De allerbeste schuilplaats...!

Ark van noach10 december 2022

Dat was het thema van vandaag. Weten jullie nog wie de beste schuilplaats is? Dat is Jezus! Dat leerden we uit het Bijbelverhaal over de ark van Noach. Noach is in zijn tijd de enige op aarde die nog naar God luistert. Alle andere mensen doen dat niet. Ze geloven zelfs niet meer dat God bestaat. Wat is dat erg! God vindt het ook heel erg. Hij besluit daarom om een grote watervloed op aarde te laten komen.

Maar: God wil wel dat er mensen gered worden. Voor zijn reddingsplan geeft Hij Noach een opdracht: ga hout hakken in het bos, maak er planken van en bouw daarvan een heel grote boot, een ark. Daarna moet je eten verzamelen voor jou en je zonen en hun vrouwen en voor heel veel dieren. Noach doet precies wat God zegt. Hij bouwt de ark. De mensen om hem heen lachen hem uit. Er is geen slootje te zien en het heeft nog nooit geregend. 'Jij bent gek!', zeggen ze tegen Noach. Maar Noach gaat gewoon door met zijn werk. Hij zegt tegen de mensen: 'Doe nu maar wat de Heere wil! Ga ook mee in de ark die ik bouw. Anders word je niet gered!'. Maar de mensen luisteren er niet naar. Als de boot af is, stuurt God heel veel dieren naar Noach toe. Ze gaan allemaal met hem mee in de ark. Dan gaat de deur dicht. God doet hem op slot. 

Het gaat heel hard regenen, wel veertig dagen lang. Ook uit de aarde borrelt het water omhoog. Noach is veilig in de ark. Maar de mensen die nog buiten de ark zijn, worden heel bang. Ze klimmen op het dak van hun huis en in de hoogste bomen. Maar het regent net zo lang totdat alles helemaal onder water staat. De mensen die buiten de ark waren, waren niet veilig. Ze zijn verdronken, omdat ze niet wilden luisteren naar God. Na een hele lange tijd is de aarde weer opgedroogd en dankt Noach God dat hij gered is. God geeft de regenboog in de lucht, als belofte dat Hij nooit meer zo'n grote watervloed op aarde zal sturen. Maar: God wil nog steeds wel dat je naar Hem luistert. Anders ben je niet veilig. Zoals Noach veilig was in de ark, zo ben jij veilig bij Jezus. Zeg maar tegen Hem: 'Ik doe heel veel verkeerde dingen, maar wilt u ze wegnemen en geven dat ik bij U mag horen? Want dan ben ik veilig!'

Na het verhaal hebben we nog gezellig met elkaar een ark geknutseld. De ochtend vloog om! Aan het eind van de ochtend verklapten we alvast een beetje waar het de volgende keer over gaat: het kerstfeest! Dat hopen we op 24 december van 10.30 tot 12.15 uur met elkaar te vieren. Ben jij er dan ook bij?

WhatsApp Image 2022 12 10 at 22.18.45WhatsApp Image 2022 12 10 at 22.18.45 1

Afdrukken E-mail

Licht

licht26 november 2022

Zeven kinderen verwelkomden wij op deze zaterdagochtend. Mooi om te zien dat de kinderen het fijn vinden om elkaar weer te zien! We hebben geluisterd naar een verhaal dat begon met twaalf mannen in een gevangenis. Het waren geen criminelen. Ze hadden geen bank overvallen, niemand vermoord. Ze hadden alleen verteld over Jezus, want daar konden ze hun mond niet over houden!

De leiders van de kerk werden er boos om, ze stopten hen in de gevangenis. Maar uit de hemel kwam een engel midden in de nacht en die deed de deur voor deze vrienden van Jezus open. Wat zou jij doen als jij de gevangenis uit kon lopen? Misschien heel hard wegrennen? Of verhuizen naar een ander plekje? De discpelen gingen de volgende dag gewoon weer naar het plein van de tempel en vertelden iedereen die daar was over Jezus. Ze vonden het belangrijker om naar God te luisteren, dan om naar de leiders van de kerk te luisteren. Uiteindelijk werden ze zelfs geslagen, maar daar gaven ze niet om. Ze gingen gewoon door met vertellen!

Na dit verhaal uit de Bijbel keken we naar het Duplohuis. Alle ramen en deuren zaten dicht, er zaten blokjes in. Toen de juf de blokjes weghaalde, konden we zien dat er lichtjes in het huis branden. Door te vertellen over Jezus, zetten wij onze eigen ramen en deur open, iedereen kan dan over het Licht van Jezus horen!

We hebben deze morgen niet alleen geluisterd, maar zijn ook hard aan de slag geweest met cakejes versieren. Een paar kinderen knutselden daarna nog en de meeste kinderen gingen nog even voetballen met de juf. Tot de volgende keer allemaal!

ImageImage1Image2

Afdrukken E-mail

De Redder!

het kruis22 oktober 2022

Weten jullie het nog? Vorige keer was het me toch een rommel in ons huis! Er zaten allemaal papiertjes in met daarop de woorden 'pesten', 'liegen', 'niet aardig zijn', 'niet luisteren' en nog meer. Allemaal dingen die verkeerd zijn en die wij toch doen... Daarom verdienen we straf.

