Waarom gebeuren er nare dingen?

Adam en eva9 oktober 2021

Superleuk dat jullie weer met zoveel op de club waren! We waren met een grote groep en dachten na over de vraag ‘waarom gebeuren er zoveel nare dingen?’. Misschien vraag jij je dat ook weleens af. Jullie konden ook wat voorbeelden geven van nare dingen: pijn, verdriet, iemand die overlijdt of iemand is ziek. Allemaal dingen die we liever niet meemaken, maar toch gebeurt het. We stelden eerst de vraag aan elkaar: ‘Is het zo dat er altijd nare dingen zijn geweest in de wereld?’. Veel van jullie dachten dat er altijd nare dingen zijn geweest. Maar er is een tijd geweest dat er geen nare dingen waren.

In de Bijbel, het Boek waar je de verhalen kan vinden die wij vertellen, gaat het over die tijd dat er geen nare dingen waren. God maakte de Hemel en de aarde. Hij maakte dieren, planten, bomen en God maakte ook de mens. Adam en Eva waren de eerste mensen op de aarde en leefden in een grote tuin, dat noemen we het paradijs. Er was toen geen ziekte, geen ruzie, geen dood, geen boosheid, geen pijn, geen verdriet. Alle dieren leefden ook met elkaar, de leeuw en een schaap liepen naast elkaar en deden elkaar geen pijn. Alles was goed en er was vrede.

Maar waarom is dat nu niet meer zo? Dat staat ook in de Bijbel. God had tegen Adam gezegd: ‘Je mag van alle bomen eten, maar van 1 boom niet. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, dan zal je sterven.’ Nou dat is toch niet moeilijk zou je denken? Want God had héél véél bomen gemaakt en er was genoeg eten voor Adam en Eva om van al die andere bomen te eten. Nou dan konden ze toch wel van die ene boom afblijven! God wilde dat Adam en Eva vrijwillig naar God zouden luisteren. Dat betekend dat God wilde dat Adam en Eva naar God zouden luisteren omdat ze dat zelf ook wilde en niet omdat ze bang waren voor God of omdat God dat verplichtte. Daarom had God gezegd dat ze van die ene boom niet mochten eten.

Maar er was iemand die niet wilde dat Adam en Eva naar God zouden luisteren. Dat was de duivel. De duivel dacht: Als ik er nou voor kan zorgen dat Adam en Eva niet meer naar God zouden luisteren, dan zullen ze sterven en niet meer doen wat God wil. De duivel was heel slim, want hij kwam niet als direct persoon. Nee hij gebruikte hiervoor de slang. Toen Eva in het paradijs wandelde hoorde ze opeens een stem. De slang begon tegen Eva te praten maar het was eigenlijk de duivel die door de slang tegen Eva zei: ‘Klopt het ook dat God gezegd heeft: Je mag niet eten van alle bomen die in het paradijs staan?’ Eva antwoordt daarop: ‘Van alle bomen mogen wij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad mogen wij niet eten, want anders zullen wij sterven’. De duivel zei: ‘Nee hoor, je zult niet sterven als je daarvan eet. Nee God weet dat als je daarvan eet dat je dan zal weten wat goed en wat kwaad is en dan zal je net als God zijn.’

Eva dacht na. Ja ze zou ook wel als God willen zijn. Waarom zou God dat niet goed vinden? Maar God wilde Adam en Eva juist bewaren dat ze wisten wat kwaad was. Hij wilde alleen het goede voor hen. Eva keek nog eens naar de boom van kennis van goed en kwaad. Er zaten zulke mooie vruchten aan en in plaats van zich om te keren en te zeggen: ‘Nee ik wil God gehoorzaam zijn’ luisterde Eva naar de duivel en pakte een vrucht van de boom en at die op en ze gaf ook een vrucht aan Adam en die at ook. Adam en Eva hadden niet naar God geluisterd, maar naar de duivel. En opeens schrokken ze en wisten ze dat ze iets verkeerds hadden gedaan. Dat kwam omdat de zonde in hun hart was gekomen. Zonden zijn de dingen die God niet wil, zoals liegen, stelen, niet luisteren. Dat zijn allemaal dingen die wij ook heel snel doen. Doordat Adam en Eva niet naar God luisterde veranderde de hele wereld.

