Je bent uitgenodigd!

 'Er wordt een groot diner gehouden! Volgende week bij mij thuis!' Bij vkoninklijke bruilofterschillende mensen in Israel valt deze uitnodiging op de mat.

Als jij zo'n uitnodiging krijgt, ben je daar vast heel blij mee! Je bereidt je voor op het feest. Bij deze mensen gebeurt dat niet. Ze hebben heel veel andere dingen te doen! Er is iemand getrouwd, mensen hebben een stuk land gekocht waar ze bij moeten gaan kijken. Als ze worden gehaald voor het feest, hebben ze dus allemaal smoesjes. Er komt niemand!

De man die de uitnodiging heeft gestuurd, wordt een beetje boos. Heeft hij nu zoveel eten klaargemaakt en komt er nu niemand?! Hij stuurt zijn knechten erop uit om, alle mensen die ze tegenkomen, uit te nodigen voor het diner. Iedereen mag komen! Aan het eind zitten er heel veel mensen aan tafel.

Jezus heeft dit verhaal verteld. Hij vertelde het verhaal niet zomaar! Hij nodigt iedereen uit om in Hem te geloven. Heel veel mensen doen dat niet. Maar Hij nodigt iedereen uit, ook jou! Je hoeft geen smoesjes te verzinnen om niet in Hem te geloven. Je mag komen zoals je bent! 

Na het verhaal hebben we nog een bijbeltekst met elkaar geleerd en zijn we verder gegaan met het knutselwerkje. We hebben een doosje versierd waarin we dit jaar een memorie-spel gaan sparen. Wil je ook graag memorie? Kom gezellig de volgende keer ook naar de club! 

Afdrukken E-mail

Een wonder!

vijf broden en twee vissen

Vanmorgen waren we met een gezellige club! Niet alleen omdat we heerlijke pannenkoeken gebakken hebben, maar de juf vertelde een bijzonder verhaal uit de Bijbel over Jezus die een wonder deed.

Hoeveel keer per dag eten jullie? Kun je wachten met eten tot overmorgen? Nee! Je moet elke dag eten om geen honger te krijgen, toch? Vandaag gaat het ook over eten of honger hebben. Maar weet je dat er een ander soort honger is, waar ook iets aan gedaan moet worden? Het is een honger diep van binnen en eten helpt niet! Luister maar goed!

Kijk daar staat de Heere Jezus. Hij staat er niet alleen, er zijn heel veel mensen om Hem heen! Vlakbij de Heere Jezus staan 12 discipelen, Zijn leerlingen. Jezus wilde hen allemaal belangrijke dingen leren, maar het was zo ontzettend druk. Ze hadden niet eens tijd om te eten.

De mensen hadden al urenlang geen eten op. Ze waren moe en hadden honger. Maar hoe kom je aan genoeg eten voor zoveel mensen? De leerlingen van de Heere Jezus wisten het niet. En dat zeiden ze ook tegen Jezus: ‘t is hopeloos, voor zo’n grote groep kunnen we niks kopen. Als we acht maanden gewerkt hebben, dan hebben we pas het geld bij elkaar om voor deze mensen eten te kopen.’ ‘Hoeveel eten hebben we?’ vroeg Jezus. De discipelen gaan rondvragen of er nog mensen zijn die eten bij zich hebben. ‘Er is een jongen met 5 broden en 2 vissen, maar wat hebben wij daaraan?’ ‘Breng die jongen maar bij mij en laat de mensen in groepen zitten’, zei Jezus. En dat gebeurde, Jezus kreeg de broden en de vissen en de mensen gingen in groepen bij elkaar zitten. Iedereen keek naar Jezus, wat gaat er nu gebeuren?

