Een wonder!

vijf broden en twee vissen14 maart 2020

Vanmorgen waren we met een gezellige club! Niet alleen omdat we heerlijke pannenkoeken gebakken hebben, maar de juf vertelde een bijzonder verhaal uit de Bijbel over Jezus die een wonder deed.

Hoeveel keer per dag eten jullie? Kun je wachten met eten tot overmorgen? Nee! Je moet elke dag eten om geen honger te krijgen, toch? Vandaag gaat het ook over eten of honger hebben. Maar weet je dat er een ander soort honger is, waar ook iets aan gedaan moet worden? Het is een honger diep van binnen en eten helpt niet! Luister maar goed!

Kijk daar staat de Heere Jezus. Hij staat er niet alleen, er zijn heel veel mensen om Hem heen! Vlakbij de Heere Jezus staan 12 discipelen, Zijn leerlingen. Jezus wilde hen allemaal belangrijke dingen leren, maar het was zo ontzettend druk. Ze hadden niet eens tijd om te eten.

 De Heere Jezus stelt voor om het meer over te steken naar een rustigere plaats. Maar die rust duurde niet lang. De mensen waren hen gevolgd. In de Bijbel staat dat er uiteindelijk 5000 mannen waren, en dan waren de vrouwen en de kinderen nog niet meegeteld. Wat zijn dat veel mensen! Ze waren gekomen met hun vragen, waarop ze antwoord wilden en met hun zieken om voor hen genezing te vragen. Ze begrepen niet veel van Jezus, maar ze wisten dat Hij hen kon en wilde helpen.

 Uitrusten was er nu niet meer bij. En wat doet de Heere Jezus? Stuurt Hij al die mensen weg zodat Hij kan uitrusten? Zegt hij ‘ga allemaal maar naar huis, ik wil even bijkomen hoor, morgen ben Ik er weer’? Nee! Jezus kijkt juist vol liefde naar al die duizenden mannen, vrouwen en kinderen. Hij zag de zieke mensen, de kinderen die moe waren van het lopen, de mensen die veel vragen hadden. En dat is nu nog steeds. God ziet dat je eten, drinken, kleren en een huis nodig hebt. Hij weet precies wat voor vragen je hebt en hoe je je voelt. Dat is bijzonder! En weet je wat Hij het aller fijnst vindt, dat jij wat je moeilijk vind of juist blij om bent tegen Hem verteld dan kan Hij je helpen. En dat de Heere Jezus hele bijzondere dingen kan doen horen we we verder in het verhaal:

 De mensen hadden al urenlang geen eten op. Ze waren moe en hadden honger. Maar hoe kom je aan genoeg eten voor zoveel mensen? De leerlingen van de Heere Jezus wisten het niet. En dat zeiden ze ook tegen Jezus: ‘’t is hopeloos, voor zo’n grote groep kunnen we niks kopen. Als we acht maanden gewerkt hebben, dan hebben we pas het geld bij elkaar om voor deze mensen eten te kopen.’ ‘Hoeveel eten hebben we?’ vroeg Jezus. De discipelen gaan rondvragen of er nog mensen zijn die eten bij zich hebben. ‘Er is een jongen met 5 broden en 2 vissen, maar wat hebben wij daaraan?’ ‘Breng die jongen maar bij mij en laat de mensen in groepen zitten’, zei Jezus. En dat gebeurde, Jezus kreeg de broden en de vissen en de mensen gingen in groepen bij elkaar zitten. Iedereen keek naar Jezus, wat gaat er nu gebeuren?

 Terwijl Hij de vijf broden en twee vissen in Zijn handen hield, keek Hij naar de hemel en dankte God voor het eten. Toen hij gedankt had, begon hij de broden en vissen in stukken te delen en gaf die aan Zijn leerlingen. Die deden het eten weer in manden en zij liepen rond met manden vol brood en vis en deelden dit uit aan de mensen. De eerste persoon nam wat brood en vis, de tweede ook en zo ging het door. Maar hoe kan dat nou? Vijf broden en twee vissen zijn toch zo op? Hoeveel mensen ook eten namen, er was steeds genoeg! Dit hadden de mensen nog nooit gezien! De mensen aten tot ze niets meer konden eten en er was nog steeds eten over. Jezus had een groot wonder gedaan. Een wonder is iets wat alleen God kan doen! Waarom kon de Heere Jezus het dan doen? Omdat Hij God is! Daarom kon Hij zieken genezen en antwoord geven op elke vraag die Hem gesteld werd.

