Luisteren naar de goede stem

verzoeking in de woestijnDeze morgen hebben we geluisterd naar een verhaal over de Heere Jezus. Hij was helemaal alleen in de woestijn, wel 40 dagen lang. In de woestijn groeit geen eten. Daarom had de Heere Jezus erge honger gekregen.

Toen hoorde Hij de stem van de duivel. Die zei: 'Als U honger hebt kunt u toch gewoon brood maken van alle stenen die hier liggen?'. Kan de Heere Jezus dat? Ja natuurlijk, Hij kan alles!
Maar mag Hij luisteren naar de duivel? Nee, naar de duivel mag je nooit luisteren! Daarom zegt de Heere Jezus dat de duivel weg moet gaan, omdat hij Hem niet mag verzoeken. Dat staat in de Bijbel.

De duivel gaat weg, maar komt even later weer terug. Hij neemt de Heere Jezus mee naar het dak van de tempel. Dat was een heel hoog gebouw. De duivel zegt: 'Spring maar van het dak af, want in de Bijbel staat dat God dan engelen zal sturen die U op zullen vangen'. Wat is dat erg van de duivel! Hij kent de woorden van de Bijbel goed, maar hij gebruikt ze verkeerd. Mag je zomaar iets gevaarlijks doen? In de Bijbel staat dat de Heere je zal bewaren, maar als je expres je leven in gevaar brengt is dat niet goed. De Heere Jezus zegt dan ook dat de duivel weg moet gaan. Hij mag de Heere niet verzoeken. En de duivel gaat weer.

Maar dan komt hij weer. Nu gaat hij met de Heere Jezus naar een hoge berg. Vanaf de top van die berg kunnen ze de hele wereld zien. De duivel zegt: 'Kijk eens Jezus, als u voor mij knielt dan maak ik U koning over alle steden, over de hele wereld'. Wat is dat nu? De Heere Jezus is al Koning over de hele wereld! En als Hij voor de duivel zou knielen, wie is dan de belangrijkste? Dan zou de duivel de belangrijkste zijn! Daarom doet de Heere Jezus het niet. 'Ga weg duivel, en verzoek de Heere niet!' Nu gaat de duivel echt weg. En nu stuurt God engelen, die zorgen voor de Heere Jezus.

Gelukkig heeft de Heere Jezus niet geluisterd. Hij heeft geen verkeerde dingen gedaan en daarom kon Hij onze zonden dragen. Daarom kunnen wij altijd vergeving krijgen!

In ons hoofd horen we soms ook verkeerde stemmetjes. Stemmetjes die zeggen dat we best iets verkeerd mogen doen. Maar weet je, de Heere heeft gelukkig ook een goed stemmetje gemaakt in ons hoofd. Dat is ons geweten. Probeer maar altijd naar de goede stem te luisteren. En als je dan toch iets verkeerd doet, dan mag je altijd om vergeving vragen. De Heere wil ons vergeven, omdat Hij niets verkeerd gedaan heeft!

Na het Bijbelverhaal hebben we geknutseld met playmais. Het was erg gezellig! De volgende keer hopen wij gezellig pannenkoeken te bakken. Kom je ook?

WhatsApp Image 2020 02 22 at 14.16.2022 2 2020 1 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Elia en de raven

Afbeelding1 elia

Vandaag hebben we weer een gezellige clubochtend gehad. We hebben veel gezongen met elkaar en ook geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Het ging over koning Achab.

Achab was een koning die God niet diende, maar een stenen god: Baäl. God wil dat we Hem dienen en daarom strafte Hij Achab. Hij stuurde Zijn knecht Elia naar Achab. Die vertelde hem dat er geen regen en dauw meer zou zijn, totdat Elia het zou zeggen. Dat zou ongeveer drie jaar duren. Maar als het niet regent, groeit er ook geen gras, geen aardappels, geen boontjes, geen ... Helemaal niets! Er komt honger.

Maar God zorgt voor Elia, want Elia luisterde wel naar Hem. Hij stuurt Elia naar een klein riviertje. Daar kan Elia water uit drinken. Iedere dag komen er twee keer een paar raven naar Elia toegevlogen, met brood en vlees in hun snavel. Zo kan Elia toch eten. Wat bijzonder dat God daarvoor raven gebruikte! Raven zorgen normaal gesproken helemaal niet goed voor andere dieren en mensen. Zelfs hun eigen jongen krijgen niet genoeg eten van hen. God zorgt ervoor dat ze het nu wel doen! God kan heel bijzondere dingen doen! Het meest bijzondere dat God doet is dat Hij al jouw verkeerde dingen kan wegdoen. Bijvoorbeeld als je boos bent geweest en ruzie hebt geweest. Vraag dan aan God of Hij dat wegdoet. Dat kan door Gods Zoon: Jezus. Jezus stierf aan het kruis om al onze verkeerde dingen weg te doen.

