Het leven van koningin Esther

14 april 2018 koningin Esther bij de koning

"Bonk, bonk, bonk" klinkt het op het plein midden in Susan. Een knecht van koning Ahasveros timmert een groot wit papier op de muur. De Joodse mensen komen nieuwsgierig kijken. Meestal als de koning boden door zijn rijk stuurt met een boodschap, is het belangrijk. Maar als ze het lezen, worden ze heel verdrietig. De koning heeft een nieuwe wet gemaakt: alle Joodse mensen moeten binnenkort gedood worden! Weten jullie nog waarom? Omdat Mordechai niet voor de belangrijke Haman wilde buigen, en daardoor had Haman zo'n hekel aan de Joden gekregen. Van de koning mocht hij deze nieuwe wet uitbrengen, omdat de koning dan veel geld van Haman zou krijgen.

De Joden kleden zich door het verdriet in zak en as. Dat was in die tijd de gewoonte om te laten zien dat je verdriet had.

Koningin Esther ziet vanuit haar kamer in het paleis haar volk, de Joodse mensen in zak en as gekleed. "Wat zou er aan de hand zijn?" In het paleis mochten er geen verdrietige boodschappen bekend gemaakt worden. Daarom wist koningin Esther het niet. Ze stuurt een knecht naar haar oom Mordechai om te vragen wat er aan de hand is. Als hij haar de boodschap komt brengen, schrikt Esther. Maar haar oom zei ook dat Esther naar koning Ahasveros moet om het proberen te voorkomen. Maar de koningin zegt dat dát niet kan. In die tijd mocht je alleen bij de koning komen als hij je een gouden scepter gaf, een soort klein stokje van goud. Als je ongevraagd kwam, kon hij je zelfs doden! En Esther is al een maand niet bij hem geroepen.

Maar toch moet ze gaan van Mordechai. "Als je niet gaat, wordt je toch gedood. Want jij bent ook een Jodin. Maar misschien is de koning genadig. Laten we vasten en bidden voor je, maar ga, vertrouwend op God! Misschien heeft Hij jou daarom koningin gemaakt."

Weet je waarom Mordechai het zo erg vond dat zijn hele volk gedood zou worden? Omdat God de Vader Zijn Zoon de Heere Jezus beloofd had. Hij zou de zonden van iedereen die in Hem gelooft, op Zich nemen en hun straf dragen zodat alle God de gelovigen vergeving kon schenken. Maar Jezus zou uit het Joodse volk geboren worden. Als alle Joden gedood zouden worden, zou Gods belofte niet vervuld kunnen worden.

Gelukkig wil Esther dan toch gaan. Maar ze roept haar hele volk op te bidden en te vasten. Vasten is niet eten en drinken zodat je je kunt concentreren op gebed. Ze gaan bidden of God Esther en haar volk wil bewaren.

Weet je wat het verschil is tussen God en koning Ahasveros? Bij God mag je àltijd komen, je hoeft niet te wachten tot Hij je een scepter geeft. God wil juist graag dat je bid. En God is almachtig: dat betekend dat Hij alles kan. Ahasveros was machtig, maar hij kon niet alles. God wel.

Afdrukken E-mail

De blijde boodschap!

24 maart 2018 kruis

Ik heb hier een donkerblad, in mijn verhaal doe ik hem steeds omhoog. Kun jij vertellen waarom, ik hem op die momenten omhoog doe?
Het donkere blad ging omhoog in het verhaal als Sabrina ja zei en nee deed.
Toen ze loog, toen ze lelijk deed over een ander, toen ten onterecht boos werd.
De donkere bladzijde was elke keer te zien als ze God verdriet deed.
Als er voor elke keer dat ik God niet gehoorzaamd een donker blad zichtbaar zou zijn, zou ik hier niet durven zitten. En jij?
Eén keer is er iemand geweest, die nooit zo'n donker blad had. De Heere Jezus. (Wit blad)
Aan Hem werd gevraagd: Bent U de Zoon van God?
De Heere Jezus antwoorden: Ja, dat ben ik.
Hiervoor moest de Heere Jezus sterven (rood blad)
Had Hij iets verkeerds gedaan, hiermee?! Nee

De Heere Jezus heeft altijd geweten dat Hij op een dag aan het kruis zou sterven. Dit moest gebeuren, omdat dit de enige manier was waarop God onze zonden/verkeerde dingen kon vergeven.
De Heere Jezus leefde op aarde, om de straf van onze zonde op zich te nemen.
Om het donkere blad (onze zonden), met Zijn bloed (rode blad), te bedekken zodat we wit worden.
Ook vandaag kan de Heere Jezus je zonden nog vergeven.

Want de Heere Jezus is gestorven aan het kruis.
Maar is daar niet gebleven.
We mogen ons vertrouwen stellen op Hem.
Hij is opgestaan, de Heere Jezus leeft.
Hij heeft betaald, voor ieder die tot Hem komt en in Hem gelooft (=op Hem vertrouwt)

Afdrukken E-mail

Mordechai blijft trouw

10 maart 2018 Mordechai

Terwijl Mordechai dienst doet in de poort van de koning, zijn er twee koninklijke dierenaren boos geworden en maken een plan om de koning te doden. De dienaren denken dat niemand hen hoort, maar Mordechai hoort het boze plan.

Hij stuurt een bericht naar koningin Esther en laat haar vertellen dat de twee dienaren de koning willen doden.

De koning hoort dit en hij onderzoekt of dit waar is. De twee dienaren zijn schuldig en worden opgehangen. Wat Mordechai heeft gedaan, wordt opgeschreven in een dik geschiedenisboek. Maar Mordechai krijgt geen beloning voor het redden van de koning.