 Zo zie je maar dat je elke vraag aan Jezus mag stellen ook als je, je verdrietig voelt, Hij wil je graag helpen.

 Na het Bijbelverhaal hebben we met z’n allen pannenkoeken gebakken! Wat was dat lekker! We bakten pannenkoeken in allerlei vormen! Kijk maar op de foto’s hieronder.

pannenkoeken 1
pannenkoeken 3

Afdrukken E-mail

Luisteren naar de goede stem

verzoeking in de woestijn22 februari 2020

Deze morgen hebben we geluisterd naar een verhaal over de Heere Jezus. Hij was helemaal alleen in de woestijn, wel 40 dagen lang. In de woestijn groeit geen eten. Daarom had de Heere Jezus erge honger gekregen.

Toen hoorde Hij de stem van de duivel. Die zei: 'Als U honger hebt kunt u toch gewoon brood maken van alle stenen die hier liggen?'. Kan de Heere Jezus dat? Ja natuurlijk, Hij kan alles!
Maar mag Hij luisteren naar de duivel? Nee, naar de duivel mag je nooit luisteren! Daarom zegt de Heere Jezus dat de duivel weg moet gaan, omdat hij Hem niet mag verzoeken. Dat staat in de Bijbel.

De duivel gaat weg, maar komt even later weer terug. Hij neemt de Heere Jezus mee naar het dak van de tempel. Dat was een heel hoog gebouw. De duivel zegt: 'Spring maar van het dak af, want in de Bijbel staat dat God dan engelen zal sturen die U op zullen vangen'. Wat is dat erg van de duivel! Hij kent de woorden van de Bijbel goed, maar hij gebruikt ze verkeerd. Mag je zomaar iets gevaarlijks doen? In de Bijbel staat dat de Heere je zal bewaren, maar als je expres je leven in gevaar brengt is dat niet goed. De Heere Jezus zegt dan ook dat de duivel weg moet gaan. Hij mag de Heere niet verzoeken. En de duivel gaat weer.

Maar dan komt hij weer. Nu gaat hij met de Heere Jezus naar een hoge berg. Vanaf de top van die berg kunnen ze de hele wereld zien. De duivel zegt: 'Kijk eens Jezus, als u voor mij knielt dan maak ik U koning over alle steden, over de hele wereld'. Wat is dat nu? De Heere Jezus is al Koning over de hele wereld! En als Hij voor de duivel zou knielen, wie is dan de belangrijkste? Dan zou de duivel de belangrijkste zijn! Daarom doet de Heere Jezus het niet. 'Ga weg duivel, en verzoek de Heere niet!' Nu gaat de duivel echt weg. En nu stuurt God engelen, die zorgen voor de Heere Jezus.

Gelukkig heeft de Heere Jezus niet geluisterd. Hij heeft geen verkeerde dingen gedaan en daarom kon Hij onze zonden dragen. Daarom kunnen wij altijd vergeving krijgen!

In ons hoofd horen we soms ook verkeerde stemmetjes. Stemmetjes die zeggen dat we best iets verkeerd mogen doen. Maar weet je, de Heere heeft gelukkig ook een goed stemmetje gemaakt in ons hoofd. Dat is ons geweten. Probeer maar altijd naar de goede stem te luisteren. En als je dan toch iets verkeerd doet, dan mag je altijd om vergeving vragen. De Heere wil ons vergeven, omdat Hij niets verkeerd gedaan heeft!

Na het Bijbelverhaal hebben we geknutseld met playmais. Het was erg gezellig! De volgende keer hopen wij gezellig pannenkoeken te bakken. Kom je ook d.v. 14 maart? 

WhatsApp Image 2020 02 22 at 14.16.2022 2 2020 1

Afdrukken E-mail

Te trots..

8 februari 2020

Esther Vanmorgen waren we met een gezellige club kinderen op de Bijbelclub. We hebben een nieuwe tekst geleerd uit de Bijbel en de juf vertelde een stukje van het verhaal van Esther. Uit het eerste stuk van de Bijbel.