Na een poosje is er geen water meer in het riviertje. Dan stuurt God Elia naar het stadje Zarfath. Daar zorgt een vrouw voor Elia. Ook daar doet God iets heel bijzonders. De vrouw had nog maar een klein beetje olie en een klein beetje meel, waar ze één koek van kon bakken. Maar God zorgt ervoor dat het meel en de olie niet opraken. Iedere keer weer kan de vrouw er een koek van bakken, zodat ze kunnen eten en niet sterven van de honger. Wat is God bijzonder! Hij wil ook jou helpen als iets moeilijk voor je is. Vraag Hem dan of Hij je wil helpen. Dat zal Hij doen.

Na het verhaal uit de Bijbel hebben we gezellig een spel met elkaar gedaan. Door te draaien aan een draaischijf kon je kaartjes winnen. Soms mocht je er één van een ander pakken, als je op het goede vakje kwam. Wie de meeste kaartjes had, had gewonnen! 

Tot de volgende keer!

Afdrukken E-mail

Mefiboseth

p18 20 david mephibosheth

Hebben jullie weleens van Mefiboseth gehoord? Moeilijke naam, vind je niet? Vandaag gaan we het hebben over Mefiboseth.

Mefiboseth was een zoon van Jonatan. Het begin van het leven van Mefiboseth was niet zo leuk. Mefiboseth was nog maar 5 jaar. Hij hoorde op een dag heel veel lawaai, geschreeuw en gehuil. Wat is dat toch? Omdat Mefiboseth nog maar 5 jaar oud was snapte hij er niet zoveel van, maar in die tijd was het volk Israël aan het vechten tegen de Filistijnen. Mefiboseth hoorde bij het volk Israël en op die dag dat er zoveel lawaai te horen was, hadden de Filistijnen gewonnen van het leger van Israël. Nu snap je misschien wel waarom ze, in het paleis waar Mefiboseth woonde, zo verdrietig waren. Ook de vader van Mefiboseth, koning Saul en de broers van Jonatan waren gedood. Degene die nog in het paleis waren dachten: we moeten zo snel mogelijk vluchten voordat de Filistijnen hierheen komen en ons ook gaan doden! Omdat Mefiboseth nog klein was werd hij opgetild. Maar degene die Mefiboseth op tilde ging rennen en op een of andere manier viel Mefiboseth uit haar armen en viel op de grond. Mefiboseth kwam heel ongelukkig terecht en hij kon nadat hij gevallen was niet meer op staan of lopen. Hij was vanaf toen verlamd. De verzorgster van Mefiboseth tilde hem snel weer op, want ze waren in gevaar en moesten rennen voor hun leven. Wat zal Mefiboseth een pijn hebben gehad!

Uiteindelijk kwamen ze op een plek waar ze veilig waren. Er gingen maanden voorbij, maar Mefiboseth kon nog steeds niet lopen. Ondertussen was er een nieuwe koning, koning David. Maar de mensen die voor Mefiboseth zorgde vonden het nog niet veilig om terug te gaan naar het paleis. Ze waren bang dat koning David Mefiboseth zou doden. In de tijd toen Mefiboseth leefde was het zo dat als er een nieuwe koning op de troon kwam dat die koning alle familie van de vorige koning ging opzoeken en hen zou doden. Maar koning David was dat helemaal niet van plan. David en Jonatan, de vader van Mefiboseth, hadden aan elkaar beloofd dat als 1 van hun twee zou sterven dat diegene dan voor de familie zou zorgen. David wilde zich aan deze belofte houden. Mefiboseth had niets gedaan om welkom te zijn bij koning David. Maar toch wilde koning David dat Mefiboseth bij hem zou komen. Zo is het ook met ons, wij hebben helemaal niets gedaan om bij God welkom te zijn. Wij hebben alleen maar verkeerde dingen gedaan (zonden noemen we dat). Maar God bedacht een manier waarop zondaren (dat zijn wij) weer bij God horen. God gaf zijn eigen zoon, de Heere Jezus, om voor onze zonden (alle verkeerde dingen, zoals liegen, plagen en stelen) aan het kruis te sterven. Het is dan wel belangrijk dat wij dat geloven en dat wij alle verkeerde dingen tegen God zeggen en vragen om vergeving. En dan wil God een nieuw, wit hartje geven.

Koning David gaf de opdracht om naar de familie van koning Saul te zoeken. En ze vonden iemand, Ziba. Koning David vroeg hem: “ Is er iemand overgebleven van de familie van Saul?” Ziba antwoordde: “Ja, er is een man overgebleven die verlamd is.” “Waar is hij?” vroeg koning David. Ziba legde uit waar David Mefiboseth kon vinden. “Laat hem hier naar toe komen,” beval koning David.

