Een man die naar India ging

kruis25 novmeber 2023

Wat hebben we zaterdag weer een fijne ochtend met elkaar gehad! We hoorden over William Carey, een man die lang geleden in Engeland woonde. Toen hij de Heere Jezus leerde kennen, wilde hij daarna niets liever meer dan andere mensen ook vertellen dat Jezus gekomen is om mensen te redden van hun zonden: alle dingen die zij verkeerd doen, niet zoals God het wil. Want alleen als je Jezus kent, ben je echt gelukkig! William reisde naar India en ging daar aan mensen die nog nooit van Jezus gehoord hadden over Hem vertellen. Het duurde lang, maar na zeven jaar gingen ook daar mensen in Jezus geloven! Ken jij Jezus ook? Vertel jij ook aan de mensen om je heen over Jezus? Dat is soms moeilijk, maar God belooft in de Bijbel dat Hij jou helpt!

We knutselden een kaarsjeshouder uit India, met allerlei kleine kraaltjes. Het was erg gezellig! Ben jij er volgende keer (9 december) ook bij?

 

Afdrukken E-mail

Ken jij God al?

koning josia11 november 2023

Zaterdag hebben we weer een gezellige club gehad en we hebben een heel bijzonder verhaal gehoord uit de Bijbel. Het ging over een jongen die nog maar 8 jaar was en al koning werd! Dat was heel spannend voor hem, maar gelukkig kreeg hij goede hulp. Deze jongen heette Josia en ging al heel jong God zoeken en hij leerde God ook kennen. Daardoor weten wij dat wij ook als we nog heel jong zijn God al kunnen kennen. Ken jij God ook al? Als dat zo is mag je God daarvoor danken en als dat niet zo is, is het belangrijk om uit de Bijbel te gaan lezen, want dan kun jij God ook leren kennen.


Koning Josia wilde heel graag doen wat God zei en dat leerde hij uit het wetboek wat was gevonden in de tempel. Het is een stukje van de Bijbel die wij nu hebben. Wij kunnen ook weten wat de wil van God is door de Bijbel te lezen. God wil dat wij lief zijn voor elkaar, naar papa en mama luisteren en niet jaloers zijn, maar er is iets wat God nog belangrijker vind. Daar hebben we het ook over gehad op de club. God wil dat wij onze verkeerde dingen aan Hem vertellen en om vergeving vragen. Dan mag je geloven dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gestorven.


Na het verhaal hadden we pauze en hebben we nog even buiten gevoetbald. Daarna hebben we nog een leuk spel gedaan met vragen over het bijbelverhaal. Jullie mochten gouden munten zoeken, waar chocolade in bleek te zitten, wat goed smaakte. 🙂
Zien we jullie de volgende keer weer?

Afdrukken E-mail

Herfstfeest!

rijke dwaas14 oktober 2023

Vandaag was er weer club, en niet zomaar een club. Het was een herfstfeest!

Het is herfst! Wat gebeurt er dan in de natuur? De bladeren vallen van de bomen en de bomen worden kaal. Dat herinnert ons eraan dat wij ook eens zullen sterven.  Er wordt ook geoogst, dat laat ons zien wat God allemaal wel niet geeft. Vandaag ging het Bijbelverhaal over iemand die ook veel oogst had en die heel rijk was.

Wat denken jullie, wanneer ben je nou echt rijk? Verschillende kinderen gaven antwoord en eigenlijk zei iedereen: als je veel geld hebt of een groot huis of een grote auto. Vaak denken wij bij rijk zijn alleen aan geld en aan veel dure spullen. Of niet soms?

Zo dacht de man die naar de Heere-Jezus stond te luisteren er ook over. Hij was niet de enige die luisterde. Nee er stonden wel duizenden mensen om Hem heen. Jezus is niet zomaar iemand, Hij is de Zoon van God en hij is gekomen om de mensen weer terug te brengen bij God. Terwijl Jezus sprak, dacht de man die tussen al die mensen stond, deze Jezus zal me vast en zeker kunnen helpen. De man had namelijk ruzie met zijn broer want die wilde de erfernis niet met hem delen. Hij dacht, wat mijn broer doet is oneerlijk en Jezus is altijd eerlijk. Jezus is eerlijk en zal dus aan mijn kant staan, dacht de man. Hij roept naar Jezus: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met me moet delen!’ Maar Jezus zegt tegen de man: Wat heb Ik temaken met jullie ruzie om de erfenis? Ben Ik soms jullie rechter, of moet ik jullie erfenis gaan verdelen?