Maar hoe komt het dat wij nu ook verkeerde dingen doen en dat er nare dingen zijn? Wij waren er toch niet bij toen Adam en Eva van die boom aten? Iemand van zei: ‘Omdat wij allemaal familie zijn van Adam en Eva’. En dat klopt, wij zijn allemaal familie van Adam. Je zou het ook een beetje kunnen vergelijken met een voetbalteam. Als iemand van jou team een doelpunt maakt, doet hij dat voor het hele team. Maar als er niet gescoord wordt verliest ook het hele team. Je kunt Adam vergelijken met de leider van ons team. Doordat hij niet had geluisterd naar God ‘miste hij het doel’, en dus hebben we allemaal verloren. Daardoor gebeuren er nu allemaal dingen die God niet wilde op de aarde, maar er toch zijn omdat wij niet luisteren naar God. Wij hebben geluisterd naar de duivel. De duivel heeft daarom macht over ons en wij doen niet meer wat God wil, maar wat de duivel wil.

En nu is het zo dat, nadat Adam en Eva naar de duivel luisterde, dat God naar Adam en Eva toe kwam. God zei tegen Adam en Eva dat Hij ervoor zou zorgen dat de macht van de duivel zou breken. Voor alle verkeerde dingen (=zonden) ,zoals liegen, stelen, niet luisteren, die wij doen zou God Iemand anders sturen die de straf zou dragen voor ons. Want als je niet luistert volgt er vaak een straf en dat is ook zo als wij niet naar God luisteren. God heeft de Here Jezus gestuurd. Wij hadden niet geluisterd naar God en daarom doen wij verkeerde dingen en gebeuren er nare dingen, en dan zou je denken omdat wij niet geluisterd hebben dan moeten wij ook de straf dragen. Maar God heeft Jezus voor ons naar de aarde gestuurd. Ons hart is zwart door alle verkeerde dingen die wij doen. Maar omdat Jezus is gestorven aan het kruis kan ons hartje weer wit worden. Hij kan je dan helpen om te doen wat God wil en dat je weer naar God gaat luisteren.

Naast het Bijbelverhaal hebben we nog een lied geleerd. Weet je het nog? Alle letters van het alfabet kwamen in het lied voor! Je kunt hem hier nog een keer luisteren:

 

Ook hebben we allemaal letters versierd en daar gaan we een boek van maken, zodat we daarmee dit liedje heel vaak kunnen zingen op de club. Ook hebben jullie gezellig spelletjes gedaan. Wat was het een leuke en gezellige ochtend!

Kom je de volgende keer weer? Op 23 oktober is er weer club. Tot ziens!

 9 oktober 19 oktober 2

Afdrukken E-mail

Bestaat de Koning wel echt?

Mozes en braamstruik25 september 2021

Na een spannende 'schat zoekactie' twee weken geleden was het zaterdag 25 september voor het eerst 'gewoon club' dit seizoen. Supertof om veel van jullie terug te zien! En verschillende ook met de verrekijker waar je een mooie prijs mee kon winnen! 

Deze keer ging het over: bestaat koning Willem-Alexander wel echt? Natuurlijk! Je hebt vast weleens een foto van hem gezien of hem een toespraak horen houden. Misschien heb je hem zelfs weleens ontmoet. Als je iemand gezien hebt of zijn stem gehoord hebt, weet je dat diegene echt bestaat. God kun je niet zien. Bestaat Hij dan wel echt? Dat was best een lastige vraag. Er kwamen mooie antwoorden: God heeft alles gemaakt, God is heel machtig dat zie je aan de wind, het onweer, God luistert als we bidden en helpt je en we zagen dat God ons iets belangrijks gegeven heeft waardoor Hij met ons praat: de Bijbel.

