Jezus is de Goede Herder

RoelOttowDegoedeherder26 februari 2022

Op deze zonnige zaterdagochtend luisterden we naar een verhaal over een herder die zijn schaapjes telde aan het einde van de dag. Hij had er 99, maar hij wist zeker dat hij er 100 had! Er was dus een schaapje kwijt. Snel ging de herder op zoek om dat ene schaapje te zoeken. Het was even zoeken, maar gelukkig zag hij na een tijdje het schaapje. Hij rende er naar toe, pakte het op en legde het op zijn schouders. Zo liepen ze samen terug naar de veilige schaapskooi. Deze herder lijkt op de Heere Jezus. Want Jezus is ook op zoek naar verloren schaapjes! Dat zijn mensen en kinderen die op de verkeerde weg zitten, die verkeerde dingen doen. Gelukkig zoekt Jezus deze verloren schapen op! We zongen natuurlijk ook het lied ‘Jezus is de goede herder’.
Verder knutselden we schaapjes. Je kon kiezen uit een schaapje maken met wattenbollen, of een schaapje maken van een zelfgemaakte pompon. Dat laatste was ingewikkeld, maar het lukte gelukkig. Omdat het zulk heerlijk weer was, voetbalden we nog even buiten. De juffen deden ook erg hun best, maar de kinderen konden het beter dan zij!


De volgende clubochtend is op 12 maart, dan is iedereen weer welkom!

26 2 2022 foto 126 2 2022 foto 3

Afdrukken E-mail