Wie is God?

God heeft zich geopenbaard als God de Vader: de Schepper van de hemel en de aarde. God heeft zich ook geopenbaard als God de Zoon: Jezus, die naar de aarde gekomen is om de straf op de zonde te dragen. God heeft zich ten slotte ook geopenbaard als God de Heilige Geest, die in mensen werkt en woont zodat de relatie met God hersteld wordt. Deze drie Personen zijn de ene en ware God.

Bron: zienengeloven.nl 

Afdrukken E-mail