Een warme reis met bijzondere pauzes

223 november 2019

Afgelopen zaterdag gingen we een stukje mee op reis.. niet zomaar een reis.. Ga je mee op stap?

Wat was het warm! Al dagen liepen ze met elkaar door het zand, het einddoel was het beloofde land. Maar daar waren ze nog lang niet. Het eten wat ze hadden meegenomen uit Egypte was al bijna op maar nog veel erger.. het drinken was bijna op! En dat was een groot probleem! Gelukkig had de Heere God hen op reis gestuurd en als Hij ergens opdracht voor geeft zorgt Hij er Zelf voor dat je alles krijgt wat je nodig hebt, dat beloofd Hij in de Bijbel. Wat geweldig voor de Israëlieten nu hoefden ze alleen maar te vragen en op God te vertrouwen, maar wat doen ze?
 
Ze beginnen te mopperen, ja ze worden een beetje boos. De Heere zorgt heel goed voor ze want Hij laat hen water vinden. Wauw water midden in de woestijn dat is bijzonder! De mannen vooraan in de rij beginnen gauw te drinken.. maar bah wat is het water vies!! Boos vragen ze aan Mozes, de leider van het volk, hoe kan dit nou kan? Nu hebben we water en het is heel vies! Gelukkig is Mozes een verstandige man hij gaat wel aan de Heere vragen of Hij hen helpen wil en dat gebeurd. Mozes moet een stuk hout in het water gooien en het water wordt gelijk goed.
 
De reis gaat weer verder totdat ze komen bij Elim, een heel mooie plek waar veel water en palmbomen zijn. De mensen vinden het hier wel fijn, eigenlijk zouden ze daar best willen blijven. Maar dat gaat niet want ze zijn op reis. Ze hebben een eindbestemming en daar moeten ze heen. Misschien herken je dat wel, je weet dat de Heer in je leven woont en misschien vraagt Hij wel om ergens anders over Hem te vertellen en dat vind je eng je weet niet wat mensen er van zullen zeggen. Liever bleef je op je eigen vertrouwde plek. Maar het woord van de Heer moet verder verteld worden dus als Hij jou vraagt om iets voor Hem te doen vraagt Hij je ook om gehoorzaam te volgen. Dat is wel eens moeilijk. Maar dan helpt de Heer als je Hem er om vraagt, Hij geeft wat je nodig hebt.
 
Verder lopen de Israëlieten weer, weer door de brandende zon. Inmiddels hebben ze al heel vaak gezien dat als je God vraagt om hulp Hij dat ook doet. Maar leren ze ervan? Helaas niet later op de reis hebben ze geen eten meer. En weer wordt er gemopperd en worden ze boos op Mozes er wordt zelfs gezegd: 'waren we maar in Egypte gebleven, daar moesten we wel hard werken maar er was tenminste genoeg te eten en drinken.' Wat erg! Wat luisterende de mensen slecht naar de Heere. Daar was de Heer heel verdrietig om. En dat is Hij ook over jou als je je hart nog niet aan Hem gegeven heeft, Hij wil juist wel graag voor je zorgen Hij wil je Vader zijn. En Hij vraagt van jou: vertel alles waarvan je weet en denkt dat het niet goed is (zoals jokken, pikken, plagen, slaan enz.) tegen mij en vraag mij om vergeving en Ik beloof je dat Ik het zal geven. Dat is het aller belangrijkste op aarde dat je verkeerde dingen (zonden noemt de Bijbel dat) vergeven worden.
 
Opnieuw bid Mozes tot de Heer om Hem om eten te vragen. En ze krijgen heel bijzonder eten. Het regent vanaf die dag 6 dagen per week kleine korrels uit de hemel waar je brood en andere dingen van kunt maken. Manna heet het. Brood in de woestijn zo goed zorgt God! En dat niet alleen hij stuurt ook nog vogels, die de Israëlieten kunnen vangen en opeten. God weet precies wat we nodig hebben. Geeft Hij altijd alles waar je om vraagt? Soms lijkt het van niet. Maar weet je wat je dan moet onthouden. God weet wat het aller beste voor mij is en daarom vertrouw ik dat Hij goed voor mij zorgt. En als ik iets niet krijg waar ik toch om gevraagd heb, heeft Hij wat anders, wat beters voor mij alleen weet ik nog niet wat.
 
