De wijzen uit het Oosten

13 januari 2018 Wijzen uit het oosten

Nog niet zo lang geleden hebben we met elkaar het Kerstfeest gevierd. Het feest van de geboorte van Jezus in Bethlehem. De Redder van zondige mensen en kinderen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Uit de Bijbel: Johannes 3:16)

Nadat Jezus is geboren in een stal in Bethlehem, zijn Jozef en Maria gaan wonen in een huis in Bethlehem. Daar komt op een dag bezoek. Er wordt aan de deur geklopt. Er staan mannen uit Perzië, uit het Oosten voor de deur. Wat komen zij doen?

Zij hadden een bijzondere ster gezien en hadden uitgezocht wat de betekenis was van deze ster. Dit betekende dat er koning geboren was van de Joden. Deze koning wilden ze aanbidden en cadeaus brengen. Zo zijn ze op reis gegaan. Naar Jeruzalem natuurlijk. Daar zal hij in het paleis te vinden zijn. Maar nee, daar wisten ze van niets. Koning Herodes heeft speciaal de Schriftgeleerden laten komen. Zij konden vast wel iets vertellen over die koning van de Joden. Hij wilde weten waar Jezus geboren zou worden. Zij konden het Herodes en de mannen vertellen. In Bethlehem. Dat was al lang geleden door een profeet in de Bijbel verteld.

Ze reizen snel verder om dit kind Jezus te zoeken en te aanbidden. Als ze bijna in Bethlehem zijn, zien ze ineens weer die prachtige ster die ze al eerder hadden gezien. Prachtig staat hij te schitteren boven het huis waar Jezus met Jozef en Maria is. Als ze binnenkomen, knielen ze voor Jezus neer. Zij weten het dit is de Zaligmaker de Redder van de wereld. Hij is gekomen om zondaren gelukkig te maken: vergeving van zonde te schenken. 

Afdrukken E-mail

De Heere Jezus geboren

23 december 2017

Wat een drukte is het in Bethlehem! Ontzettend veel mensen lopen door de straten. Ze hebben rugtassen vol goederen bij zich, en sommigen hebben ezels bij zich die ook volgeladen zijn. Waarom is het opeens zo druk? Dat komt omdat keizer Augustus, de baas over een heel groot koninkrijk in die tijd, wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. En daarom moet iedereen op reis naar de stad waar zijn familie vandaan komt.

Kijk, daar zit zelfs een zwangere, jonge vrouw op een ezel. Naast haar loopt haar man. Het zijn Jozef en Maria. Een paar maanden geleden heeft God tegen Maria gezegd dat ze zwanger zou worden van de beloofde Zoon van God. Lang heeft ze uitgezien naar Hem, en nu mag ze zelf de moeder zijn van de Zaligmaker! Wat een lange en vermoeiende reis hebben ze achter de rug. Maria en Jozef hopen dat ze snel een slaapplaats zullen vinden. Wie weet wordt de Heere Jezus vannacht wel geboren.

Maar helaas, alle herbergen zijn vol. Nergens is plaats. Uiteindelijk wijst iemand hen op een stal. In die tijd sliepen boeren en hun vee soms in dezelfde ruimte, dan bleef het lekker warm. Deze stal staat al lang leeg en wordt door niemand gebruikt. En dan, een paar uur later wordt de Zoon van God geboren, in een beestenstal. Er is geen bed of wiegje, dus wordt Hij gelegd in de voederbak van de beesten.

Weet je waarom Hij dat deed? Omdat wij ongehoorzaam zijn aan God, elke dag weer. Jezus kwam om ons leven over te doen. Hij kwam om vrede te brengen in jouw hart. Wat had Hij daar veel voor over! Hij kwam vanuit de hemel, waar alles goed is, zonder pijn en verdriet, naar de aarde waar Hij geboren wordt in een beestenstal. Wat is God goed voor ons!

Afdrukken E-mail

Jakob worstelt met God

9 december 2017  jakob pniel

Jakob kreeg nadat hij 20 jaar voor zijn oom Laban had gewerkt de opdracht om te vertrekken terug naar het land waar hij geboren was.
In de tijd dat Jakob voor zijn oom Laban had gewerkt had God hem veel geleerd zodat Jakob steeds beter leerde naar God te luisteren.

En jij? Als je de Heere Jezus kent als je Redder en Heere, luister je ook naar Hem? Praat je met Hem door te bidden en wacht je op Zijn antwoord door uit de Bijbel te lezen?
God helpt je om steeds meer op Hem te gaan lijken, ook als je struikelt en toch ongehoorzaam bent, wordt Hij nooit moe om je weer te helpen.

Jakob ging onderweg terug naar zijn land, maar hij wist dat zijn broer Ezau waar hij ruzie mee had gemaakt daar nog woonde. Ezau was heel erg boos toen Jakob vertrok en nu is de grote vraag is Ezau dat nog steeds?
Jakob stuurt wat knechten vooruit om te kijken hoe de stemming van Ezau is. En wat schrikt hij als hij hoort dat Ezau naar hem op weg is met 400 mensen bij hem, dat kan nooit goed zijn denkt Jakob!

Wat doet Jakob? Hij doet wat wij ook altijd kunnen en moeten doen als we iets moeilijk vinden en niet weten hoe het moet, hij bid! Hij vraagt om kracht en herinnert God aan Zijn Eigen woorden.
De nacht voordat Jakob zijn broer Ezau zou tegenkomen is hij alleen.
Er komt een Man naar hem toe die met hem worstelt het is God zelf. Jakob raakt kreupel, een teken van God, Ik ben elke stap bij je, waar je ook heen gaat Ik zal je beschermen.
En Jakob, als hij Ezau tegen komt? Sluiten ze weer vriendschap, God had ervoor gezorgd dat ze weer als broers verder konden.

