Jakob bedriegt

11 november 2017  jakob en ezau

Op een dag is Ezau aan het jagen geweest. Hij komt moe en hongerig thuis. Jakob heeft heerlijke rode soep gekookt. Ezau heeft er trek in. Hij zegt: ‘Geef mij van die soep’. Jakob denkt na. Hij weet dat Ezau als eerste is geboren en daardoor het eerstgeboorterecht heeft. Dat betekent dat als zijn ouders sterven hij dubbel zoveel krijgt van alle spullen. Hij zal ook de belangrijkste worden in de familie en hij zal een bijzondere zegen krijgen van de Heere. Jabob wil dit ook. Hij zegt: ‘Ik geef je soep, dan moet jij je eerstegeboorterecht verkopen.’ En dit gebeurt. Ezau geeft er niet om en verkoopt het.

Het is jaren later. Izak is oud geworden en blind. Hij weet dat het niet lang meer zal duren of hij zal gaan sterven en dat moet hij zijn oudste jongen wel de zegen hebben gegeven die bij het eerstegeboortecht hoort. Ezau moet gaan jagen. Van het wild moet hij lekker eten klaar maken en dat zal hij hem zegenen. Ezau gaat op pad. Maar… Rebekka heeft dit ook gehoord. Ze vertelt dit aan Jakob. Jakob wil heel graag de zegen hebben. Rebekka bedenkt een plan. Zij zal lekker eten klaar maken en dan moet Jakob naar Izak gaan en zeggen dat hij Ezau is. Dan moet hij Ezau’s kleren aantrekken en ze zullen haar van een geit op zijn armen doen, zodat hij net Ezau lijkt. En dit gebeurt. Jakob komt bij zijn vader en bedriegt zo zijn vader. Hij zegt dat hij Ezau is en Izak gelooft het. Jakob krijgt de zegen, maar door een leugen. Dat is verkeerd van Jakob. De Heere wil niet dat je liegt. Als Ezau thuis komt en met het lekkere eten bij Izak komt, merkt Izak wat hij heeft gedaan. Ezau is boos. Nu kan hij de zegen niet meer krijgen. Hij wil Jakob doden. Daarom vlucht Jakob weg naar zijn oom.

Jakob zou de zegen krijgen, maar hij had moeten wachten op de tijd van de Heere. Nu deed hij het zelf. De Heere wil niet dat wij door bedriegen onze zin krijgen. Dat is zonde. Vertel dit aan hem en vraag daar vergeving over. Hij wil je het vergeven omdat de Heere Jezus altijd eerlijk is geweest en de straf daarvoor wilde dragen.

 

We hebben daarna ook nog geknutseld. Bekijk de foto's maar. 

Kinderclub 11 novKinderclub 11 novekinderclub 11 novem

Afdrukken E-mail

Jakob en Ezau geboren

11 november 2017  deel 1

De vorige keer hebben we gehoord hoe Izak ouder is geworden en dat hij op een bijzondere manier een hele lieve vrouw kreeg: Rebekka.

Izak en Rebekka zijn al heel veel jaren getrouwd. Toch hebben ze nog steeds geen kinderen. Terwijl de Heere aan Abraham (de vader van Izak) had gezegd dat uit Abraham een heel groot volk zou komen. Izak blijft de Heere bidden om een kind. Want de Heere doet altijd wat Hij zegt.

Dan is er feest. Rebekka is in verwachting. In verwachting van een tweeling. Maar de tweeling maakt ruzie in de buik van Rebekka. Ze merkt dat tegen elkaar aan duwen. Ze begrijpt dit niet. Ze gaat er mee naar de Heere toe. Ze zegt: ‘Heere, wat betekent dit, dat deze kinderen zo ruzie maken in mijn buik?’ Dan zegt de Heere: ‘Rebekka, de oudste zal straks de jongste dienen. De jongste zal straks de belangrijkste zijn.’ Rebekka onthoudt deze woorden van de Heere. Jij mag ook met alles wat je moeilijk vindt of niet begrijpt naar de Heere toe om te vragen of Hij je wil helpen en uitleg wil geven.

Dan wordt de tweeling geboren. Het eerste jongetje heet Ezau. Hij heeft rood haar en veel. De tweede jongen heeft Jakob. Hij heeft bijna geen haar. Als Jakob geboren wordt, houdt hij de hiel van Ezau vast. Het lijkt net of Jakob eerst wilde geboren worden.

Ezau wordt een jager. Jakob zorgt voor het vee en kookt graag het eten. 