Wilde de Heere Jezus niet helpen? Vind Hij het dan niet erg als dingen niet eerlijk verdeeld worden? Dat wel maar de Heere Jezus wil niet dat we verdriet hebben of boos zijn om dingen die we niet hebben en eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Hij wil dat we bezitten wat ons echt rijk kan maken. En dat ging de Heere Jezus uitleggen. Daarom vertelde Jezus aan die man een verhaal:

Er was een rijke man met veel akkers en land. Hij had grote schuren waar hij de oogst in deed. Hij verbouwde graan, tarwe, rogge en gerst. Hij verdiende zijn geld door deze producten te verkopen. In het deel van het land was het altijd mooi weer en daardoor groeide de oogst altijd goed. Hij had veel oogst en kreeg daardoor ook veel geld. Die man was een hele rijk man. En dit jaar zou hij een recordoogst krijgen. Stond hij stil om God daarvoor te danken? O nee, waarom zou hij? Het waren toch zijn akkers? Wat had God daarmee temaken?

De man dacht alleen maar aan waar hij zijn grote oogst zou bewaren, want zijn schuren waren te klein. Opeens kreeg de man een idee! Hij dacht niet aan alle armen mensen die misschien blij zouden zijn als hij een deel van de oogst met hen zou delen. Nee hij bedacht om zijn kleinere schuren af te breken en nieuwe grotere schuren te bouwen.

Hij was daarna alleen nog maar bezig met de bouwplannen, hij kon nergens anders meer aan denken! Hij was helemaal blij, want hij dacht, als ik de oogst binnen heb en al het geld ben ik nog rijker. Dan kan ik altijd eten, drinken en vrolijk zijn. Er is voor jaren genoeg!

Maar de man had er niet aan gedacht dat hij een keer zou sterven, net als wij. Wij gaan ook een keer sterven. En voor de man zou die tijd heel snel zijn. Dat wist de man niet, maar God wel. De man had God voor zijn gevoel niet nodig, hij was immers verstandig en rijk en was zijn eigen baas!

Was hij echt wel zijn eigen baas over zijn leven? Is het niet God die ons leven geeft? En kan God het leven niet ook van ons wegnemen, wanneer Hij het wil? Niet als straf, maar gewoon omdat onze tijd gekomen is. Dat kan vroeg zijn, dat kan later zijn. God alleen weet de dag en het uur waarop ons leven afgelopen is.

De rijke man ging savonds naar bed. In die nacht zei God: Jij rijke dwaas! In deze nacht wordt jij naar de eeuwigheid geroepen. Je zult sterven en voor wie zal dan al je rijkdom zijn? Wat heb je eraan? Je hebt je alleen druk gemaakt om hetgeen je op aarde wilde bezitten, maar je zult alles achter moeten laten. Heb je er ook voor gezorgd dat het in de eeuwigheid goed zal gaan met je? Nee daar had hij niet voor gezorgd. Hij had daar nooit bij stilgestaan. Hij dacht dat hij een rijke man is, maar eigenlijk was hij heel arm omdat hij God niet kende. Maar dat klopt niet, alleen God kan echte rijkdom geven. Wat wil God ons dan geven? In de Bijbel staat: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Zoon (dat is Jezus) heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft!

God wil dus eeuwig leven geven. Wat is eeuwig leven dan? Dat leven begint op het moment dat je in de Heere Jezus gelooft en dat gaat door in de hemel als je gestorven bent. Als je dat leven niet hebt, ben jij arm, al heb je alles in de wereld wat je bezitten kan. Als je niet gelooft in de Heere Jezus zal je niet eeuwig leven maar eeuwig in de duisternis zijn. De Heere Jezus wil, dat we nadenken over wat echt belangrijk is, zodat wij de goede keus zullen maken. Als wij echt rijk willen zijn is de keus: geloven in de Heere Jezus en leven voor God. Dat is echte rijkdom. Als jij begrijpt dat alleen de Heere Jezus jou rijk kan maken en gelooft dat Hij voor jouw zonden gestorven is en jou eeuwig leven wil geven, dan mag je Hem daar om vragen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: Heere Jezus, ik begrijp nu, dat ik alleen maar echt rijk kan zijn als U mijn zonden heeft vergeven en ik wil vragen of U dat wilt doen. Ik heb U nodig in mijn leven. Dank U wel dat U mij eeuwig leven wilt geven.’