Mefiboseth moest een hele lange reis maken naar het paleis van koning David in Jeruzalem. Misschien was Mefiboseth wel heel bang, want hij dacht waarschijnlijk dat koning David hem wilde doden. Waarom was Mefiboseth zo bang denken jullie? Hij kwam uit een vijandige familie. Hij kwam uit de familie van koning Saul. Ook was Mefiboseth verlamd en kon dus niet lopen of werken. Wat kon koning David met zo’n nutteloos persoon beginnen, zou je denken?

Toen Mefiboseth bij koning David kwam zei hij: “Mefiboseth wees niet bang! Ik ben van plan jou al het land terug te geven, dat van koning Saul was. En nog meer. Ik wil dat jij bij mij in het paleis bent. Ik wil dat jij bij mij aan tafel komt eten. Ik wil dat jij als een zoon voor mij bent”. Mefiboseth zou wel heel verbaasd zijn, want dit had hij niet verwacht en ook niet verdiend.

Wat een bijzonder verhaal! Na het verhaal hebben we gezellig met elkaar een spel gedaan over koning David. We hadden ook nog tijd over en hebben toen een dorpje gemaakt van kapla. 

Bethlehem

 

Afdrukken E-mail

Een warme reis met bijzondere pauzes

2

Afgelopen zaterdag gingen we een stukje mee op reis.. niet zomaar een reis.. Ga je mee op stap?

Wat was het warm! Al dagen liepen ze met elkaar door het zand, het einddoel was het beloofde land. Maar daar waren ze nog lang niet. Het eten wat ze hadden meegenomen uit Egypte was al bijna op maar nog veel erger.. het drinken was bijna op! En dat was een groot probleem! Gelukkig had de Heere God hen op reis gestuurd en als Hij ergens opdracht voor geeft zorgt Hij er Zelf voor dat je alles krijgt wat je nodig hebt, dat beloofd Hij in de Bijbel. Wat geweldig voor de Israëlieten nu hoefden ze alleen maar te vragen en op God te vertrouwen, maar wat doen ze?
 
Ze beginnen te mopperen, ja ze worden een beetje boos. De Heere zorgt heel goed voor ze want Hij laat hen water vinden. Wauw water midden in de woestijn dat is bijzonder! De mannen vooraan in de rij beginnen gauw te drinken.. maar bah wat is het water vies!! Boos vragen ze aan Mozes, de leider van het volk, hoe kan dit nou kan? Nu hebben we water en het is heel vies! Gelukkig is Mozes een verstandige man hij gaat wel aan de Heere vragen of Hij hen helpen wil en dat gebeurd. Mozes moet een stuk hout in het water gooien en het water wordt gelijk goed.
 
De reis gaat weer verder totdat ze komen bij Elim, een heel mooie plek waar veel water en palmbomen zijn. De mensen vinden het hier wel fijn, eigenlijk zouden ze daar best willen blijven. Maar dat gaat niet want ze zijn op reis. Ze hebben een eindbestemming en daar moeten ze heen. Misschien herken je dat wel, je weet dat de Heer in je leven woont en misschien vraagt Hij wel om ergens anders over Hem te vertellen en dat vind je eng je weet niet wat mensen er van zullen zeggen. Liever bleef je op je eigen vertrouwde plek. Maar het woord van de Heer moet verder verteld worden dus als Hij jou vraagt om iets voor Hem te doen vraagt Hij je ook om gehoorzaam te volgen. Dat is wel eens moeilijk. Maar dan helpt de Heer als je Hem er om vraagt, Hij geeft wat je nodig hebt.
 
Verder lopen de Israëlieten weer, weer door de brandende zon. Inmiddels hebben ze al heel vaak gezien dat als je God vraagt om hulp Hij dat ook doet. Maar leren ze ervan? Helaas niet later op de reis hebben ze geen eten meer. En weer wordt er gemopperd en worden ze boos op Mozes er wordt zelfs gezegd: 'waren we maar in Egypte gebleven, daar moesten we wel hard werken maar er was tenminste genoeg te eten en drinken.' Wat erg! Wat luisterende de mensen slecht naar de Heere. Daar was de Heer heel verdrietig om. 
 