Dat was een stukje van de reis door de woestijn, wat nog veel verder gaat maar wij gingen door met knutselen. Met elkaar maakten we een woestijnlandschap en de reizende mensen op weg naar het beloofde land. We hebben het heel gezellig gehad met elkaar en de ochtend vloog voorbij!
De volgende keer maken we een sprongetje in de tijd en dan gaat het over iemand die heel ver weg gevlucht was maar uiteindelijk mee mocht eten aan de tafel van de koning. Ben je benieuwd wie dat was? Kom dan naar de club!
23 11 2019

Afdrukken E-mail

Popcorn bakken en een bijzonder Bijbelverhaal!

10 plaag egypte9 november 2019

Oef wat regende het hard afgelopen zaterdag, maar binnen was het gezellig en warm! En een bijzondere club zaterdag, deze keer stond er Popcornbakken op het programma en hoe leuk en lekker was dat! We versierden de bakjes waar de popcorn in gedaan kon worden om thuis ook nog wat lekkers te hebben. Natuurlijk hebben we weer veel gezongen en een Bijbeltekst geleerd en ook nog geluisterd naar een bijzonder verhaal uit de Bijbel.
 
Oh wat was de koning van Egypte een vreselijk ongehoorzame koning. De Heere God had wel 10 plagen nodig om hem duidelijk te maken dat alleen Hij de aller machtigste van deze aarde is. Hij kan ook alles! En Hij vraagt dat we allemaal naar Hem luisteren.
Wat moest er dan gebeuren? Het volk Israël woonde al lang in Egypte maar daar werden ze heel erg mishandeld ze moesten hard werken en kregen alleen maar straf in plaats van beloning. Eigenlijk hoorde het volk in hun eigen land te wonen. En God had Mozus gestuurd om het volk Israël uit Egypte naar Kanaan te brengen.
 
Er was alleen een groot probleem, de Farao (de koning) van Egypte wilde het volk niet laten gaan. De laatste twee plagen waren het aller ergst. Met de 9e plaag werd het helemaal donker in Egypte, je kon echt helemaal niets meer zien. Geen verschil tussen dag en nacht. En het duurde ook echt lang, de mensen waren bang, zou het nooit meer licht worden? Weet je waar dat donker op lijkt? Op jou en mijn hart. Zoals we geboren worden houden we niet van de Heere Jezus en dat maakt dat we verkeerde dingen doen zoals liegen, schelden, pesten, jokken, pikken enz. deze dingen, zonden heten ze, zorgen er voor dat je je ongelukkig voelt en niet samen kan leven met de Heere Jezus. Ze vormen als het ware een muur tussen jou en God. Maar weet je wat zo bijzonder is? De Heere Jezus is meer dan 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen om daar te leven en uiteindelijk te sterven aan het kruis. Een verdrietig verhaal maar met een bijzondere afloop want nu zegt de Heere Jezus ook tegen jou: als je voelt dat je verkeerde dingen doet en je hebt daar spijt van je wil dat niet meer, kom dan naar Mij, vertel alles tegen Mij en ik zal je een nieuw hart gegeven. In de Bijbel wordt dat ook wel rust geven genoemd. Je wilt dan wat je denkt, voelt en weet aan de Heere God op de eerste plaats geven. En Hij beloofd je dan ook dat Hij in alles bij je is, in blijde en verdrietige dingen.
 
Zelfs na de 9e plaag wilde Farao de koning van Egypte het volk Israël niet laten gaan. God gebruikte nog een laatste plaag om Zijn opdracht duidelijk te maken. Bij het volk Israël waren ze die nacht ervoor in rep en roer. Logisch want die nacht zouden ze echt verrekken! Ze hadden al hun spullen bij elkaar gepakt. In opdracht van God een lammetje geslacht waarvan ze het vlees konden eten maar met het bloed moesten ze iets heel bijzonders doen: dit moesten ze op de deurkozijnen verven. Het was een belangrijk teken voor wat er die nacht zou gebeuren. Ze eten met elkaar de laatste maaltijd in Egypte, deze maaltijd word later het Pascha genoemd in de Bijbel.
 
