Proefjesochtend!

Ark van noach25 mei 2024

Vandaag was het dan zover: de proefjesochtend! Eerst hoorde we een verhaal uit de Bijbel. Dit verhaal ging over Noach. Wie is Noach? Noach leefde heel lang geleden. In die tijd leefde hij met veel andere mensen, maar deze mensen deden allemaal verkeerde dingen. Dingen die God niet wilde. Wat deden ze dan? Ze maakte ruzie, steelden en ze vermoordde zelf mensen. God zag wat deze mensen allemaal deden en werd daar erg verdrietig van. God had de mensen gemaakt, maar niet om deze verkeerde dingen te doen. God wilde juist dat de mensen goede dingen deden. God wilde dat ze God zouden liefhebben en ook de mensen om hun heen. Maar dat deden deze mensen niet. Toen God dat zag had Hij spijt dat hij de mensen had gemaakt.

Maar Noach deed wel wat God wilde. Op een dag sprak God tot Noach en zei: 'Maakt een ark (dat is een schip), want ik zal de hele aarde onder water zetten. Maar jou en jou gezin wil ik redden.' God gaf precies aan Noach door hoe hij dat schip moest maken. En daarna ging Noach het schip bouwen. Hij bouwde, hij bouwde en hij bouwde... Noach bouwde wel 120 jaar! Misschien hebben de mensen wel aan Noach gevraagd: Waarom ben je een schip aan het bouwen? Noach waarschuwde de mensen dan dat God de aarde onder water zou laten lopen, maar de mensen lachte hem uit en geloofde niet dat dat zou gebeuren. 

Na 120 jaar bouwen was Noach klaar. En daar ging Noach met zijn gezin het schip in. Ook zorgde God ervoor dat alle dieren aan boord kwamen zodat ook zij geredt zouden worden. Toen iedereen in het schip was begon het met regenen. Regen, regen en nog een regen. Wel 40 dagen regende het en de aarde overstroomde met water. Het water kwam zelfs boven de hoogste berg. Alle mensen die niet in het schip zaten overleefde het niet. Ze werden gestraft omdat ze God ongehoorzaam waren. Maar het schip dreef op het water. Noach luisterde wel naar God en die werd gered! 

Toen het droog was wachtte Noach een hele tijd zodat het water zou zakken. Noach wilde zien of het water al gezakt was. Daarom liet hij een duif uit de ark vliegen. Maar de duif kwam terug omdat ze geen plaats vond waar ze kon blijven. Noach zond de duif voor de tweede keer uit en toen kwam ze met een olijfblad in haar snavel terug. Nu wist Noach dat het water gezakt was. Hij zond de duif voor de derde keer uit en eindelijk vond ze een droog plekje waar ze kon blijven.

Nu zei God tegen Noach: ’Ga uit de ark en neem je hele gezin en de dieren mee.’ Zij waren meer dan een jaar in de ark geweest. Wij kunnen ons dus voorstellen hoe blij zij waren dat zij nog leefden en weer naar buiten konden!

Weet je wat Noach het eerst deed, toen hij en zijn gezin uit de ark kwamen? Hij bracht een offer aan God. Noach bracht dit dieroffer om God ervoor te danken dat hij zijn gezin tijdens de grote vloed had beschermd. God was erg blij met dit offer. En daarom beloofde hij Noach dat hij de wereld nooit meer door zoveel water zal vernietigen. God deed dat door het teken van de regenboog te geven. God zei: ’Ik beloof dat nooit meer alle mensen en dieren door zoveel water vernietigd zullen worden. Ik zet mijn regenboog in de wolken. En wanneer de regenboog verschijnt, laat ik weten dat Ik aan deze belofte denk.' Waar doet een regenboog je dus aan denken? Juist, aan Gods belofte dat hij de wereld nooit meer door zoveel water zal vernietigen.

Na het Bijbelverhaal hebben we verschillende proefjes gedaan. We kwamen erachter dat een mandarijn zonder schil niet in het water bleef drijven maar een mandarijn met schil wel. Hoe kan dat nou? Dat komt door de schil! Ook werd je vinger niet nat als je een laag peper op het water strooide en dan met je vinger het water in ging. Allebei deze proefjes laten iets van bescherming zien. Bij God ben je beschermd! Hij wil voor je zorgen, geloof je dat? Ook maakte we een regenboog van skittels! Na al deze proefjes was het tijd voor cake met slagroom en smartjes! Wat was dat lekker zeg! 

De volgende keer is de club op 8 juni. Kom jij ook? Je bent welkom! 