Afdrukken E-mail

Abraham gehoorzaamt

14 oktober 2017  SDU AS BP 007

Het is feest in de tent van Abraham en Sara, want ze hebben een kindje gekregen, Izak. De Heere had dit heel lang geleden aan hen beloofd en nu is het ook gebeurd. De Heere doet altijd wat Hij beloofd heeft. Als Izak groot geworden is, krijgt Abraham in de nacht een droom. De Heere zegt tegen hem dat hij Izak moet gaan offeren. Dat betekent dat hij Izak moet doden. Dat is heel moeilijk voor Abraham, maar hij houdt zoveel van de Heere, dat hij toch naar Hem wil luisteren. Als je van iemand houdt, wil je graag naar Hem luisteren. Abraham en Izak gaan samen op reis. Als Abraham Izak wil gaan doden, spreekt er een engel: Abraham, doe je zoon geen kwaad. Doodt hem niet! De Heere heeft nu gezien dat Abraham zoveel van Hem houdt dat hij zelfs het allerliefste wat hij had, Izak, voor de Heere overhad. En wat bijzonder: in de struiken vlakbij zit een ram verward. Abraham pakt de ram en offert deze in plaats van Izak. Wat een les voor ons. Want wij hebben verdiend om te sterven, omdat we allemaal verkeerde dingen doen. De Heere Jezus wil echter in onze plaats sterven en zo al die verkeerde dingen vergeven. 

Afdrukken E-mail

Abram op reis

9 september 2017

'Abram je moet op reis', zei God. 'Ga weg uit Ur en Ik zal je de weg wijzen.'
Abram wist niet waar naar toe de reis zou gaan. En hoe lang hij onderweg zou zijn om daar te komen.
Maar God had hem beloofd dat hij in een land zou komen waar hij en zijn kinderen mochten wonen. En dat geloofde Abram, hij vertrouwde God op Zijn woord.
Beloof jij ook wel eens wat aan een vriendje of vriendinnetje? Doe je ook altijd wat je beloofd hebt? Wij vergeten soms wel eens onze belofte na te komen.
Maar er is Een Iemand die altijd doet wat Hij zegt en dat is God in de Hemel. Soms lijkt het lang te duren maar als Hij iets beloofd komt het altijd. Zijn beloften voor jou staan in de Bijbel het Woord van God. Met deze woorden spreekt Hij tot jou!
Arbram gaat op reis, een hele lange reis. Eerst komt hij in Haran, daar woont hij een poosje maar God roept hem opnieuw, hij moet verder op pad. En Abram reist totdat hij in het land Kanaän komt (dit land heet nu Israël) en dan zegt God, dit is het land wat Ik je beloofd heb. Hier mag je blijven wonen. Die belofte heeft God vervuld. Maar God had nog meer gezegd, Ik zal je tot een groot volk maken, je zult heel veel kinderen, klein kinderen, achter klein kinderen enz. krijgen. Maar Abram had geen zoon en hij was al oud geworden. Zou God zijn belofte vergeten?! Abram werd ongeduldig en hij trouwde met de slavin van Sarai zijn vrouw en kreeg een kindje. Was dit de vervulling van Gods belofte? Nee God had een zoon beloofd aan Abram en Sarai samen. Gods stelde Abram zijn geduld op de proef, maar Hij vervulde zijn belofte. Er werd een zoon geboren! Izak heette hij. De mensen die nu in Israël wonen, de joden, zijn nog in de verte familie van Izak.
Maar wat nog veel bijzonderder is, is dat de Heere Jezus geboren is uit de kinderen van Izak. Hij kwam naar deze aarde omdat jij en ik van ons donkere en zondige hart verlost kunnen worden. Als je geloofd dat Hij aan het kruis ook voor jou verkeerde dingen gestorven is, geeft Hij je een schoon, een nieuw hart, een hart wat wil doen wat Hij belangrijk vindt. En wat is dat dan? Dan voel je blijdschap en vrede ook als het niet altijd makkelijk voor je is, God zorgt dan altijd voor je! Je wilt dan ook luisteren naar Hem, lezen uit de Bijbel, goed zijn voor andere mensen. Lukt dat altijd? Nee maar ook dan beloofd Hij: kom naar Mij, Ik zal bij je zijn en je nooit in de steek laten!

Afdrukken E-mail

Beloofd is beloofd!

24 september 2017 Sterrenhemel

Beloofd is beloofd!

Abram staat buiten onder een prachtige sterrenhemel. Tel de sterren eens Abram, zo groot zal je familie worden. Abram had zoals God had beloofd een land gekregen om in te wonen. God had nog meer beloofd: Hij zou de familie van Abram tot een groot volk maken. Hoe kan dat? Abram en Sarai hadden niet eens een zoon.

Toen Abraham 100 en Sara 90 was, sprak de Heere opnieuw tot hem. Je zult een zoon krijgen. Dat kan toch niet meer als je zo oud bent? Maar God doet altijd wat Hij zegt.

(Wil je weten hoe het afloopt? Kom de volgende keer op de club! Je bent van harte welkom!)

Afdrukken E-mail