Een poosje later stelt de koning Haman aan als belangrijke minister. Wanneer Haman langs komt in de stad buigt iedereen voor hem. Behalve Mordechai. Hij wil niet buigen voor Haman. Hij buigt alleen voor de Heere God. Hij wil Haman niet als God vereren. De andere dienaren zien dit en vertellen dit aan Mordechai. Als Haman weer langs komt, let hij goed op Mordechai. Hij ziet dat hij niet buigt. Hij wordt boos. Hij krijgt de horen dat Mordechai een Jood is. Hij zal er voor zorgen dat niet alleen Mordechai gedood wordt, maar ook zijn familie, ja heel zijn volk.

Mordechai gaat het lot werpen en het lot bepaald dat op de 13e dag van de 12e maand alle Joden gedood mogen worden. Hij overlegt dit met de koning en de koning vindt het goed. Het bevel wordt overal verteld in alle landen van de koning.

Mordechai bleef trouw aan de Heere. Nu lijkt het alsof Mordechai gedood gaat worden. Toch weet de Heere van dit bevel af. Als je trouw blijft aan de Heere God, zul je het soms moeilijk hebben, maar de Heere zal ook uitkomst geven. Hij zal je niet om laten komen. Dit horen we een volgende keer. Hou de website in de gaten.

Afdrukken E-mail

Koningin Esther

24 februari 2018 koningin Eshter

Ahasveros is koning van het grote Perzische rijk. Op een dag viert hij een groot feest. Veel belangrijke mannen uit zijn koninkrijk zijn uitgenodigd. Alles is mooi versierd en de tafels staan vol met heerlijk eten en bekers wijn. De koning wil goed laten zien wie hij is. Maar helaas gaat het niet helemaal goed in die zaal. Er wordt veel te veel wijn gedronken. Dan heeft Ahasveros een plan. Hij wil zijn vrouw Vasthi aan iedereen laten zien. Maar dat wil zij niet! Zij wil niet in een zaal komen met dronken mannen.

Dit kan niet. Ze durft een verzoek van de koning te weigeren… De koning is zo boos dat hij haar uit het paleis wegstuurt. Hij wil niet langer meer met haar getrouwd zijn.

Een poosje later mist hij zijn vrouw zo erg dat hij een plan bedenkt. Hij wil een nieuwe vrouw.

Hij geeft zijn mannen opdracht om op zoek te gaan naar knappe meisjes. Zij worden keurig aangekleed, krijgen heerlijke parfum op en hun haren worden gedaan. Om de beurt moeten zij voor de koning verschijnen. Eén meisje valt op. Omdat ze er zo knap uitziet, omdat ze zo mooi is? Ja dat ook, maar zij heeft iets dat ze verbergt en toch opvalt. Zij heeft een geheim. Zij is een Joods meisje, zij heeft haar vertrouwen op de Heere gesteld. Ze heeft God lief. En God heeft een plan waar hij haar voor gaat gebruiken.

Als ze voor de koning staat, weet de koning het meteen. Dit is de vrouw waar hij mee wil trouwen! Esther gehoorzaamt en trouwt met Ahasveros. Zij krijgt de kroon op haar hoofd en gaat vanaf dat moment in het paleis wonen.

‘Stel je vertrouwen op de Heere Jezus en je zult behouden (gelukkig) worden.’

Afdrukken E-mail

Jezus verzocht in de woestijn

10 februari 2018 thumbnail verzoeking in de woestijn

Wie loopt daar over die grote dorre zandvlakte? De zon staat hoog aan de hemel en er is geen boom of struikje te zien in de omgeving.
Het is de Heere Jezus, al 40 dagen lang is Hij in de woestijn. Wat zou Hij daar gedaan hebben? Ik denk zeker gebeden, gepraat met Zijn Vader in de hemel.
Dan komt er iemand bij de Heere Jezus het is de duivel, hij heeft als doel om de Heere Jezus te verzoeken.
Wat is verzoeken? Iets verkeerd doen. De duivel wilde proberen om de Heere Jezus iets verkeerds (zondigst) te laten doen. Als dat zou lukken zou niet de Heere Jezus maar de duivel de machtigste van de aarde zijn.
Op 3 verschillende manieren probeert de duivel de Heere Jezus te laten zondigen en elke keer geeft de Heere Jezus antwoord uit de Bijbel.
De Bijbel is het woord van God en daarin staat precies hoe Hij wil dat we leven. Je vriendjes willen en ander kindje uit school plagen en ze zeggen ga je mee? Wat doe je dan? Als je nee zegt wordt je misschien wel uit de groep gegooid en dat wil je niet. In de Bijbel staat dat je andere mensen geen pijn moet doen maar juist van hen moet houden. Wat zeg je dan tegen je vriendjes?
Weet je het is best wel eens moeilijk om toch te luisteren naar God als vriendjes en vriendinnetjes dat niet doen. Daarom staat dit verhaal in de Bijbel, de Heere Jezus is ook verzocht, Hij weet hoe moeilijk het is om nee te zeggen tegen verkeerde dingen. Hem kan je altijd om hulp vragen om toch nee te zeggen. En weet je als je Hem kent als je redder dan bid Hij ook de hele dag door, ook speciaal voor jou zodat je met Zijn hulp nee kan zeggen tegen verkeerde dingen.
En als je Hem nog niet kent? Dan leef je nog in de zonde en doe je de Heere Jezus heel veel verdriet. Hij zegt tegen jou, keer je om, kom naar Mij zodat ik jou ook kan helpen en voor je kan zorgen! 

Afdrukken E-mail