Tot na de zomervakantie!

foto 2Zaterdag 25 juni was het alweer de laatste keer Kinderclub van dit seizoen. Maar na de zomervakantie gaan we weer door!

Om te beginnen met de Openluchtclub op 3 september. Deze is op een andere plek als de vorige keer, namelijk op het grasveld langs de Johannes Poststraat ter hoogte van de Sapmanstraat in Hoorn (bij de Bernardus van Bockxmeerschool).

En misschien ben je er al een keer geweest, maar vanaf 10 september is Kinderclub Voltreffer in 'Het Lichtbaken' (Maelsonstraat 6, Hoorn).

Omdat het de laatste keer van het seizoen was, zag de club morgen er net iets anders uit. Eerst hoorden we een verhaal over een jongen in een ver land, Afrika. Hij ging met zijn zere voet naar de zendingspost en hoorde daar uit het woordeloze boek. Een boek met alleen maar kleuren: goud, zwart, rood, wit en groen. En ze betekenen allemaal wat. Goud: de hemel, daar is alles goed, want daar woont God. Wat betekent zwart? De zonden in je hart. Rood is van bloed, het bloed van Jezus. En waar je ook mee zit, Zijn bloed wast alles wit. En wat betekent groen? Jezus zal altijd bij je zijn. Dat was Hij ook bij die jongen uit Afrika. Toen zijn voet weer beter was, ging hij naar huis met het boek zonder woorden onder zijn arm. Hij was zo blij dat hij thuis ook ging vertellen over het boek zonder woorden.

Na het verhaal gingen we naar buiten. Daar hebben we veel spelletjes gedaan.

 foto 3     foto 5

En na alle spellen was het tijd voor patat! 

Hele fijne zomervakantie! 

 

Afdrukken E-mail

HET Boek zonder Woorden

3158 woordenloos boek grootDuizenden, ja echt duizenden verschillende bijbels zijn er in de wereld. Heel oude, heel dikke, zelfs één van hout heb ik wel eens gehoord. De Bijbel wordt ook wel HET BOEK genoemd. Maar heb jij wel eens van het Woordeloos BOEK gehoord? Eigenlijk is dat een bijbel in het kort. Er zijn in het woordeloos boek maar vier bladzijden, of eigenlijk vijf, want de buitenkant doet ook mee. 

Over de hele wereld is dit boek gebruikt om wat er in de Bijbel staat heel simpel uit te leggen aan mensen van verschillende talen en culturen. Gek eigenlijk, hè? Een woordeloos boek. Woordeloos betekent eigenlijk: zonder woorden. Wat heb je nou toch aan een boek zonder woorden, dat kan toch geen mens lezen? Toch wel, hoor! Want de bladzijden spreken tot ons door hun kleur. Er is een gouden bladzijde, een zwarte, een rode, een witte en een groene.

Als ik jou zou vragen wat voor kleur vind jij het mooiste, dan zou je vast antwoorden: de gouden. En zo is het ook. De gouden bladzijde vertelt ons van een prachtig koninkrijk en van een land waar je altijd gelukkig bent, de hemel. Ben jij niet benieuwd om te weten hoe het in de hemel is? Zit je niet vaak te denken hoe zou het zijn als je dood bent? Wel, de Bijbel vertelt ons er heel veel over. In de hemel is het heel mooi. Mooiere kleuren, geluiden en vormen dan je je maar kunt voorstellen zijn daar. "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord'', staat er in Gods Woord. In de hemel zijn geen tranen meer, want God zelf zal alle tranen afwissen. De dood zal er ook niet meer zijn, geen oorlog en geen ziekte. Niemand doet meer zonde, dus slechte dingen. In de hemel zijn straten van goud en poorten van parels. Weet je wat de Heere Jezus zelf beloofde toen hij nog op aarde was?
"In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben."

De Zwarte Bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij elkaar noem je zonde. Iedereen doet zonde, jij en ik. De Bijbel zegt: "Er is niemand die goed doet, zelfs niet één." Door die zonde kunnen wij niet in de hemel komen. Behalve... maar wacht daarvan vertelt ons de rode bladzijde.
God houdt zoveel van ons, van jou en mij, dat Hij er iets op gevonden heeft om ons toch bij zich in de hemel te krijgen. Hij zond Zijn eigen lieve Zoon Jezus naar de aarde om ons te redden. De Bijbel zegt: "Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven." Jezus stierf voor ons aan het kruis en met zijn bloed betaalde Hij voor jouw en mijn zonden. De kleur van bloed, dat is de kleur van de rode bladzijde.

En die witte bladzijde dan? Ja, dat is een wonder. Jezus bleef niet dood, maar na drie dagen stond Hij op uit het graf. Hij had immers nooit zonde gedaan en daardoor kon Hij ook niet vastgehouden worden door de dood. En wat geweldig fijn is dat, want Jezus heeft nu voor ons allemaal een eeuwig leven klaar liggen. Wil jij dat ook hebben? Een leven bij God, in de hemel, een leven dat nooit en nooit meer ophoudt? Je mag het heel eerbiedig aan Hem vragen. Jezus zegt: "Wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen."

De buitenkant van het woordeloos boekje is groen. Groen is de kleur van nieuw leven. Van gras dat groeit, soms heel hoog. Zo mogen wij ook groeien in het geloof. Elke dag moet je een stukje uit de Bijbel of de kinderbijbel lezen, elke dag praten met de Heere Jezus en naar de kerk gaan. Zo groei je beetje bij beetje en word je net als een boom, die zijn wortels diep in de bodem bij het water heeft. Een sterk kind van God, die ook anderen van deze blijde boodschap vertelt.

Afdrukken E-mail

Het Leven van Jezus

Dit nieuwe jaar beginnen we met een nieuw thema!

Weet je nog waar we het voor de kerstvakantie over gehad hebben? Het 'Woordeloze Boek', een boek zonder woorden maar met 5 kleuren. Wat waren die kleuren ook al weer? Goud, Zwart, Rood, Wit, Groen. Wil je nog even terug lezen? Dat kan bij vertellingen gemist of kijk nog even op de speelhoek, daar hebben we een geheugensteuntje voor je geplaatst. 

Tot de zomervakantie gaan we vertellen uit het 'Leven van Jezus'. Weet je dat Jezus veel dingen hetzelfde heeft meegemaakt als jij? De Heere Jezus is geboren, heeft leren lopen, ging naar school, daar werd Hij ook wel eens geplaagd, Hij had verdriet net als jij verdrietig kan zijn. Hij was in één ding heel anders dan de andere kinderen en dan jij! Weet je wat dat was? De Heere Jezus deed nooit wat verkeerd! Hij schold nooit, steelde nooit, deed niet lelijk.. en jij?

We gaan veel verhalen vertellen, maar ook werkjes maken en spellen doen, elke 2e en 4e zaterdag van de maand! Kom je ook?! Je krijgt een uitnodiging van ons als je al eens geweest bent dus vergeet het niet! Krijg je nog geen uitnodiging? Stuur een mail met je naam en adres, dan ontvang je post!  

Afdrukken E-mail

  • 1
  • 2