Na het Bijbelverhaal hebben wij met elkaar 2 herfstspellen en een herfstslinger gemaakt! De ochtend ging heel snel voorbij, maar wat was het gezellig! Aan het eind van de ochtend was er nog een verrassing: iedereen kreeg een tasje met iets leuks en iets lekkers erin. De volgende keer is de club op 28 oktober, kom je ook?! Je mag ook altijd een vriendje/vriendinnetje meenemen. Tot snel!

14 10 2023kopie

Afdrukken E-mail

Koning Hizkia

Hizkia23 september 2023

God verdient ALLE eer! Daar begonnen we vandaag mee. Maar wanneer geef je iemand dan eer? Als iemand heel goed zijn best gedaan heeft, geef je bijvoorbeeld een applaus of ga je juichen. Dat is iemand eren. In de Bijbel staat een verhaal over koning Hizkia. Hij houdt van de Heere en luistert naar Hem. Door naar God te luisteren, geeft hij Hem alle eer. Koning Hizkia breekt alle beelden af die zijn vader in het land had laten neerzitten. Want de mensen in zijn land gingen eer geven aan die beelden, maar alleen God verdient alle eer! Waarom dan? Nou, omdat God alles kan. Hij weet alles, Hij ziet alles, Hij is altijd dicht bij ons en helpt ons. En wat wel het meest bijzondere is: Hij stuurde Zijn Zoon Jezus naar de aarde om de schuld te betalen van alle verkeerde dingen die wij mensen doen. Als jij gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden betaalde en Zijn betaling accepteert, geef jij God alle eer.


Op een gegeven moment kwam er een andere koning, Sanherib, met een groot leger naar het land van koning Hizkia. Die werd heel bang, en vroeg aan Sanherib wat hij moest betalen om ervoor te zorgen dat Sanherib weer terug zou gaan naar zijn eigen land. Maar Hizkia, wat doe je nu? Daarmee eer je God niet! Want nu vertrouw je er niet op dat God jou zal helpen..
Koning Hizkia moet heel veel geld betalen aan koning Sanherib. Maar als hij dat gedaan heeft, gaat koning Sanherib nog steeds niet weg. Als je op je eigen slimheid vertrouwt, helpt dat niet. Alleen als je op God vertrouwt, zal Hij je helpen. Koning Hizkia begrijpt het. Voortaan vertrouwt hij wel weer op God. Hij zegt tegen zijn soldaten: we gaan de muren sterker maken en ervoor zorgen dat de vijanden geen water meer kunnen vinden in het land. Maar vergeet vooral niet dat God bij ons is en Die is veel sterker dan het leger van koning Sanherib. Door daarvoor uit te komen, eert koning Hizkia de Heere. Als jij eerlijk zegt dat jij in God gelooft, eer jij Hem ook. Of als je bidt, praat met God. Of als je Hem om hulp vraagt. Of als je leeft zoals Hij wil. Je kunt Hem op heel veel verschillende manieren eren.
God gaat koning Hizkia nu helpen. In de nacht stuurt Hij Zijn engel (een knecht) naar het leger van koning Sanherib en doodt 185.000 soldaten. Als Hizkia de volgende ochtend gaat kijken of het leger van koning Sanherib in de nacht dichter bij de stad is gekomen, ziet hij het. Wat is Hij God dankbaar. Koning Sanherib gaat met de overgebleven soldaten weer terug naar zijn land. De Heere heeft koning Hizkia en zijn land verlost. Zo machtig is God! Daarom verdient Hij alleen ALLE eer!

Na de pauze hebben we een medaille geknutseld met daarop de Bijbeltekst die we geleerd hebben: Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wordt niet verschrikt, want Ik ben uw God. Jesaja 41:10.
Er was nog tijd over om eventjes buiten te voetballen. De volgende keer is er een Herfstfeest, kom je ook?

23 09 2023 123 09 2023

Afdrukken E-mail

Het feest van professor Feestneus

Afbeelding12 september 2023

Het was feest bij ’t Preathuys! Professor Feestneus had alles al klaargezet, maar hij kwam erachter dat de taart weg was… Oh nee, wat nu!? Er waren wel 20 kinderen op de club en die wilden allemaal wel mee zoeken! Wat was professor Feestneus blij!
Het werd een hele speurtocht, maar uiteindelijk vond iedereen de taart! Wat hebben we lekker gesmuld van de taart! Nadat iedereen de taart op had zijn we in de speeltuin nog gezellig wezen spelen.
De ochtend vloog voorbij en aan het eind had professor Feestneus nog een verassing: een tasje met iets leuk en iets lekker erin! Ook zat er een uitnodiging voor de volgende keer in. Kom je ook?

Afdrukken E-mail