P.s. deze ochtend was de pers er ook om een artikel te schrijven. Hierbij het artikel: Verhaal Ark van Noach wordt verteld met behulp van waterproefjes. Wetenschap en religie komen samen: ’Alles krijgt een doel’ | Noordhollands Dagblad

Afbeelding van WhatsApp op 2024 05 25 om 13.37.23 cd6094fdAfbeelding van WhatsApp op 2024 05 25 om 13.01.51 bfe3a1eeAfbeelding van WhatsApp op 2024 05 25 om 13.38.31 d1384afb

Afdrukken E-mail

Hij leeft!

On the road to Emmaus13 april 2024

Wat denk jij als je een ijslolly krijgt? Lekker toch? Maar als dan blijkt dat het ijsje niet bevroren is, dan kijk je denk ik wel verbaasd? De ijslolly is dan anders dan je verwacht had. In het verhaal uit de bijbel ging het er ook over dat er iets anders was dan verwacht. Er waren eens twee reizigers, ze gingen naar hun huis in Emmaüs. En ze waren erg verdrietig, want Jezus was gestorven aan het kruis. Ze dachten nog wel dat Hij de wereld zou redden! En nu zeiden ook nog eens een paar vrouwen dat Jezus opgestaan was, dat Hij leeft.

De twee mannen snapten er niks van. Ze praatten met elkaar over deze bijzondere gebeurtenissen en opeens komt er een man bij hen lopen. Hij vraagt: 'Waarom kijken jullie zo verdrietig, wat is er aan de hand?' Snel leggen ze uit waarom ze zo verdrietig zijn. De vreemdeling zegt echter: 'Maar het staat toch gewoon in de bijbel dat Jezus moest sterven? En dat hij ook weer op zou staan?' Terwijl ze de hele weg naar Emmaüs lopen, legt de vreemdeling uit wat er allemaal al in de bijbel over Jezus geschreven staat. Daar leren de twee mannen ontzettend veel van! Ze hadden het gewoon moeten geloven toen de vrouwen vertelden dat Jezus was opgestaan! 

Als ze dan thuis komen in Emmaüs, gaat de vreemdeling mee naar binnen. Ze gaan brood eten. Dan pakt de gast opeens zelf het brood! Hij breekt het in stukjes en opeens zien de mannen het: dit is geen vreemdeling, dit is Jezus zelf! Ze hadden het niet in de gaten, het was anders gegaan dan ze verwacht hadden. Maar nu kunnen ze niet thuis blijven, snel lopen ze in het donker weer 15 kilometer terug naar Jeruzalem. Ze moeten direct het goede nieuws vertellen: Jezus leeft, hij is opgestaan! En omdat Jezus  leeft, kunnen wij ook voor altijd leven als we in Hem geloven!  

Afdrukken E-mail

Het allerbelangrijkste verhaal!

Pasen23 maart 2024
 
Dat hoorden we afgelopen zaterdag op de kinderclub. Er staan heel veel mooie en belangrijke verhalen in de Bijbel en ze zijn allemaal waar. Deze keer was het verhaal heel speciaal: het begon verdrietig maar eindigde bijzonder en mooi! 
 
Het verhaal begon met Jezus die gevangengenomen werd. Zijn leerlingen die 3 jaar bij Hem geweest waren lieten Hem in de steek, verraadde Hem of logen erover dat ze bij Hem hoorden. Dat was niet mooi. 
De Heere Jezus werd over van alles beschuldigd, het waren allemaal leugens en toch kregen ze het voor elkaar dat Jezus gekruisigd moest worden een erge, pijnlijke en verdrietige straf! 
 
Waarom moest Jezus gekruisigd worden? Had hij gelogen, gestolen, lelijke dingen gedacht, gepest? Voor zo'n erge straf moest je wel iets heel ergs hebben gedaan! De Heere Jezus had niets verkeerd gedaan! En toch stierf Hij aan het kruis. Weet je waarom? 
Omdat Hij van jou houdt! Jij en ik zijn zoals we geboren worden mensen die verkeerde dingen doen, zonden noemt de Bijbel dat. 
En zonden kunnen niet samen met de Heere God in de hemel, die zonden moeten gestraft worden eigenlijk door jou en mijzelf maar als jij spijt hebt van je verkeerde dingen en om vergeving vraagt aan God, heeft Jezus in plaats van jou de straf gekregen toen Hij stierf aan het kruis. En mag jij voor altijd bij de Heere God in de hemel wonen!
 