In die nacht gebeurt er iets vreselijks, alle oudste jongens in Egypte sterven. Wat een erge straf van de Heere! Van ongehoorzaamheid wordt de Heere heel verdrietig en juist daarom zegt Hij zo vaak in de Bijbel kom naar Mij toe, ik wil niet verdrietig om je zijn en boos op je moeten worden, Ik houdt juist heel veel van je.
En dan gebeurt het onverwachte, de Israëlieten mogen gaan. Op weg naar hun thuis land! Daar heeft de Heere God voor gezorgd! En bij hen zijn alle oudste jongens nog in leven. Ze hadden geluisterd naar God en waar er bloed bij de deur te zien was daar was er niemand gestorven. Zo zie je maar dat luisteren naar de Heere erg belangrijk is.
 
Onderweg maken ze nog van alles mee! We reizen een stukje met hen mee, maar daar gaat het de volgende keer over. Een ding verklappen we alvast: het gaat weer over eten. En deze keer is er te weinig eten..

Afdrukken E-mail

De oudste of de belangrijkste wat is beter?

God van bedriegers26 oktober 2019
 
Deze zaterdag hadden we weer een mooie club morgen. Nog steeds denken we met elkaar na over het thema 'Eten in de Bijbel' en dat was afgelopen zaterdag weer een bijzonder verhaal! Ben je benieuwd waar het over ging?
 
Het verhaal komt uit het eerder deel van de Bijbel (Oude Testament) dat is nog voordat de Heere Jezus naar de aarde kwam. En gebeurde in Israël waar Izak met zijn vrouw en hun twee zonen Ezau en Jakob in tenten woonden.
Belangrijk in het verhaal was het krijgen van de 'eerst geboorte zegen'.  Wat is dat vraag je, je misschien af.
Deze zegen was bedoeld voor het oudste kind van het gezin en betekende iets heel belangrijks: dat de Heere Jezus uit jou familie geboren zou worden en dat je geluk op aarde zou krijgen.
Nu was deze zegen normaal gesproken voor Ezau bedoeld maar God had voor de geboorde van de tweeling gezegd dat Jakob deze zegen zou ontvangen. In het verhaal leerden we hoe liegen alles kapot maakt. Jakob ontfutseld de zegen voor een kop linzen soep. Izak stuurt niet Jakob er op uit om wat lekkers te maken waarna hij de zegen zal over geven maar Ezau.
 
Rebekka hoort dat en bedenkt een list waarmee ze Jakob verkleed als Ezau en Jakob net doet alsof hij Ezau is en liegt zo tegen zijn vader. En als Ezau daar achter komt is hij zo boos dat hij Jakop wel zou willen doden. Zo zie je dat wat met een kleine leugen begint heel groot kan worden en zo erg dat het bijna niet meer terug gedraaid kan worden. Daarom vraagt God van jou en mij om eerlijk te zijn ook als dat soms betekend dat je straf krijgt voor foute dingen die je hebt gedaan of misschien niet altijd direct krijgt wat je wilt. Misschien weet je van jezelf wel dat je vaker liegt of net niet helemaal eerlijk bent. Het gaat zomaar vanzelf zonder dat je er eigenlijk over nadenkt. Weet je hoe dat komt? Zoals wij geboren worden hebben we een hart (ons diepste denken en willen) wat niet naar de Heere God wil luisteren daar is Hij heel verdrietig om en Hij laat je juist door de Bijbel zien dat Hij heel graag wil dat je wel naar Hem luistert dan maakt Hij je heel gelukkig. Hij vraagt van jou dat je sorry zegt (vergeving vraagt) voor elk verkeerd ding wat je gedaan hebt en Hij beloofd als je dat doet dat Hij dan in je hart komt wonen, Hij helpt je dan te luisteren,  is dicht bij je ook als je het soms even niet weet of het moeilijk is.
En als je al weet dat de Heere Jezus in jou hart gekomen is weet je vast ook dat je nog steeds dingen doet waar de Heer verdrietig van wordt. Aan jou vraagt Hij dat je elke zonde eerlijk tegen Hem verteld elke dag weer. Hij wil ze elke keer weer vergeven en voor altijd bij je blijven. Gaat alles dan vanzelf? Nee zolang we op aarde leven niet maar met de Heere Jezus in je hart kun je alles aan!
 