Terwijl Hij de vijf broden en twee vissen in Zijn handen hield, keek Hij naar de hemel en dankte God voor het eten. Toen hij gedankt had, begon hij de broden en vissen in stukken te delen en gaf die aan Zijn leerlingen. Die deden het eten weer in manden en zij liepen rond met manden vol brood en vis en deelden dit uit aan de mensen. De eerste persoon nam wat brood en vis, de tweede ook en zo ging het door. Maar hoe kan dat nou? Vijf broden en twee vissen zijn toch zo op? Hoeveel mensen ook eten namen, er was steeds genoeg! Dit hadden de mensen nog nooit gezien! De mensen aten tot ze niets meer konden eten en er was nog steeds eten over. Jezus had een groot wonder gedaan. Een wonder is iets wat alleen God kan doen! Waarom kon de Heere Jezus het dan doen? Omdat Hij God is! Daarom kon Hij zieken genezen en antwoord geven op elke vraag die Hem gesteld werd.

Zo zie je maar dat je elke vraag aan Jezus mag stellen ook als je, je verdrietig voelt, Hij wil je graag helpen.

Na het Bijbelverhaal hebben we met z’n allen pannenkoeken gebakken! Wat was dat lekker! We bakten pannenkoeken in allerlei vormen! Kijk maar op de foto’s hieronder.

pannenkoeken 1
pannenkoeken 3

Afdrukken E-mail

Luisteren naar de goede stem

verzoeking in de woestijnDeze morgen hebben we geluisterd naar een verhaal over de Heere Jezus. Hij was helemaal alleen in de woestijn, wel 40 dagen lang. In de woestijn groeit geen eten. Daarom had de Heere Jezus erge honger gekregen.

Toen hoorde Hij de stem van de duivel. Die zei: 'Als U honger hebt kunt u toch gewoon brood maken van alle stenen die hier liggen?'. Kan de Heere Jezus dat? Ja natuurlijk, Hij kan alles!
Maar mag Hij luisteren naar de duivel? Nee, naar de duivel mag je nooit luisteren! Daarom zegt de Heere Jezus dat de duivel weg moet gaan, omdat hij Hem niet mag verzoeken. Dat staat in de Bijbel.

De duivel gaat weg, maar komt even later weer terug. Hij neemt de Heere Jezus mee naar het dak van de tempel. Dat was een heel hoog gebouw. De duivel zegt: 'Spring maar van het dak af, want in de Bijbel staat dat God dan engelen zal sturen die U op zullen vangen'. Wat is dat erg van de duivel! Hij kent de woorden van de Bijbel goed, maar hij gebruikt ze verkeerd. Mag je zomaar iets gevaarlijks doen? In de Bijbel staat dat de Heere je zal bewaren, maar als je expres je leven in gevaar brengt is dat niet goed. De Heere Jezus zegt dan ook dat de duivel weg moet gaan. Hij mag de Heere niet verzoeken. En de duivel gaat weer.

Maar dan komt hij weer. Nu gaat hij met de Heere Jezus naar een hoge berg. Vanaf de top van die berg kunnen ze de hele wereld zien. De duivel zegt: 'Kijk eens Jezus, als u voor mij knielt dan maak ik U koning over alle steden, over de hele wereld'. Wat is dat nu? De Heere Jezus is al Koning over de hele wereld! En als Hij voor de duivel zou knielen, wie is dan de belangrijkste? Dan zou de duivel de belangrijkste zijn! Daarom doet de Heere Jezus het niet. 'Ga weg duivel, en verzoek de Heere niet!' Nu gaat de duivel echt weg. En nu stuurt God engelen, die zorgen voor de Heere Jezus.

Gelukkig heeft de Heere Jezus niet geluisterd. Hij heeft geen verkeerde dingen gedaan en daarom kon Hij onze zonden dragen. Daarom kunnen wij altijd vergeving krijgen!

In ons hoofd horen we soms ook verkeerde stemmetjes. Stemmetjes die zeggen dat we best iets verkeerd mogen doen. Maar weet je, de Heere heeft gelukkig ook een goed stemmetje gemaakt in ons hoofd. Dat is ons geweten. Probeer maar altijd naar de goede stem te luisteren. En als je dan toch iets verkeerd doet, dan mag je altijd om vergeving vragen. De Heere wil ons vergeven, omdat Hij niets verkeerd gedaan heeft!