Nadat Jezus gestorven was aan het kruis, werd Hij begraven. De mensen die van hem hielden dachten nu is Jezus dood. 
Nu kan Hij niets meer doen. Maar wat waren ze verbaasd toen ze een paar dagen later bij het graf kwamen en Jezus daar niet meer was. 
Twee engelen vertelden: Hij is hier niet, Hij is opgestaan! Jezus leeft! En nu nog steeds, Hij is in de Hemel en zet daar de stoelen klaar. Voor ieder kind wat om vergeving vraagt reserveert Hij een plekje! 
Pasen = het allerbelangrijkste verhaal uit de Bijbel
 
Na het verhaal was het tijd voor de knutsel of een potje voetbal tussen de buien door kon dat precies. 
 
Zien we je de volgende keer weer? 
kinderclub
 

Afdrukken E-mail

De Samaritaan die helpt

Afbeelding19 maart 2024

Het was een heerlijke clubochtend vanmorgen. Er kwamen wel 18 kinderen, heel fijn zeg! We luisterden naar een verhaal over een man die door rovers overvallen werd. Gelukkig kwam er al snel een priester langs. Dat is iemand die in de tempel werkt, het huis van God. Die zal vast wel helpen, want God wil dat we iedereen helpen. Maar nee, de priester was ook bang voor rovers en liep hard door. Toen kwam er een Leviet langs, dat is een hulppriester. Ook hij weet heel goed dat je mensen in nood moet helpen. Maar de Leviet liep ook als een haas voorbij. Als derde kwam er een Samaritaan langs. Dat is een vijand. Die stapte van zijn ezel af en hielp de arme, gewonde man. Hij bracht hem zelfs naar een herberg en betaalde geld voor hem. Natuurlijk wisten we al snel wie er juist gehandeld had: de Samaritaan natuurlijk! Maar doen wij ook net als de Samaritaan? Hij hielp zijn naaste, ook al was dit zijn vijand. In de Bijbel gaat het over Iemand die zelfs ging sterven voor Zijn vijanden. Dat is Jezus. Hij ging sterven aan het kruis, zodat zijn vijanden (mensen die niet in Hem geloven) toch in Hem gaan geloven en voor altijd gelukkig zullen zijn!

Over twee weken, op 23 maart is het weer club. Kom je ook luisteren naar het verhaal?

Afdrukken E-mail

Eén woord is genoeg!

hoofdman24 februari 2024

Wat hebben we vandaag weer een fijne ochtend met elkaar gehad! We begonnen de ochtend met zingen en zongen alvast een liedje over Pasen: ‘daar juicht een toon’. We hebben het toen al een beetje over Pasen gehad, maar met Pasen horen jullie het hele verhaal. Na het zingen hebben jullie geluisterd naar het Bijbelverhaal. Het verhaal ging over een Romeinse officier die in een Joods dorpje woonde. Een Romeinse Officier is iemand die bevel gaf aan 100 soldaten. Een belangrijke man dus.

Deze Romeinse officier had een zieke knecht. Dit was een knecht waar hij een goede band mee had en daarom wilde de romeinse officier heel graag dat de knecht weer beter zou worden. Maar niemand kon Romeinse officier helpen, maar de Romeinse officier had van Jezus gehoord en stuurden daarom Joodse mannen naar Jezus toe om te vragen of Jezus de romeinse officier wilde helpen. En zo gingen de Joodse mannen naar Jezus toe en Jezus ging met hen mee naar het huis van de Romeinse officier. Maar toen de Romeinse officier hoorde dat Jezus onderweg was naar zijn huis stuurde hij vrienden naar Jezus toe. De vrienden zeiden: ‘Onze vriend zegt: doe geen moeite om naar mijn huis te komen, ik ben het niet waar dat U in mijn huis komt, maar spreek één woord en mijn knecht zal genezen.’ Één woord?! Ja de Romeinse officier geloofde echt dat Jezus dat kon. Jezus was verbaasd over het geloof van de man en zei: ‘Onder de Joden heb ik nog niet zo’n geloof gevonden, ga maar naar huis en wat u gelooft zal gebeuren.’ En zo gebeurde het dat door alleen het woord van Jezus de knecht beter werd. Jezus verloste de knecht van zijn ziekte. Zo kan Jezus ons ook verlossen van onze zonden. Zonden zijn de verkeerde dingen die wij allemaal doen en die brengen scheiding tussen ons en God. Denk aan liegen, niet luisteren naar onze vader of moeder of meester of juf, slechte gedachten hebben over andere kinderen van school. God zegt in de Bijbel dat de zonden gestraft moeten worden. Wij kunnen niet van die zonden af komen door goede dingen te doen, maar wij hebben iemand nodig die de straf betaald. En dat heeft Jezus gedaan!

Na het Bijbelverhaal hebben we met een muziekje aan geknutseld. En zo vloog de ochtend voorbij, maar gelukkig is er binnenkort weer club! De volgende keer is de club op 9 maart, kom jij ook?

24 februari 2024 124 februari 2024

Afdrukken E-mail