Na het verhaal hebben we een mooie knutsel gemaakt waarbij we een echte soepkom van klei fabriceerde. Tip voor de volgende keer, dan gaat het ook weer over 'Eten in de Bijbel' en waar het verhaal over gaat verklappen we nog niet, maar je kunt het wel raden:
  • Het is gebeurd in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was
  • Er zijn twaalf mensen bij aanwezig
  • Het is in een bovenkamer van een huis
Weet jij het antwoord? We horen het graag de volgende keer! 
En extra speciaal: die keer bakken we weer popcorn met elkaar! Vergeet het niet: zaterdag 9 november wordt het weer feest op de Kinderclub!
Heb je een vriendje of vriendinnetje die nog nooit op de club geweest is? Neem hem of haar gerust mee en krijg nog een extra cadeautje!

Afdrukken E-mail

De zondeval

aa12 oktober 2019

Weten jullie nog wat er de vorige keer verteld is? Het ging toen over de schepping! We vertelden toen hoe groot God is en hoe hij de aarde en de hemel heeft gemaakt! Wat ook bijzonder was bij de schepping is dat alle mensen en dieren gewoon met elkaar konden leven. De mens hoefde toen niet bang te zijn voor beren of leeuwen, want ze leefden heel vredig. Er was geen ruzie of boosheid op aarde. God had alles goed geschapen. God had tegen Adam gezegd dat hij goed voor de aarde moest zorgen. Ook mocht Adam van alle bomen eten behalve van 1 boom. Dat was de boom van kennis van goed en kwaad. God zei als je daarvan eet, zal je zeker sterven. Gelukkig waren er héél veel bomen waarvan Adam dus wel van mocht eten.

Omdat God Adam en Eva gemaakt had, wist Hij ook wat het beste voor hen was. En het beste was dat zij goed naar God zouden luisteren. God heeft ook ons gemaakt en weet daarom ook heel goed wat goed voor ons is. Hij weet wat wij het beste wel en niet moeten doen. Welke dingen moeten wij van God doen? God lief hebben, alle anderen lief hebben, luisteren naar je ouders. En weten jullie ook wat we niet moeten doen van God? Liegen, boos doen, ruzie maken. Dit zijn Gods regels, maar niemand heeft zich aan die regels gehouden. Wij zijn daarom ongehoorzaam geweest. God noemt dat zonden. In de Bijbel staat ook dat iedereen zonden doet.

Maar hoe komt het dan dat wij zonden doen? Want bij de schepping was dat nog helemaal niet zo! Dat klopt bij de schepping leefden Adam en Eva héél dicht bij God. Er staat in de Bijbel dat ze met God praatte en wandelde. Maar er was iemand die wilde al het goede en mooie wat God gedaan had kapot maken. Dit was de duivel. Hij wilde het liefst dat de mensen niet meer met God zouden leven en dat de mensen ongehoorzaam waren aan God. De duivel bedacht een plan om de schepping van God kapot te maken.

Hij gebruikte hiervoor een slang. Op een dag wandelt Eva door de bomen en hoorde ze opeens een stem. Ze keek en zag een slang. De slang begon met Eva te praten; maar het was eigenlijk de duivel die door de slang tegen Eva zei: "Is het zo dat God gezegd heeft dat u niet zult eten van alle bomen hier in het paradijs?" Hoor je het? De duivel zegt net iets anders dan God had gezegd en Eva zegt daarom ook: "Van alle bomen mogen wij vruchten eten, maar van de boom kennis van goed en kwaad mogen wij geen vruchten eten, want anders moeten wij sterven". Maar de duivel zei: "Nee hoor je zult niet sterven als je van die boom de vruchten eet. Maar God weet, dat op de dag dat je daarvan eet, je zult weten wat goed en kwaad is zal je net als God zijn".

Eva dacht na en zag toen dat het niet erg was om van de boom te eten, ze vergat op dat moment wat God had gezegd en ze at een vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Eva luisterde naar de duivel. En ze gaf ook een stuk aan Adam en hij at het ook op. Maar opeens schrokken ze want ze voelde dat ze iets verkeerd hadden gedaan. Nu waren ze bang om God te ontmoeten, ze waren ongehoorzaam geweest. Nu waren ze zondaren. Omdat Adam en Eva naar de duivel hadden geluisterd en God ongehoorzaam waren geweest, is het zo dat wij ook allemaal zondingen.

Je kunt het een beetje vergelijken met een voetbalteam. Je bent 1 team en als iemand uit jou team scoort, dan heeft diegene gezorgd voor een punt voor het hele team. Je kunt Adam vergelijken met de leider van ons team. Doordat hij God ongehoorzaam was, ging hij tegen God in en “miste hij het doel” en dus hebben we allemaal verloren. Wij zijn allemaal ongehoorzaam en schuldig omdat Adam dat was. Door de zonde van Adam veranderde de hele wereld.