Mag je trots zijn als je iets goed kan? Ja dat mag! Maar wat gebeurt er als je te trots wordt? Daar ging het verhaal over.
Op een dag is koningin Esther vroeg uit bed, ze trekt haar mooiste kleding aan want vandaag gaat ze naar de koning!
Was dat zo bijzonder? Nou zeker, je mocht eigenlijk niet naar de koning toegaan als hij je niet zelf gevraagd had om te komen.
Maar Esther had zo'n belangrijke vraag dat ze wel moest.
En gelukkig de koning is blij met haar komst en Esther vraagt of de koning samen met Haman, één van de belangrijkste minister, wil komen eten. Nou dat was me een eer! Samen met de koning bij de koningin eten dan moet je wel heel belangrijk zijn.
En zo voelde Haman zich ook. Zo belangrijk dat hij zichzelf veel beter vond dan andere mensen, zoals bijv. Mordechai de oom van koningin Esther.
Hij had zelfs zo'n hekel aan de man dat hij een plan bedacht om van hem af te zijn.
Dat is wat te trots met je kan doen, het maakt je onaardig, bazig en niet vriendelijk voor andere mensen en kinderen. En veel belangrijker nog, je doet de Heere er verdriet mee! Niet alleen als je trots bent maar ook als je jokt, iemand uit scheld of een lelijk woord zegt. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat wij met een donker hart geboren worden. Wij willen, denken en doen precies de dingen die God niet fijn vindt. En de Heere kan niet samen wonen met verkeerde dingen in ons hart. 
Maar weet je wat er zo bijzonder is? De Heere Jezus is speciaal uit de hemel naar de aarde gekomen, daar denken we aan als het kerstfeest is. En Hij heeft er voor gezorgd dat het weer goed kan komen door te sterven aan het kruis. En daarmee zegt Hij: Ik ben in jou plaats gestorven als je op Mij vertrouwd. Vertel daarom al je verkeerde dingen tegen Hem en vraag Hem om in je leven te komen. In de Bijbel beloofd Hij als je het Hem vraagt zal Hij die vraag beantwoorden en voor altijd bij je zijn!
Haman was te trots en te boos om aan God te denken. Hij was zo trots dat hij alleen maar aan zich zelf dacht en dat kwam hem duur te staan.
Op een ochtend komt Haman het paleis binnen, net na een nacht waarop de koning slecht geslapen heeft. En een van zijn dienaren hem voorgelezen heeft uit het geschiedenissenboek. Precies over een stuk waar staat dat Mordechai het leven van de koning heeft gered. Maar wat schrikt de koning als jij hoort dat Mordechai daar nooit voor bedankt is.
Daarom vraagt hij aan Haman: 'Wat zou jij doen als ik de koning aan iemand mijn dank wil bewijzen?' En Haman die er al helemaal vanuit gaat dat hij dat zou zijn, bedenkt een mooi plan. Waarbij iedereen uit de stad hem zou kunnen zien.Maar wat zegt de koning tot zijn verbijstering? 'Ga naar buiten en doe alles wat je gezegd hebt met Mordechai!' 
Haman schrikt verschrikkelijk, dat was niet zijn bedoeling, maar hij moet wel. En zo loopt hij even later door de stad met het paard van de koning en Mordechai in het mooiste kleed van de koning en hij roept naar iedereen, dit doet de koning met iemand waar hij zijn dank aan wil bewijzen.
Haman was erg boos nadat hij terug kwam en wat denk je? Zou hij door hebben dat God hem wat duidelijk probeerde te maken? Helaas niet. Haman wil niet naar God luisteren.
En jij? Als je je hart aan de Heere Jezus gegeven hebt, zal je merken dat je ook nog steeds soms dingen doet waarvan je weet dat God ze niet fijn vindt. Gelukkig mag je weten en er steeds weer op vertrouwen dat Jezus voor al jou verkeerde dingen gestorven is. Vraag Hem elke dag om je te helpen om niet trots en onaardig te zijn maar om andere juist te helpen en van hen te leren.
Na het Bijbelverhaal hebben nog een mooie fruitmand gemaakt, die vroeg wat geduld omdat er heel veel propjes gescheurd moesten worden. Maar het zijn mooie plaatjes geworden!
 

