Waar is Jezus nu?

Hij is in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. Daar regeert Hij over alles. Toch is Hij niet ver weg. Hij is altijd beschikbaar voor iedereen die tot Hem bidt. Sterker nog, Hij woont ook in de harten van de gelovigen, en doet dat soms ervaren en voelen. Hij kan dus heel dicht bij je zijn, en wil ook jouw Redder zijn!

Bron: zienengeloven.nl

Afdrukken E-mail