En uit de Bijbel hoorden we een verhaal over Mozes. Weet je nog? Mozes was eerst prins en moest door zijn eigen schuld op de vlucht. Later werd hij schaapherder en liep met de schapen in de woestijn. Maar op een dag gebeurde er iets heel bijzonders toen Mozes daar in de woestijn liep. Er stond een bramenstruik in brand maar die ging niet weg. En uit die struik kwam een stem, de stem van God. Mozes kreeg een belangrijke opdracht van God maar had heel veel bezwaren om die uit te voeren. Totdat God zei: ik zal bij je zijn en je broer gaat met je mee en als je het nodig hebt help ik je met bijzondere signalen. Mozes zag het nog steeds somber in maar ging toch op pad. In dit verhaal hoorde Mozes een stem. En die stem horen wij nu niet letterlijk meer. Daarom is het belangrijk dat je de Bijbel leest en met God praat door te bidden. En waar praat je dan over met God? Daar hebben we het ook over gehad. Het allerbelangrijkste om vergeving vragen voor de verkeerde dingen die je doet, bijv. Liegen, schelden, vals spelen, niet luisteren. En God vragen om een schoon hart dat van Hem houdt. Maar ook wil God graag dat we Hem om hulp vragen al is het maar voor kleine dingen. Tegen God kan je altijd alles zeggen waar je ook maar bent. 

Na het verhaal was het knutseltijd. We maakte een herfst tafereel met onze handen en crêpepapier. En daar zijn mooie resultaten uit gekomen! Bekijk de foto's maar eens. 

Wij vonden het superfijn dat jullie er waren! En kijken uit naar de volgende keer!

Tot dan. 

Kinderclub Voltreffer club 20210925 1Kinderclub Voltreffer club 20210925 2Kinderclub Voltreffer club 20210925 3Kinderclub Voltreffer club 20210925

Afdrukken E-mail

Zocht jij mee naar de schat?

Kinderclub Voltreffer schatzoeken 411 september 2021

Was jij er ook bij toen we de schat gingen zoeken? Wat was het toch een leuke ochtend, de club was zo weer voorbij! Maar wat hadden we ook alweer allemaal gedaan?
Deze ochtend was er een echte piraten zoektocht. Er was een schat die gezocht moest worden en er moest een code zijn om de schat te openen! Maar hoe kom je dan aan de code van het slot? Om die code te krijgen moesten er 7 spellen gedaan worden. Het waren niet zomaar spellen. Het waren échte piratenspellen!


Spel 1: Kogel race
Spel 2: Puzzel de schatkaart
Spel 3: Verkleed piraat
Spel 4: Mastentrefbal
Spel 5: Piraten hapje
Spel 6: Aanleg spel
Spel 7: Lijn werpen


Als piraten hebben jullie de spellen gespeeld. Bij elk spel die jullie goed hadden gespeeld kregen jullie een woord. Van alle woorden konden jullie een vraag maken en het antwoord was de code van de schat! De vraag was: Hoe lang is de loopplank van het piraten schip? Het antwoord was 483 cm. Jullie hadden de loopplank allemaal goed opgemeten want de schat ging open! En wat zat er in de schat? Snoepschatkistjes en een papiertje die jullie konden inleveren bij de juffen. Van de juffen kregen jullie een tasje met iets lekkers erin en een knutselwerkje waarmee jullie een échte prijs kunnen winnen!


Het was een leuke en gezellige piraten ochtend! Wij hopen dat jullie het leuk vonden en dat jullie de volgende keer ook weer gezellig komen. Tot dan!

Kinderclub Voltreffer schatzoeken 3Kinderclub Voltreffer schatzoeken 2Kinderclub Voltreffer schatzoeken 1

Afdrukken E-mail

Laatste keer club voor de zomervakantie..

Kinderclub Voltreffer 2e juli10 juli 2021

Het seizoen is voorbijgevlogen, zaterdag 10 juli was alweer de laatste keer club! Wat hebben we een gezellige ochtend gehad!

Het verhaal uit de Bijbel wat we hoorden ging over een herder die 100 schapen had maar er aan het einde van de dag ineens nog maar 99 had. Een schaapje was zelf op weg gegaan die dacht dat het ergens anders fijner was. Niet slim en ongehoorzaam van het schaapje. Hij was de rest van de kudde kwijtgeraakt en als de herder niet zou gaan zoeken, zou het schaapje helemaal alleen zijn en dat is gevaarlijk.
Gelukkig gaat de herder op pad om het schaapje te zoeken. Moe van een lange dag werken roept en zoekt hij toch net zo lang totdat hij het schaapje vindt. Super blij is de herder! En hij legt het schaapje op zijn schouders en draagt het naar huis. Het schaapje was weggelopen maar de herder heeft het gevonden!
Weet je op wie de herder lijkt? Op Jezus. En weet je op wie het schaapje lijkt dat wegliep? Op jou en op mij. Luister je wel eens niet naar papa of mama? Of ben je wel eens jaloers op mooie cadeaus van je vriend(innen)tje? Dat zijn voorbeelden van weglopen. Je loopt dat weg bij God, omdat je verkeerde dingen doet. Hij wil juist graag voor je zorgen maar dan is het wel belangrijk dat je naar Hem luistert. En de verkeerde dingen die je doet eerlijk tegen Hem vertelt. En Hem om vergeving vraagt. Dan zorgt Hij voor je elke dag bij alles wat je doet. Dat is toch geweldig!
Ben je benieuwd naar meer verhalen uit de Bijbel? Na de zomervakantie zijn we er weer en hoor je nog meer goed nieuws!