Na het Bijbelverhaal hebben we geknutseld met playmais. Het was erg gezellig! De volgende keer hopen wij gezellig pannenkoeken te bakken. Kom je ook?

WhatsApp Image 2020 02 22 at 14.16.2022 2 2020 1 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Elia en de raven

Afbeelding1 elia

Vandaag hebben we weer een gezellige clubochtend gehad. We hebben veel gezongen met elkaar en ook geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Het ging over koning Achab.

Achab was een koning die God niet diende, maar een stenen god: Baäl. God wil dat we Hem dienen en daarom strafte Hij Achab. Hij stuurde Zijn knecht Elia naar Achab. Die vertelde hem dat er geen regen en dauw meer zou zijn, totdat Elia het zou zeggen. Dat zou ongeveer drie jaar duren. Maar als het niet regent, groeit er ook geen gras, geen aardappels, geen boontjes, geen ... Helemaal niets! Er komt honger.

Maar God zorgt voor Elia, want Elia luisterde wel naar Hem. Hij stuurt Elia naar een klein riviertje. Daar kan Elia water uit drinken. Iedere dag komen er twee keer een paar raven naar Elia toegevlogen, met brood en vlees in hun snavel. Zo kan Elia toch eten. Wat bijzonder dat God daarvoor raven gebruikte! Raven zorgen normaal gesproken helemaal niet goed voor andere dieren en mensen. Zelfs hun eigen jongen krijgen niet genoeg eten van hen. God zorgt ervoor dat ze het nu wel doen! God kan heel bijzondere dingen doen! Het meest bijzondere dat God doet is dat Hij al jouw verkeerde dingen kan wegdoen. Bijvoorbeeld als je boos bent geweest en ruzie hebt geweest. Vraag dan aan God of Hij dat wegdoet. Dat kan door Gods Zoon: Jezus. Jezus stierf aan het kruis om al onze verkeerde dingen weg te doen.

Na een poosje is er geen water meer in het riviertje. Dan stuurt God Elia naar het stadje Zarfath. Daar zorgt een vrouw voor Elia. Ook daar doet God iets heel bijzonders. De vrouw had nog maar een klein beetje olie en een klein beetje meel, waar ze één koek van kon bakken. Maar God zorgt ervoor dat het meel en de olie niet opraken. Iedere keer weer kan de vrouw er een koek van bakken, zodat ze kunnen eten en niet sterven van de honger. Wat is God bijzonder! Hij wil ook jou helpen als iets moeilijk voor je is. Vraag Hem dan of Hij je wil helpen. Dat zal Hij doen.

Na het verhaal uit de Bijbel hebben we gezellig een spel met elkaar gedaan. Door te draaien aan een draaischijf kon je kaartjes winnen. Soms mocht je er één van een ander pakken, als je op het goede vakje kwam. Wie de meeste kaartjes had, had gewonnen! 

Tot de volgende keer!

Afdrukken E-mail

Mefiboseth

p18 20 david mephibosheth

Hebben jullie weleens van Mefiboseth gehoord? Moeilijke naam, vind je niet? Vandaag gaan we het hebben over Mefiboseth.

Mefiboseth was een zoon van Jonatan. Het begin van het leven van Mefiboseth was niet zo leuk. Mefiboseth was nog maar 5 jaar. Hij hoorde op een dag heel veel lawaai, geschreeuw en gehuil. Wat is dat toch? Omdat Mefiboseth nog maar 5 jaar oud was snapte hij er niet zoveel van, maar in die tijd was het volk Israël aan het vechten tegen de Filistijnen. Mefiboseth hoorde bij het volk Israël en op die dag dat er zoveel lawaai te horen was, hadden de Filistijnen gewonnen van het leger van Israël. Nu snap je misschien wel waarom ze, in het paleis waar Mefiboseth woonde, zo verdrietig waren. Ook de vader van Mefiboseth, koning Saul en de broers van Jonatan waren gedood. Degene die nog in het paleis waren dachten: we moeten zo snel mogelijk vluchten voordat de Filistijnen hierheen komen en ons ook gaan doden! Omdat Mefiboseth nog klein was werd hij opgetild. Maar degene die Mefiboseth op tilde ging rennen en op een of andere manier viel Mefiboseth uit haar armen en viel op de grond. Mefiboseth kwam heel ongelukkig terecht en hij kon nadat hij gevallen was niet meer op staan of lopen. Hij was vanaf toen verlamd. De verzorgster van Mefiboseth tilde hem snel weer op, want ze waren in gevaar en moesten rennen voor hun leven. Wat zal Mefiboseth een pijn hebben gehad!