 

Afdrukken E-mail

Daniël vraagt ander eten

daniel bij de koning25 Januari 2020

Oh, kijk eens? Wat gebeurt er nu? Er zijn soldaten die mensen gevangen nemen. De Israëlieten worden meegenomen door de soldaten naar Babel! Babel is heel ver weg! Tussen al die Israëlieten zitten ook vier jongens. Zij zijn ook door de soldaten opgepakt. Die jongens heten: Misaël, Hananja, Azarja en Daniël. Ze hoorden bij het volk Israël, ze waren joden. Ze waren in Juda geboren. God had toen tegen het volk gezegd, zolang jullie Mij gehoorzamen mogen jullie in het land Israël blijven wonen. In die tijd was er ook een goede koning, Koning Josia. Hij diende de Heere en het volk deed dat toen ook. Maar toen koning Josia gestorven was, kwamen er andere koningen aan de macht. Dat waren slechte koningen en deden niet wat God wilde. Na een paar jaar deed het grootste gedeelte dezelfde slechte dingen als deze koningen.

Het is niet moeilijk om mee te doen met slechte dingen. Wij doen dat ook weleens. Als je vriendjes of vriendinnetjes iets willen doen wat jou pappa en mamma niet goed vinden dan kunnen onze vriendjes of vriendinnen je soms weleens overhalen. Dan zeggen ze: “Nou je kan dat best doen, ze komen er vast niet achter. Je vader en moeder komen het toch nooit te weten.” Heb je het toen toch gedaan? Ook al weten je ouders het niet, God weet het wel en Hij vindt het erg. Hij wil jou helpen goede dingen te doen.

Waarom doen wij zo snel verkeerde dingen? Waarom deed Israël dat? Dat komt omdat we met een hartje geboren zijn dat verkeerd wil doen. De Bijbel noemt dat zonde. Weet jij nog dat je je eigen zin wilde doordrijven, ook al wist je dat dat niet goed was? God is heilig, dat betekend dat hij volmaakt is en geen zonde over het hoofd ziet. Daarom stuurde hij een profeet naar het volk Israël om hun te waarschuwen voor de gevolgen van hun zondige dingen.
Jeremia heette die profeet. Hij was een profeet van God. Hij zei: “Als jullie ophouden met slechte dingen doen en voor God gaan leven, dan mogen jullie van God in dit land wonen. Maar als je dat niet doet dat zal je gestraft worden!”
God waarschuwt ons nu ook! Hij zegt in de Bijbel dat het loon (dat is de straf) van de zonde de dood is! De Heere Jezus nam die straf voor ons op door aan het kruis te sterven. Als wij Jezus niet als verlosser kennen, dan zullen we voor altijd van God gescheiden zijn. Maar in de Bijbel staat dat God jou wil verlossen van al die zonden, de verkeerde dingen. Hij wil ons waarschuwen omdat hij van ons houdt!

Het volk van Israël was gewaarschuwd door Jeremia en toch deden zij nog verkeerde dingen! En nu waren de soldaten er van de koning van Babel om hun gevangen te nemen.
Misaël, Hananja, Azarja en Daniël kwamen na honderden kilometers lopen bij de stad Babel aan. Wat zou er met hen gebeuren nu ze gevangen genomen waren?
Al snel moesten de jongens bij Aspenaz komen. Aspenaz was een belangrijke man die voor de koning werkte. Aspenaz zei tegen hun: “Jullie zullen het beste voedsel krijgen, jullie eten hetzelfde als de koning. Jullie zullen een goede opleiding krijgen zodat jullie alles over dit land te weten komen! Ook krijgen jullie nieuwe namen. Daniël zou Beltsazar heten, Misaël Sadrach, Hananja Mesach en Azarja Abednego. Jullie mogen jullie andere namen vergeten”. Nu hadden de jongens namen di naar de afgoden van Babel wezen.

Al snel werden ze uitgenodigd om te komen eten. Ze dachten na over wat ze volgens de wetten van God niet mochten eten. Ze zagen het eten staan en wisten dat een deel van het eten aan de afgoden in Babel was geofferd voordat het klaargemaakt werd om opgegeten te worden. Ze zouden God niet eren door dit voedsel te eten. Daniël zei tegen de andere jongens dat hij naar Aspenaz zou gaan om te vragen naar ander eten. Wat zou Daniël misschien bang zijn geweest! Wat zou Aspenaz zeggen? God geeft Zijn kinderen sterkte om Hem te gehoorzamen. Daniël kreeg dus de kracht van God om naar Aspenaz te gaan.
Maar helaas durfde Aspenaz de jongens geen ander eten te geven, want hij was bang voor de koning, want als de jongens niet sterk genoeg zouden worden, dan kon hij gedood worden.
Maar Daniël probeerde het via een andere manier. Er was nog iemand die voor de jongens moest zorgen en daar vroeg hij aan of hij het tien dagen wilde proberen om ander voedsel te geven. Hij zei: “Geef ons tien dagen alleen maar groenten en water en vergelijk ons uiterlijk dan met degenen die wel het eten van de koning eten. Beslis dan wat het beste is voor ons.” En dit lukte! Daniël, Misaël, Hananja en Azarja kregen ander voedsel dat de anderen.
Elke dag kregen Daniel en zijn vrienden water en groenten in plaats van al het eten wat geofferd was aan de afgoden. Misschien rook dat eten wel heel lekker, maar ze wisten dat het beter was om water en groenten te nemen. En na die tien dagen? Zagen ze er slechter uit dan degene die wel eten van de koning aten? Nee ze zagen er zelfs beter uit! De proef was geslaagd!