Opeens schaamde Adam en Eva zich voor God, terwijl Adam en Eva het eerst heel fijn vonden bij God. Ook schaamde Adam en Eva zich voor elkaar en gingen bladeren pakken om hun naaktheid te verbergen. Want Adam en Eva waren naakt. Ook gingen ze zich verstoppen voor God. Maar God wist precies wat er gebeurd was en waar ze waren. Hij kwam met Adam en Eva praten. "Adam waar ben je?" Adam antwoorde toen: "Ik hoorde uw stem, maar ik was bang en daarom heb ik mij verstopt". Toen zei God: "Heb jij van de vrucht van de boom gegeten, waarvan Ik jou gezegd had dat dat niet mocht?" Adam gaf antwoord, maar zei niet dat hij van de vrucht had gegeten, maar hij gaf Eva de schuld. Toen vroeg God aan Eva: "Wat heb jij gedaan?" En eva gaf de slang de schuld. Adam en Eva wilden niet toegeven dat ze van de boom gegeten hadden, maar God wist precies wat ze hadden gedaan. God ging toe spreken. Eerst tegen de slang. Hij zei tegen de slang: "Omdat je dit gedaan hebt ben je vervloekt onder alle dieren op het veld. Je zult altijd op je buik kruipen en je zult je hele leven lang stof eten". De slang die eerst zo mooi was zou niet langer een leuk dier zijn, in plaats daarvan zouden de mensen er bang voor zijn. Sinds die dag kruipen de slangen over de grond. Vanaf toen zijn er veel zonden in de wereld gekomen. Ook is er heel veel ziekte, pijn en verdriet. Dat zijn allemaal gevolgen van de zondeval. Ook werden Adam en Eva uit het paradijs gezet.

Maar God gaf nog een belofte mee. God beloofde dat Hij op een dag Iemand zou sturen die de macht van de duivel zou verbreken. Er zou iemand komen om zondaren te redden van hun zonden, en terug te brengen bij God. Jullie en ik hebben die Iemand hard nodig, toch?! God stuurde zijn eigen Zoon Jezus Christus. Jezus Christus heeft nooit verkeerde dingen gedaan. Maar Jezus Christus heeft wel voor de zondaren aan het kruis gehangen en is ook opgestaan van de dood. Daarmee liet Hij zien dat Hij de duivel heeft overwonnen. Jezus Christus is de enige die jou kan terugbrengen bij God. Hij kan je helpen om aan God te gehoorzamen. Maar je moet wel in Jezus Christus geloven dat Hij dat alleen kan doen.

Na het Bijbelverhaal hebben wij gezellig geknutseld. Iedereen heeft een slang gemaakt. Kijk maar wat wij hebben gemaakt! Kom je de volgende keer ook gezellig naar de club? De volgende keer is het op d.v. 26 oktober om 10:30 in het Lichtbaken, Maelsonstraat 6.

IMG 20191012 121110IMG 20191012 123542

Afdrukken E-mail

De schepping

schepping28 september 2019

Weten jullie wie de hemel en de aarde gemaakt heeft? Dat was God! Want eerst was de aarde donker en leeg. Er waren geen wolken, geen bomen, geen vogels, geen mensen. Er was niets, alleen God was er. God bestond al voordat de aarde er was. En God had een plan, Hij maakte de hemel en de aarde!
De schepping duurde 6 dagen.

Dag 1: Toen de hemel en de aarde geschapen was, was het overal donker. God wilde dat er licht zou komen en zei: “Er zij licht”. Toen werd het licht. Dat licht kwam niet van de zon of de maan, maar er was gewoon licht. Het licht noemde God de dag en het donker noemde Hij nacht. Bij ons is het nog steeds zo dat het dag is als het licht is en als het donker is, is het nacht. Dit was de eerste dag van Gods schepping.

Dag 2: Op de tweede dag zei God dat de wateren gescheiden moesten worden. En dat gebeurde. De hele wereld werd een grote zee met daarboven een lucht met wolken.

