij Hem horen!

De mensen die langskomen, lachen om de Heere Jezus. Ze dagen Hem uit om ervoor te zorgen dat Hij van het kruis af zal komen. Dat kan de Heere Jezus wel, maar Hij wil het niet! Dan kon Hij immers de straf niet betalen. Na een poosje sterft de Heere Jezus. Eén van Zijn volgelingen, Jozef van Arimathéa, komt het lichaam van de Heere Jezus ophalen en legt het in een graf. De soldaten houden er de wacht bij, zodat er niets met de Heere Jezus kan gebeuren.

IMG 2605IMG 2607

Afdrukken E-mail

De Heere Jezus schuldig?!

23 maart 2019

Jezus voor pilatus kinderclub voltrefferEindelijk is het zo ver denken de belangrijke mannen van de 'kerk' uit Israel, eindelijk hebben ze de Heere Jezus te pakken. En nu nog één ding, iets vinden waarom Hij zou moeten sterven. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Je kunt iemand niet zomaar de doodstraf geven, dan moet je wel iets heel ergs gedaan hebben. Er worden allerlei mensen gezocht die van alles bedenken wat de Heere Jezus fout gedaan zou hebben. Maar er zijn geen twee mensen die hetzelfde zeggen. Uiteindelijk hebben ze wat gevonden: Jezus zegt dat Hij de Zoon van God is. Dat is zonde. Is dat zo? Nee toch?! De Heere Jezus is de Zoon van God, alleen de mensen geloofden het niet.

Ze gaan naar Pilatus hij is de baas over een deel van Israel en hij zal recht moeten spreken. Om Pilatus bang te maken zeggen ze: Hij heeft gezegd dat Hij de Koning van de Joden is. Iets waar Pilatus helemaal niet blij van zal worden omdat hij in opdracht van de Romeinen het land regeert.
Pilatus komt er al gauw achter dat de Heere Jezus eigenlijk niets verkeerds heeft gedaan. Hij bedenkt een plannetje, ik zal de mensen laten kiezen tussen een echte moordenaar die iedereen kent en die echt de doodstraf heeft verdiend en de Heere Jezus. Maar de mensen kiezen niet voor de Heere Jezus, wat erg!

Nu weet Pilatus het echt niet meer, maar wat moet er dan met de Heere Jezus gebeuren? Kruis Hem roepen de mensen. Pilatus weet dat Jezus geen doodstraf verdient. Hij zegt ik vindt geen schuld in Hem maar jullie moeten maar met Hem doen wat volgens jullie regels goed is. En dan gaat hij mee in de eis van de belangrijke mensen uit de 'kerk' en het volk van de Joden.

Een verdrietig verhaal, vindt je niet? Iemand die straf krijgt terwijl Hij niets verkeerd heeft gedaan. En het is echt waar de Heere Jezus heeft nooit iets verkeerd gedaan! Maar weet je waarom Hij toch wilde sterven aan het kruis? Om mensen zoals jij en ik, die wel verkeerde dingen doen (denk aan, liegen, plagen, pikken, niet luisteren en nog veel meer) weer bij God kunnen horen. Zoals we geboren worden hebben we een hart wat niet van God houdt, maar omdat de Heere Jezus gestorven is, zegt Hij: Ik wil met jou ruilen, ik jou zonden en jij mijn schone leven. Zou je dat ook willen? Bidt dan: Heere Jezus zou U mijn zonden willen vergeven en mag ik Uw vrede ontvangen. Zodat ik weer bij God mag horen en elke dag zal leven zoals Hij dat graag wil, door vriendelijk, behulpzaam, gehoorzaam te zijn.

knutsel kinderclub voltreffer 23 3 1

Afdrukken E-mail