Daniël en zijn vrienden waren bereid om nee te zeggen tegen voedsel wat geofferd was aan de afgoden. Zij kregen kracht van God om dat te doen. Als jij de Heere Jezus als jouw verlosser kent, geeft hij je kracht om nee te zeggen tegen verkeerde dingen. Vraag Hem om die kracht en geloof dat Hij jou die ook zal geven!

Na het Bijbelverhaal hebben wij gezellig met elkaar geknutseld. Het was weer een hele gezellige ochtend. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Kom dan op 8 februari gezellig langs. Tot dan!

mand

 25 1

Afdrukken E-mail

Elia en de raven

Afbeelding1 elia11 Januari 2020

Vandaag hebben we weer een gezellige clubochtend gehad. We hebben veel gezongen met elkaar en ook geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Het ging over koning Achab.

Achab was een koning die God niet diende, maar een stenen god: Baäl. God wil dat we Hem dienen en daarom strafte Hij Achab. Hij stuurde Zijn knecht Elia naar Achab. Die vertelde hem dat er geen regen en dauw meer zou zijn, totdat Elia het zou zeggen. Dat zou ongeveer drie jaar duren. Maar als het niet regent, groeit er ook geen gras, geen aardappels, geen boontjes, geen ... Helemaal niets! Er komt honger. Maar God zorgt voor Elia, want Elia luisterde wel naar Hem. Hij stuurt Elia naar een klein riviertje. Daar kan Elia water uit drinken. Iedere dag komen er twee keer een paar raven naar Elia toegevlogen, met brood en vlees in hun snavel. Zo kan Elia toch eten. Wat bijzonder dat God daarvoor raven gebruikte! Raven zorgen normaal gesproken helemaal niet goed voor andere dieren en mensen. Zelfs hun eigen jongen krijgen niet genoeg eten van hen. God zorgt ervoor dat ze het nu wel doen! God kan heel bijzondere dingen doen! Het meest bijzondere dat God doet is dat Hij al jouw verkeerde dingen kan wegdoen. Bijvoorbeeld als je boos bent geweest en ruzie hebt geweest. Vraag dan aan God of Hij dat wegdoet. Dat kan door Gods Zoon: Jezus. Jezus stierf aan het kruis om al onze verkeerde dingen weg te doen.

Na een poosje is er geen water meer in het riviertje. Dan stuurt God Elia naar het stadje Zarfath. Daar zorgt een vrouw voor Elia. Ook daar doet God iets heel bijzonders. De vrouw had nog maar een klein beetje olie en een klein beetje meel, waar ze één koek van kon bakken. Maar God zorgt ervoor dat het meel en de olie niet opraken. Iedere keer weer kan de vrouw er een koek van bakken, zodat ze kunnen eten en niet sterven van de honger. Wat is God bijzonder! Hij wil ook jou helpen als iets moeilijk voor je is. Vraag Hem dan of Hij je wil helpen. Dat zal Hij doen.

Na het verhaal uit de Bijbel hebben we gezellig een spel met elkaar gedaan. Door te draaien aan een draaischijf kon je kaartjes winnen. Soms mocht je er één van een ander pakken, als je op het goede vakje kwam. Wie de meeste kaartjes had, had gewonnen!
Heb jij zin om de volgende keer ook gezellig met ons mee te doen? Kom dan gerust ook naar het 'Lichtbaken', Maelsonstraat 6 in Hoorn.
Van harte welkom op 25 januari om 10.30 uur.

Afdrukken E-mail