Waarom gebeuren er nare dingen?

Adam en eva9 oktober 2021

Superleuk dat jullie weer met zoveel op de club waren! We waren met een grote groep en dachten na over de vraag ‘waarom gebeuren er zoveel nare dingen?’. Misschien vraag jij je dat ook weleens af. Jullie konden ook wat voorbeelden geven van nare dingen: pijn, verdriet, iemand die overlijdt of iemand is ziek. Allemaal dingen die we liever niet meemaken, maar toch gebeurt het. We stelden eerst de vraag aan elkaar: ‘Is het zo dat er altijd nare dingen zijn geweest in de wereld?’. Veel van jullie dachten dat er altijd nare dingen zijn geweest. Maar er is een tijd geweest dat er geen nare dingen waren.

In de Bijbel, het Boek waar je de verhalen kan vinden die wij vertellen, gaat het over die tijd dat er geen nare dingen waren. God maakte de Hemel en de aarde. Hij maakte dieren, planten, bomen en God maakte ook de mens. Adam en Eva waren de eerste mensen op de aarde en leefden in een grote tuin, dat noemen we het paradijs. Er was toen geen ziekte, geen ruzie, geen dood, geen boosheid, geen pijn, geen verdriet. Alle dieren leefden ook met elkaar, de leeuw en een schaap liepen naast elkaar en deden elkaar geen pijn. Alles was goed en er was vrede.

Maar waarom is dat nu niet meer zo? Dat staat ook in de Bijbel. God had tegen Adam gezegd: ‘Je mag van alle bomen eten, maar van 1 boom niet. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, dan zal je sterven.’ Nou dat is toch niet moeilijk zou je denken? Want God had héél véél bomen gemaakt en er was genoeg eten voor Adam en Eva om van al die andere bomen te eten. Nou dan konden ze toch wel van die ene boom afblijven! God wilde dat Adam en Eva vrijwillig naar God zouden luisteren. Dat betekend dat God wilde dat Adam en Eva naar God zouden luisteren omdat ze dat zelf ook wilde en niet omdat ze bang waren voor God of omdat God dat verplichtte. Daarom had God gezegd dat ze van die ene boom niet mochten eten.

Maar er was iemand die niet wilde dat Adam en Eva naar God zouden luisteren. Dat was de duivel. De duivel dacht: Als ik er nou voor kan zorgen dat Adam en Eva niet meer naar God zouden luisteren, dan zullen ze sterven en niet meer doen wat God wil. De duivel was heel slim, want hij kwam niet als direct persoon. Nee hij gebruikte hiervoor de slang. Toen Eva in het paradijs wandelde hoorde ze opeens een stem. De slang begon tegen Eva te praten maar het was eigenlijk de duivel die door de slang tegen Eva zei: ‘Klopt het ook dat God gezegd heeft: Je mag niet eten van alle bomen die in het paradijs staan?’ Eva antwoordt daarop: ‘Van alle bomen mogen wij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad mogen wij niet eten, want anders zullen wij sterven’. De duivel zei: ‘Nee hoor, je zult niet sterven als je daarvan eet. Nee God weet dat als je daarvan eet dat je dan zal weten wat goed en wat kwaad is en dan zal je net als God zijn.’

Eva dacht na. Ja ze zou ook wel als God willen zijn. Waarom zou God dat niet goed vinden? Maar God wilde Adam en Eva juist bewaren dat ze wisten wat kwaad was. Hij wilde alleen het goede voor hen. Eva keek nog eens naar de boom van kennis van goed en kwaad. Er zaten zulke mooie vruchten aan en in plaats van zich om te keren en te zeggen: ‘Nee ik wil God gehoorzaam zijn’ luisterde Eva naar de duivel en pakte een vrucht van de boom en at die op en ze gaf ook een vrucht aan Adam en die at ook. Adam en Eva hadden niet naar God geluisterd, maar naar de duivel. En opeens schrokken ze en wisten ze dat ze iets verkeerds hadden gedaan. Dat kwam omdat de zonde in hun hart was gekomen. Zonden zijn de dingen die God niet wil, zoals liegen, stelen, niet luisteren. Dat zijn allemaal dingen die wij ook heel snel doen. Doordat Adam en Eva niet naar God luisterde veranderde de hele wereld.

Maar hoe komt het dat wij nu ook verkeerde dingen doen en dat er nare dingen zijn? Wij waren er toch niet bij toen Adam en Eva van die boom aten? Iemand van zei: ‘Omdat wij allemaal familie zijn van Adam en Eva’. En dat klopt, wij zijn allemaal familie van Adam. Je zou het ook een beetje kunnen vergelijken met een voetbalteam. Als iemand van jou team een doelpunt maakt, doet hij dat voor het hele team. Maar als er niet gescoord wordt verliest ook het hele team. Je kunt Adam vergelijken met de leider van ons team. Doordat hij niet had geluisterd naar God ‘miste hij het doel’, en dus hebben we allemaal verloren. Daardoor gebeuren er nu allemaal dingen die God niet wilde op de aarde, maar er toch zijn omdat wij niet luisteren naar God. Wij hebben geluisterd naar de duivel. De duivel heeft daarom macht over ons en wij doen niet meer wat God wil, maar wat de duivel wil.

En nu is het zo dat, nadat Adam en Eva naar de duivel luisterde, dat God naar Adam en Eva toe kwam. God zei tegen Adam en Eva dat Hij ervoor zou zorgen dat de macht van de duivel zou breken. Voor alle verkeerde dingen (=zonden) ,zoals liegen, stelen, niet luisteren, die wij doen zou God Iemand anders sturen die de straf zou dragen voor ons. Want als je niet luistert volgt er vaak een straf en dat is ook zo als wij niet naar God luisteren. God heeft de Here Jezus gestuurd. Wij hadden niet geluisterd naar God en daarom doen wij verkeerde dingen en gebeuren er nare dingen, en dan zou je denken omdat wij niet geluisterd hebben dan moeten wij ook de straf dragen. Maar God heeft Jezus voor ons naar de aarde gestuurd. Ons hart is zwart door alle verkeerde dingen die wij doen. Maar omdat Jezus is gestorven aan het kruis kan ons hartje weer wit worden. Hij kan je dan helpen om te doen wat God wil en dat je weer naar God gaat luisteren.

Naast het Bijbelverhaal hebben we nog een lied geleerd. Weet je het nog? Alle letters van het alfabet kwamen in het lied voor! Je kunt hem hier nog een keer luisteren:

 

Ook hebben we allemaal letters versierd en daar gaan we een boek van maken, zodat we daarmee dit liedje heel vaak kunnen zingen op de club. Ook hebben jullie gezellig spelletjes gedaan. Wat was het een leuke en gezellige ochtend!

Kom je de volgende keer weer? Op 23 oktober is er weer club. Tot ziens!

 9 oktober 19 oktober 2

Afdrukken E-mail