En als je nu niet weet van Gods kracht in jou eigen leven, dan mag je vandaag nog naar Hem toegaan, en zeggen: 'Heer ik merk nog niet dat U voor mij zorgt, ik wil mij leven graag aan U geven, naar U luisteren en steeds meer op U gaan lijken. Wilt U wat ik verkeerd gedaan heb vergeven zodat ik U kind mag zijn.

Afdrukken E-mail

Jakob bij oom Laban

25 november 2017 Jakob en ladder

Jakob is op reis naar zijn oom, die in een ander land woont. Hij moet weg, omdat zijn broer Ezau erg boos op hem is en hem wil doden.

Als het avond is geworden, heeft Jakob nog geen plek gevonden om te slapen. Daarom pakt hij een steen en gebruikt die als kussen. In de nacht krijgt hij een heel bijzondere droom: hij ziet een trap van de hemel naar de aarde waarop heel veel engelen, dienaren van God, lopen. De Heere God staat bovenaan de trap. Hij vertelt aan Jakob dat Hij voor hem zal zorgen en bij hem zal zijn. Hij zal hem beschermen en ervoor zorgen dat Jakob weer terugkomt in zijn geboorteland. De Heere wil ook bij jou zijn als je het erg moeilijk hebt. We hebben dat niet verdiend, maar het kan omdat de Heere Jezus gestorven is aan het kruis.

Jakob is erg verwonderd als hij weer wakker wordt. Hij reist weer verder en een poos later komt hij aan in het land waar zijn oom woont. Bij een waterput ziet hij enkele schaapherders staan met hun schapen. Hij vraagt aan hen of ze zijn oom, Laban, kennen. Dat is het geval. De herders vertellen aan Jakob dat Rachel, zijn nicht, straks ook komt met de schapen. Jakob is erg blij om Rachel te zien. Hij mag in het gezin van zijn oom blijven wonen en voor hem werken.

Na een poosje wil oom Laban dat Jakob een beloning krijgt voor al het werk dat hij doet. Jakob wil graag trouwen met Rachel. Dan zal hij zeven jaar voor oom Laban werken. Dat vindt oom Laban goed. Na zeven jaar organiseert hij een groot feest, omdat Jakob en Rachel met elkaar gaan trouwen. Maar als Jakob de volgende ochtend wakker wordt, ziet hij dat oom Laban niet Rachel, maar haar zus Lea heeft gegeven als vrouw voor Jakob. Maar Jakob houdt helemaal niet van Lea! Hij gaat naar oom Laban toe, maar oom Laban zegt dat het de gewoonte is dat eerst het oudste meisje trouwt en daarna pas het jongere meisje. Maar Jakob wil ook met Rachel trouwen. Daarom werkt hij nog zeven jaar voor oom Laban en dan mag hij ook met Rachel trouwen. Het is niet goed wat Jakob doet. De Heere God wil dat een man maar één vrouw heeft.

Afdrukken E-mail

Jakob bedriegt

11 november 2017  jakob en ezau

Op een dag is Ezau aan het jagen geweest. Hij komt moe en hongerig thuis. Jakob heeft heerlijke rode soep gekookt. Ezau heeft er trek in. Hij zegt: ‘Geef mij van die soep’. Jakob denkt na. Hij weet dat Ezau als eerste is geboren en daardoor het eerstgeboorterecht heeft. Dat betekent dat als zijn ouders sterven hij dubbel zoveel krijgt van alle spullen. Hij zal ook de belangrijkste worden in de familie en hij zal een bijzondere zegen krijgen van de Heere. Jabob wil dit ook. Hij zegt: ‘Ik geef je soep, dan moet jij je eerstegeboorterecht verkopen.’ En dit gebeurt. Ezau geeft er niet om en verkoopt het.

Het is jaren later. Izak is oud geworden en blind. Hij weet dat het niet lang meer zal duren of hij zal gaan sterven en dat moet hij zijn oudste jongen wel de zegen hebben gegeven die bij het eerstegeboortecht hoort. Ezau moet gaan jagen. Van het wild moet hij lekker eten klaar maken en dat zal hij hem zegenen. Ezau gaat op pad. Maar… Rebekka heeft dit ook gehoord. Ze vertelt dit aan Jakob. Jakob wil heel graag de zegen hebben. Rebekka bedenkt een plan. Zij zal lekker eten klaar maken en dan moet Jakob naar Izak gaan en zeggen dat hij Ezau is. Dan moet hij Ezau’s kleren aantrekken en ze zullen haar van een geit op zijn armen doen, zodat hij net Ezau lijkt. En dit gebeurt. Jakob komt bij zijn vader en bedriegt zo zijn vader. Hij zegt dat hij Ezau is en Izak gelooft het. Jakob krijgt de zegen, maar door een leugen. Dat is verkeerd van Jakob. De Heere wil niet dat je liegt. Als Ezau thuis komt en met het lekkere eten bij Izak komt, merkt Izak wat hij heeft gedaan. Ezau is boos. Nu kan hij de zegen niet meer krijgen. Hij wil Jakob doden. Daarom vlucht Jakob weg naar zijn oom.

Jakob zou de zegen krijgen, maar hij had moeten wachten op de tijd van de Heere. Nu deed hij het zelf. De Heere wil niet dat wij door bedriegen onze zin krijgen. Dat is zonde. Vertel dit aan hem en vraag daar vergeving over. Hij wil je het vergeven omdat de Heere Jezus altijd eerlijk is geweest en de straf daarvoor wilde dragen.

 

We hebben daarna ook nog geknutseld. Bekijk de foto's maar. 

Kinderclub 11 novKinderclub 11 novekinderclub 11 novem

Afdrukken E-mail