De allerbeste schuilplaats...!

Ark van noach10 december 2022

Dat was het thema van vandaag. Weten jullie nog wie de beste schuilplaats is? Dat is Jezus! Dat leerden we uit het Bijbelverhaal over de ark van Noach. Noach is in zijn tijd de enige op aarde die nog naar God luistert. Alle andere mensen doen dat niet. Ze geloven zelfs niet meer dat God bestaat. Wat is dat erg! God vindt het ook heel erg. Hij besluit daarom om een grote watervloed op aarde te laten komen.

Maar: God wil wel dat er mensen gered worden. Voor zijn reddingsplan geeft Hij Noach een opdracht: ga hout hakken in het bos, maak er planken van en bouw daarvan een heel grote boot, een ark. Daarna moet je eten verzamelen voor jou en je zonen en hun vrouwen en voor heel veel dieren. Noach doet precies wat God zegt. Hij bouwt de ark. De mensen om hem heen lachen hem uit. Er is geen slootje te zien en het heeft nog nooit geregend. 'Jij bent gek!', zeggen ze tegen Noach. Maar Noach gaat gewoon door met zijn werk. Hij zegt tegen de mensen: 'Doe nu maar wat de Heere wil! Ga ook mee in de ark die ik bouw. Anders word je niet gered!'. Maar de mensen luisteren er niet naar. Als de boot af is, stuurt God heel veel dieren naar Noach toe. Ze gaan allemaal met hem mee in de ark. Dan gaat de deur dicht. God doet hem op slot. 

Het gaat heel hard regenen, wel veertig dagen lang. Ook uit de aarde borrelt het water omhoog. Noach is veilig in de ark. Maar de mensen die nog buiten de ark zijn, worden heel bang. Ze klimmen op het dak van hun huis en in de hoogste bomen. Maar het regent net zo lang totdat alles helemaal onder water staat. De mensen die buiten de ark waren, waren niet veilig. Ze zijn verdronken, omdat ze niet wilden luisteren naar God. Na een hele lange tijd is de aarde weer opgedroogd en dankt Noach God dat hij gered is. God geeft de regenboog in de lucht, als belofte dat Hij nooit meer zo'n grote watervloed op aarde zal sturen. Maar: God wil nog steeds wel dat je naar Hem luistert. Anders ben je niet veilig. Zoals Noach veilig was in de ark, zo ben jij veilig bij Jezus. Zeg maar tegen Hem: 'Ik doe heel veel verkeerde dingen, maar wilt u ze wegnemen en geven dat ik bij U mag horen? Want dan ben ik veilig!'

Na het verhaal hebben we nog gezellig met elkaar een ark geknutseld. De ochtend vloog om! Aan het eind van de ochtend verklapten we alvast een beetje waar het de volgende keer over gaat: het kerstfeest! Dat hopen we op 24 december van 10.30 tot 12.15 uur met elkaar te vieren. Ben jij er dan ook bij?

WhatsApp Image 2022 12 10 at 22.18.45WhatsApp Image 2022 12 10 at 22.18.45 1

Afdrukken E-mail