Opnieuw bid Mozes tot de Heer om Hem om eten te vragen. En ze krijgen heel bijzonder eten. Het regent vanaf die dag 6 dagen per week kleine korrels uit de hemel waar je brood en andere dingen van kunt maken. Manna heet het. Brood in de woestijn zo goed zorgt God! En dat niet alleen hij stuurt ook nog vogels, die de Israëlieten kunnen vangen en opeten. God weet precies wat we nodig hebben. Geeft Hij altijd alles waar je om vraagt? Soms lijkt het van niet. Maar weet je wat je dan moet onthouden. God weet wat het aller beste voor mij is en daarom vertrouw ik dat Hij goed voor mij zorgt. En als ik iets niet krijg waar ik toch om gevraagd heb, heeft Hij wat anders, wat beters voor mij alleen weet ik nog niet wat.
 
Dat was een stukje van de reis door de woestijn, wat nog veel verder gaat maar wij gingen door met knutselen. Met elkaar maakten we een woestijnlandschap en de reizende mensen op weg naar het beloofde land. We hebben het heel gezellig gehad met elkaar en de ochtend vloog voorbij!
De volgende keer maken we een sprongetje in de tijd en dan gaat het over iemand die heel ver weg gevlucht was maar uiteindelijk mee mocht eten aan de tafel van de koning. Ben je benieuwd wie dat was? Kom dan naar de club!

23 11 2019

Afdrukken E-mail

De oudste of de belangrijkste wat is beter?

God van bedriegers
Deze zaterdag hadden we weer een mooie club morgen. Nog steeds denken we met elkaar na over het thema 'Eten in de Bijbel' en dat was afgelopen zaterdag weer een bijzonder verhaal! Ben je benieuwd waar het over ging? 

 
Het verhaal komt uit het eerder deel van de Bijbel (Oude Testament) dat is nog voordat de Heere Jezus naar de aarde kwam. En gebeurde in Israël waar Izak met zijn vrouw en hun twee zonen Ezau en Jakob in tenten woonden.
Belangrijk in het verhaal was het krijgen van de 'eerst geboorte zegen'. 

Wat is dat vraag je, je misschien af.
Deze zegen was bedoeld voor het oudste kind van het gezin en betekende iets heel belangrijks: dat de Heere Jezus uit jou familie geboren zou worden en dat je geluk op aarde zou krijgen. Nu was deze zegen normaal gesproken voor Ezau bedoeld maar God had voor de geboorde van de tweeling gezegd dat Jakob deze zegen zou ontvangen. In het verhaal leerden we hoe liegen alles kapot maakt. Jakob ontfutseld de zegen voor een kop linzen soep. Izak stuurt niet Jakob er op uit om wat lekkers te maken waarna hij de zegen zal over geven maar Ezau.
 
Rebekka hoort dat en bedenkt een list waarmee ze Jakob verkleed als Ezau en Jakob net doet alsof hij Ezau is en liegt zo tegen zijn vader. En als Ezau daar achter komt is hij zo boos dat hij Jakop wel zou willen doden. Zo zie je dat wat met een kleine leugen begint heel groot kan worden en zo erg dat het bijna niet meer terug gedraaid kan worden. Daarom vraagt God van jou en mij om eerlijk te zijn ook als dat soms betekend dat je straf krijgt voor foute dingen die je hebt gedaan of misschien niet altijd direct krijgt wat je wilt. Misschien weet je van jezelf wel dat je vaker liegt of net niet helemaal eerlijk bent. Het gaat zomaar vanzelf zonder dat je er eigenlijk over nadenkt.

Weet je hoe dat komt? Zoals wij geboren worden hebben we een hart (ons diepste denken en willen) wat niet naar de Heere God wil luisteren daar is Hij heel verdrietig om en Hij laat je juist door de Bijbel zien dat Hij heel graag wil dat je wel naar Hem luistert dan maakt Hij je heel gelukkig. Hij vraagt van jou dat je sorry zegt (vergeving vraagt) voor elk verkeerd ding wat je gedaan hebt en Hij beloofd als je dat doet dat Hij dan in je hart komt wonen, Hij helpt je dan te luisteren, is dicht bij je ook als je het soms even niet weet of het moeilijk is.
En als je al weet dat de Heere Jezus in jou hart gekomen is weet je vast ook dat je nog steeds dingen doet waar de Heer verdrietig van wordt. Aan jou vraagt Hij dat je elke zonde eerlijk tegen Hem verteld elke dag weer. Hij wil ze elke keer weer vergeven en voor altijd bij je blijven. Gaat alles dan vanzelf? Nee zolang we op aarde leven niet maar met de Heere Jezus in je hart kun je alles aan!
 
Na het verhaal hebben we een mooie knutsel gemaakt waarbij we een echte soepkom van klei fabriceerde. 

Extra speciaal: die volgende keer bakken we weer popcorn met elkaar! 
Heb je een vriendje of vriendinnetje die nog nooit op de club geweest is? Neem hem of haar gerust mee en krijg nog een extra cadeautje!

Afdrukken E-mail