Uiteindelijk kwamen ze op een plek waar ze veilig waren. Er gingen maanden voorbij, maar Mefiboseth kon nog steeds niet lopen. Ondertussen was er een nieuwe koning, koning David. Maar de mensen die voor Mefiboseth zorgde vonden het nog niet veilig om terug te gaan naar het paleis. Ze waren bang dat koning David Mefiboseth zou doden. In de tijd toen Mefiboseth leefde was het zo dat als er een nieuwe koning op de troon kwam dat die koning alle familie van de vorige koning ging opzoeken en hen zou doden. Maar koning David was dat helemaal niet van plan. David en Jonatan, de vader van Mefiboseth, hadden aan elkaar beloofd dat als 1 van hun twee zou sterven dat diegene dan voor de familie zou zorgen. David wilde zich aan deze belofte houden. Mefiboseth had niets gedaan om welkom te zijn bij koning David. Maar toch wilde koning David dat Mefiboseth bij hem zou komen. Zo is het ook met ons, wij hebben helemaal niets gedaan om bij God welkom te zijn. Wij hebben alleen maar verkeerde dingen gedaan (zonden noemen we dat). Maar God bedacht een manier waarop zondaren (dat zijn wij) weer bij God horen. God gaf zijn eigen zoon, de Heere Jezus, om voor onze zonden (alle verkeerde dingen, zoals liegen, plagen en stelen) aan het kruis te sterven. Het is dan wel belangrijk dat wij dat geloven en dat wij alle verkeerde dingen tegen God zeggen en vragen om vergeving. En dan wil God een nieuw, wit hartje geven.

Koning David gaf de opdracht om naar de familie van koning Saul te zoeken. En ze vonden iemand, Ziba. Koning David vroeg hem: “ Is er iemand overgebleven van de familie van Saul?” Ziba antwoordde: “Ja, er is een man overgebleven die verlamd is.” “Waar is hij?” vroeg koning David. Ziba legde uit waar David Mefiboseth kon vinden. “Laat hem hier naar toe komen,” beval koning David.

Mefiboseth moest een hele lange reis maken naar het paleis van koning David in Jeruzalem. Misschien was Mefiboseth wel heel bang, want hij dacht waarschijnlijk dat koning David hem wilde doden. Waarom was Mefiboseth zo bang denken jullie? Hij kwam uit een vijandige familie. Hij kwam uit de familie van koning Saul. Ook was Mefiboseth verlamd en kon dus niet lopen of werken. Wat kon koning David met zo’n nutteloos persoon beginnen, zou je denken?

Toen Mefiboseth bij koning David kwam zei hij: “Mefiboseth wees niet bang! Ik ben van plan jou al het land terug te geven, dat van koning Saul was. En nog meer. Ik wil dat jij bij mij in het paleis bent. Ik wil dat jij bij mij aan tafel komt eten. Ik wil dat jij als een zoon voor mij bent”. Mefiboseth zou wel heel verbaasd zijn, want dit had hij niet verwacht en ook niet verdiend.

Wat een bijzonder verhaal! Na het verhaal hebben we gezellig met elkaar een spel gedaan over koning David. We hadden ook nog tijd over en hebben toen een dorpje gemaakt van kapla. 

Bethlehem

 

Afdrukken E-mail