Wat weten we van God?

God is volmaakt: Hij is helemaal goed en zonder fouten. God is almachtig: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en door Zijn kracht onderhoudt Hij die nog steeds. God is rechtvaardig: Hij haat al het kwaad en zal het straffen. God is ook heilig: in Hem is geen enkele zonde. Ten slotte, God is liefde: Hij houdt zoveel van de mensen dat Hij hen wil redden van het kwaad waarvoor zij zelf gekozen hebben, door Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden.

Bron: zienengeloven.nl

Afdrukken E-mail