Maar: er is een Redder! Als we in Hem geloven, hoeven we niet meer gestraft te worden. De Redder heet Jezus. Hij werd heel lang geleden geboren als een klein baby'tje. Het was midden in de nacht. Een engel (boodschapper van God) kwam het vertellen aan een groepje schaapherders die met hun schapen 's nachts in het weiland overnachtten. Wat waren ze blij met dat nieuws! Ze wisten dat ze zelf heel veel verkeerde dingen deden en dat ze daarom een Redder nodig hadden. Gauw gingen ze naar Hem op zoek! Ga jij ook op zoek naar deze Redder? Hij is niet meer op aarde, maar door te bidden en in de Bijbel te lezen of naar verhalen uit de Bijbel te luisteren kunnen we Hem toch vinden. De herders hebben Hem gevonden. Wat waren ze blij. Toen Jezus groter werd, deed Hij alleen maar goede dingen. Aan het eind van Zijn leven werd Hij aan een kruis gehangen. Het bloed stroomde weg uit Zijn lichaam. Wat had Hij het zwaar! Maar Hij wilde het doen, want Hij wil jou en mij graag redden. Naast Hem was een moordenaar aan het kruis gehangen, als straf. Opeens besefte hij dat hij niet kon sterven zonder dat hij gered was. Daarom vroeg hij aan Jezus: 'Wilt U aan mij denken als U in de hemel bent gekomen?' Jezus zei toen tegen hem: 'Vandaag zul je met mij in de hemel zijn.' De moordenaar was gered! Jezus wil ook jou redden, maar wil dan wel dat jij gelooft dat Hij jou wil redden. Als je dat niet gelooft, zal Hij jou ook niet redden. Vertel alle dingen die je verkeerd doet maar aan Hem en vraag Hem om ook jou te redden.

Toen het verhaal klaar was, hebben we alle briefjes met verkeerde dingen uit het huis gehaald en in een bakje met 'bloed' gedaan. En wat gebeurde er? Aan het eind van de ochtend was er niets meer van al die verkeerde dingen over! Dat gebeurt er nu als Jezus jou redt. Dan zijn al die verkeerde dingen die jij gedaan hebt, weg en hoef je dus ook niet meer gestraft te worden, maar mag je voor altijd bij Hem zijn. Dan ben je echt gelukkig!

Om nog terug te kunnen denken aan het verhaal, hebben we een leuk spijkerplankje gemaakt met daarop een hart of een kruis gemaakt. Dat was leuk! En wat een mooie resultaten hadden we aan het eind van de ochtend.
Heb je ook zin gekregen om naar de club te komen? Van harte welkom op 12 november!

WhatsApp Image 2022 10 22 at 20.00.51WhatsApp Image 2022 10 22 at 19.12.42 1

Afdrukken E-mail

Oef... wat een troep!

troep in huis8 oktober 2022

Het thema van de ochtend was: oef.. wat een troep! Deze ochtend dachten we met elkaar na hoe het nu eigenlijk komt dat er zo veel verdrietige dingen gebeuren in de wereld en waarom er mensen sterven. Best een lastig thema. Waar komt dit vandaan? Dat komt door de zonde die in de wereld gekomen is heel lang geleden toen Adam en Eva niet luisterde naar God.

Doen wij ook verkeerde dingen dan? Daar dachten we samen over na, met een huis wat vol zat met, je raad het al: troep. We kwamen tot de conclusie dat we allemaal verkeerde dingen doen: we liegen wel eens, schelden of sluiten een klasgenootje buiten, luisteren niet naar papa of mama en zo konden we best veel opnoemen. Zonden noemt de Bijbel deze dingen. En die zorgen ervoor dat we niet samen met God kunnen leven.
Gelukkig hoorde we ook van een plan wat God bedacht heeft om al onze verkeerde dingen op te ruimen. Daarvoor kwam Jezus naar de aarde, Hij deed helemaal niets verkeerd, nooit. En toch strafte God Hem voor alle zonden die wij gedaan hebben. Jezus stierf aan het kruis en stond weer op. Daardoor kunnen wij, als we onze verkeerde dingen eerlijk tegen God zeggen en Hem om vergeving vragen, toch bij God wonen. Is dat geen geweldig nieuws?!

Als geheugensteuntje maakten we een hart met aan de zwarte kant dingen waar God verdrietig van wordt en aan de andere gekleurde kant dingen waar Hij blij van wordt. En als we eerlijk zijn, wij ook. Er is niets zo heerlijk als weten dat God elke dag voor je zorgt en bij je is, juist als je het moeilijk hebt.

 8 10 20228 10 2022 1

Afdrukken E-mail

Bouwen, op zand of op De Rots?

Kinderclub Voltreffer 10 9 2022 210 september 2022

De eerste club ochtend na ons Safari Feest, want dat was het! Bedankt dat jullie er allemaal waren! En ook dat we jullie weer zagen met bekende én nieuwe gezichten. 

We zongen een aantal liederen; Welkom welkom... Een wijs man bouwde zijn huis op de rots... Handpop Joepie kwam meeluisteren met het verhaal, waarbij flanelplaten waren. Het ging over de wijze en dwaze bouwer een verhaal uit de Bijbel. Hierna hebben we in een bak zand twee Duplohuisjes gezet; 1 laag en 1 hoger op een steen. De regen uit de waterkoker zorgde dat het huisje op het zand wegspoelde… Maar de ander op de rots (steen) bleef staan. We dachten met elkaar na over het aller belangrijkste in het verhaal, een stevig fundament. En dat is Jezus. Is Hij ook jouw fundament?  

Na het verhaal was het tijd voor verwerking, we gingen aan de slag met Playmaïs. Er werden huisjes gemaakt en andere mooie dingen. 

Wij vonden het een fijne ochtend, tot de volgende keer! Let op, dat is op 24 september en valt gelijk met de 'Burendag'. We hebben dan geen club maar gaan wel wat leuks en lekkers maken. Kom je kijken? De toegang is gratis, tussen 11.00 en 16.00u kan je komen wanneer je wilt. 

 

Afdrukken E-mail