Dag 3: De hele aarde was vol met water. God wilde dat veranderen en zei: laat het water onder de lucht op één plaats gaan en laat er droog land tevoorschijn komen. En het gebeurde precies zoals God het gezegd had. Er kwamen droge stukken, dat werd aarde genoemd. En de plaatsen waar het water was werd zee genoemd. God wilde die dag nog meer maken! Hij zei: “Laten er planten en bomen op de aarde groeien.” En toen God dat had gezegd, gingen er planten en bomen groeien. God had ook bedacht dat alles wat groeide zaad zou hebben, zodat uit dat zaad weer nieuwe plantjes, gras en bomen zouden groeien. Als je viooltjes wil planten moet je wel zaadjes hebben voor viooltjes anders komen er geen viooltjes. Wat is God toch groot als hij uit zo’n klein zaadje een plantje laat groeien!

Dag 4: God ging op de vierde dag weer spreken en Hij wilde dat de zon, maan en de sterren zouden komen. En dat gebeurde! Wij weten wel wat de zon doet, of niet? De zon geeft warmte en geeft licht. Ook kunnen we zien aan de zon waar het noorden, oosten, zuiden en westen is. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. De maan die geeft in de nacht ook licht, dat komt omdat de zon daarop schijnt! Maar als het snachts ook donker is dan zien we niet alleen de maan maar ook de sterren. Heb jij weleens gekeken naar de sterren? Wat zijn dat er veel, toch? Je kan ze lang niet allemaal tellen! Als je de sterren niet kan tellen dan moet de God die ze gemaakt heeft toch wel heel groot zijn! Want Hij weet precies de namen van de sterren.

Dag 5: God maakte op de vijfde dag alle levende dieren die in het water leven en alle vogels. God deed dit ook weer door te spreken. En er leefden toen walvissen, haaien, goudvissen en alle andere soorten vissen. Vanaf toen vlogen er ook vogels door de lucht, kan jij er een paar op noemen? Meeuwen, arenden, musjes, eksters en alle andere soorten vogels!

Dag 6: Maar naast vissen en vogels zijn er nu ook andere dieren op de wereld. God schiep op de zesde dag alle andere dieren, de olifanten, de leeuwen, de honden, de katten en nog veel meer! Maar op deze dag maakte God nog iets geweldigers, iets bijzonders, iets dat helemaal anders was dan alles wat Hij tot nu toe gemaakt had! God maakte een mens! God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest spraken met elkaar over deze bijzondere schepping. In de Bijbel lees je dat ze tegen elkaar zeiden: “Laten Wij (God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest) mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.” God heeft de mens dus zo geschapen dat de mens op Hem zou lijken. God maakte een man en een vrouw, Adam en Eva heette zij.

Dag 7: In deze zes dagen maakte God de Hemel en de Aarde. Op de zevende dag ruste God van al het werk wat Hij had gedaan. Hij ging die zevende dag genieten van wat Hij allemaal gemaakt had. God ging kijken wat Hij had gemaakt en Hij vond het goed wat Hij had gemaakt. We kunnen niet begrijpen hoe God zulke geweldige dingen kon doen, door alleen maar te spreken. Maar zo ging het. Wat is God toch groot als je kijkt wat Hij allemaal gemaakt heeft!Hij heeft alle macht.

Wat ook bijzonder was bij de schepping dat alle mensen en dieren gewoon met elkaar konden leven. De mens hoefde toen niet bang te zijn voor beren of leeuwen, want ze leefden heel vredig. Er was geen ruzie of boosheid op aarde. Alles was goed en er was niets wat verkeerd was. Maar de mens heeft gezondigd, dat betekend dat de mens verkeerde dingen heeft gedaan. Hoe dat precies is gebeurd horen jullie de volgende keer (d.v. 12 oktober). Maar wij doen nu ook nog allemaal verkeerde dingen zoals liegen, boos doen tegen elkaar en nog veel meer. Het is belangrijk dat we dat tegen God vertellen, want die kan deze boze dingen vergeven zodat wij weer bij God horen en gelukkig worden!

Wat een bijzonder verhaal, vind je niet? Na het verhaal hebben wij getekend wat God allemaal had gemaakt! Kijk eens hieronder wat een prachtige tekeningen het zijn geworden! Ook hebben wij deze keer de eerste kaartjes voor het memorie-spel uitgedeeld! Wil je niets missen van de club? Kom dan 12 oktober ook gezellig om 10:30 in het Lichtbaken, Maelsonstraat 6.IMG 20190928 121032IMG 20190928 121058

Afdrukken E-mail