Na het verhaal hebben we mooie knutsels gemaakt met glas en stiften, bewaar bakjes en potjes om dingentjes in te bewaren. Er werden echte kunstwerken gemaakt!
En als laatste... hebben we heerlijk patat gegeten met de papa's en mama's! Supergezellig en met een stralend zonnetje.

Kinderclub Voltreffer 2e juli 1Kinderclub Voltreffer 2e juli 2

Wij hebben van jullie genoten en wensen jullie een fijne zomervakantie!

Afdrukken E-mail

De ark van Noach

26 juni 2021

Ark van noachHet was weer gezellig club vandaag! Benieuwd welk verhaal we hebben gehoord? Lees het snel hieronder. 

God had alles goed geschapen. Iedereen luisterde naar God en hield van Hem. Maar op een gegeven moment wilden de mensen dat niet meer. Er kwam ruzie, mensen hielden niet meer van elkaar en van God, er kwamen dieven en leugenaars. God zag dat allemaal, want God ziet alles. God werd er verdrietig over, want Hij hield nog wel van de mensen. En wat gebeurt er als je verdrietig bent en toch nog van iemand houdt? Dan word je boos. Zo was het ook bij God. Hij ging de mensen straf geven. Hij hoopte dat ze daardoor weer van Hem zouden gaan houden. Er was één man op aarde die wel naar God luisterde. Hij heette Noach. Noach moest van God een grote boot (een ark) gaan bouwen. Want de straf van God was dat Hij de hele aarde onder water zou zetten. Alleen in de ark was je dan veilig en zou je niet verdrinken. Zo gebeurde het. Noach bouwde de ark. Ondertussen waarschuwde hij de mensen en vroeg hen of ze ook in de ark wilden komen, zodat ze veilig zouden zijn. Maar de mensen geloofden er niets van dat er een straf zou komen. Ze lachten Noach uit. Toen Noach de ark af had, kwamen er heel veel dieren naar de ark toe. Zij mochten ook in de ark komen, zodat ze veilig waren. Noach en zijn kinderen gaan ook in de ark. Als iedereen in de ark is, doet God de deur van de ark dicht. Nu kan er niemand meer in. Dan begint het heel hard te regenen. Het blijft wel veertig dagen en nachten doorgaan met regenen! Als het eindelijk stopt, staat heel de aarde onder water. Zelfs de bergen kun je niet meer zien. Alle mensen die buiten de ark waren, zijn verdronken. Maar Noach in de ark leeft nog! Hij was veilig voor de straf van God. Doe jij ook weleens verkeerde dingen, zoals ruzie maken, liegen, slaan, stiekem iets doen wat mama niet goed vindt? God is daar ook verdrietig en boos over. Dan verdien je straf! God heeft beloofd dat Hij nooit meer zo'n erge straf zal geven als toen bij Noach. Maar Hij straft nog wel op andere manieren. Maar weet je waar je veilig bent? Bij Jezus! Hij wil alle verkeerde dingen die je doet, wegnemen. Je kunt Hem leren kennen door in de Bijbel te lezen, door te bidden, door naar de club te komen en over Hem te horen.. en op nog veel meer manieren. Als je Hem kent, dan ben je veilig.

Na het Bijbelverhaal hebben we bingo gedaan! Er werd goed gespeeld, want iedereen had een prijsje gewonnen! Kon je helaas niet op de club komen? Dan ben je op 10 juli van harte welkom! We gaan dan ook lekker frietjes met elkaar eten. Kom je ook? Je mag je vriendje of vriendinnetje ook meenemen! 

Afdrukken E-mail